John Bruvoll's stamtavle

John Bruvoll

Jeg ble født 9. september 1960

Anene mine.

Første generasjon

1. John Bruvoll [1],  

sønn av Lython Georg Bruvoll Larsen [3] og Petra Stien [4], ble født den 9 Sep 1960 i Bjørkebakken, Dyrøy og ble døpt den 9 Nov 1960 i Brøstad Kapell, Dyrøy.

John giftet seg med

Vijole Grigaityte [2], datter av Viddas Grigaitis [9] og Aldona Berstautaite [10], den 3 Jan 2004 i Brøstadbotn, Dyrøy.

Barn i dette ekteskapet var:

i.
Erika Bruvoll [8] ble født den 1 Apr 2004 i Faksfjord, Dyrøy, Troms og ble døpt den 25 Jul 2004 i Dyrøy kirke, Holm, Dyrøy.

ii.
Simone Bruvoll [2214] ble født den 6 Aug 2010 i Bjørkebakken, Dyrøy og ble døpt den 25 Des 2010 i Dyrøy kirke, Holm, Dyrøy.

Andre generasjon (Foreldre)

2. Lython Georg Larsen Bruvoll [3] ble født den 30 Des 1927 i Bjørkebakken, Dyrøy og ble døpt den 5 Aug 1928 i Dyrøy. Han døde den 2 Feb 2016, 88 år gammel sønn av Gjærløv Kristian Larsen Bruvoll [32] og Fredrikke Sofie Hanssen [33]  


Lython giftet seg med Petra Stien [4] den 22 Okt 1955 i Dyrøy.

Barn i dette ekteskapet var:

i.
"Lillemor" Bruvoll [2217] ble født den 23 Apr 1956 i Dyrøy og døde den 23 Apr 1956 i Dyrøy.

ii.
Arild Bruvoll [5] ble født den 9 Mai 1958 i Dyrøy.

iii.
John Bruvoll [1] ble født den 9 Sept 1960 i Dyrøy.

iv.
Hugo Bruvoll [6] ble født den 18 Feb 1962 i Dyrøy. 

v.
Finn Terje Bruvoll [7] ble født den 6 Sept 1966 i Dyrøy.

3. Petra Stien 

[4], datter av Sigurd Leonhard Julius Pedersen [14] og Hilda Bertea Olausdatter Bratli  [15], ble født den 8 Jul 1927 i Brattlia, Dyrøy og ble døpt den 11 Sep 1927 i Sørreisa Kirke, Sørreisa.

Tredje generasjon (Besteforeldre)

4. Gjærløv Kristian Larsen Bruvoll

[32], sønn av Lars Olai Johnsen [66] og Gudrun Anna Torstensdatter [67], ble født den 25 Jan 1900 på Vestgaard, Gumpedalen, Sørreisa, ble døpt den 26 Jul 1900 i Sørreisa, og døde den 13 Okt 1952.  Han druknet på fiske utenfor Mehamn, Finnmark 52 år gammel.

Generelle notater: Gjerløv Larsen, min bestefar, druknet som kjent på fiske utenfor Mehamn i 1952.

Båten han var om bord i, het "Viking" og var fra Nord-Lenangen i Lyngen.

Min bestefar var på selfangst på ishavsskuta "Selis" ved New Foundland da andre verdenskrig brøt ut. Torstein Torsteinsen fra Espenes i Dyrøy har fortalt meg følgende: Din bestefar Gjerløv var om bord i "Selis" i 1942 oppe på Grønfjorden ved Barentsburg på Svalbard. Der ble de bombet av tyske fly, og Gjerløv ble såret og sendt ned til Skottland igjen.

Dette er funnet senere:

14.05.1942. Operasjon "Fritham", var en norsk militæroperasjon for å gjenerobre Svalbard. En liten alliert styrke med 82 mann, gikk fra Skottland via Island til Svalbard med isbryteren "Isbjørn" og selfangerskuta "Selis". Styrken besto av tre britiske soldater, noen norske soldater, norsk isbrytermannskap og gruvefolk. Alle hadde uniform.
Om natten den 14.05.1942. Like før de nådde Barentsburg ble det varslet om flyangrep. Fire fly av typen Focke Wulf Kondor begynte å skyte.
En undervannsmine eksploderte ved siden av "Isbjørn" og slo hull i siden. Noen av mannskapet ble slengt over bord og havnet på isen. "Selis" kom i brann. Begge båtene sank i Grønfjorden.
11 mann ble drept øyeblikkelig, og fire sårede døde i de påfølgende dagene. Totalt 15 mann omkom, bl.a. lederen Einar Sverdrup.

Ishavsskuta "Malula" vart bygd av tre ved Knut Skaalas båtbyggeri i Rosendal i 1917, sjølve revolusjonsåret i Russland. Måla på skuta var 103.8 x 23.4 x 11.4 ft/174 brt. Det vart montert ein to-sylindra compoundmaskin på 110 indikerte hestekrefter frå Bergens Mekaniske Verksted. Tingar var ein ishavsreiar i Arkhangelsk. Skuta fekk namnet "Malula", visstnok etter ei dotter til reiaren.
I 1920 var skuta koma tilbake til Noreg. Reiaren skal ha rømt frå Russland, truleg av politiske grunnar. Han etterlet "Malula" i Noreg medan han sjølv og familien drog vidare til Amerika. Første tida høyrde skuta heime i haugesundsområdet. Først tilhøyrde ho eit reiarlag i Espevær. Frå ein gong rundt 1922-24 tilhøyrde skuta reiarlaget Fridtjof Nagell Nordbø i Haugesund. Medan skuta høyrde heime i Haugesund hadde ho fiskerimerket R 61 H. I denne tida vart gjerne mannskapa på "Malula" henta frå Sunnmøre, blant dei også skipperane Bertel Chr. Landmark frå Brandal og Hans Nøtvik frå Folkestad. Det var Aalesunds Rederiforenings Sælfangergruppe som handterte spørsmålet om Kvitsjø-konsesjon til "Malula" på vegne av Nordbø. Sjølv om "Malula" aldri var registrert på Sunnmøre, så var ho likevel langt på veg å rekne som ei sunnmørsskute.
I 1932 selde Nordbø "Malula" til A/S Schjelderups Selfangstrederi i Skånland ved Bodø. "Malula" fekk då det namnet som skuta kanskje vart best kjend under:

"Selis" . Ved dette salet fekk " Selis " fiskerimerke for Bodin herad: N ?? BN. Nummeret kjenner vi dessverre ikkje. Fast skipper "Selis" i 1930-åra var Ingvardt Johannessen, kjend under tilnamnet "Snusen" på grunn av tobakksbruken.
I 1938 kom Ivar Austad i Tromsø inn som medeigar, og same året vart ein Wichmann semidieselmotor montert. Ved denne endringa vart "Selis" registrert i Tromsø og fekk merket T 91 T. I 1939 gjekk "Selis" til Newfoundland saman med "Quest". Dei heldt seg unna orkanen i Atlanterhavet ved å gå nord om Island. "Selis" var på fangst ved Newfoundland då Noreg vart okkupert i april 1940. Skuta vart verande i Nord-Amerika og utførte transportoppdrag i alliert teneste.

Etter at heile befolkninga på Svalbard hadde vorte evakuert i 1941, vart det i 1942 gjort ein freistnad på å gjenerobre Svalbard. Den norsk/allierte militære operasjonen Fritham vart sett i verk med isbrytaren "Isbjørn" og "Selis" som ekspedisjonsfartøy. Ekspedisjonen, som omfatta 82 mann, gjekk frå Skottland via Island til Svalbard. Styrken skulle setjast i land i Barentsburg. Men like før fartøya nådde Barentsburg dukka tyske fly opp og bomba "Isbjørn" i senk. "Selis" vart skoten i brann og sokk. Totalt omkom 15 mann ved hendinga. Resten av styrken kom seg i land og heldt fram med operasjonen.
Det siste avsnittet er hentet fra "Ishavsmuseèt! si heimeside.
Se også egen "historie" på hjemmesiden min.

Gjærløv giftet seg med

Fredrikke Sofie Hanssen [33] i 1927 i Tranøy Kirke, Tranøy.

Barn i dette ekteskapet var:

i.

Anny Marie Bruvoll [53] ble født den 24 Aug 1924 i Bjørkebakken, Dyrøy og døde den 6 Mai 1950 i Tuberkolosehjemmet, Gibostad, Lenvik 25 år gammel.

ii.

Lython Georg Bruvoll Larsen [3]

iii.

Osvald Bruvoll [55] ble født den 24 Sep 1929 i Bjørkebakken, Dyrøy og døde den 27 Mai 2005 i Dyrøy, bisatt i Narvik, 75 år gammel.

iv.

Anbjørg Bruvoll [78] ble født den 20 Aug 1931 i Bjørkebakken, Dyrøy.

v.

Frits Gjermund Bruvoll [82] ble født den 1 Nov 1936 i Bjørkebakken, Dyrøy.

vi.

Torbjørn Bruvoll [83] ble født den 1 Okt 1938 i Bjørkebakken, Dyrøy.

5. Fredrikke Sofie Hanssen

[33], datter av Hans Hagrup Ingvardsen [34] og Anne Othelie Stefanusdatter [35], ble født den 3 Jun 1899 i Grasmyr, Lenvik og døde den 19 Sep 1994 i Dyrøy 95 år gammel.

Generelle notater: Etter folketelling for Lenvik i 1900, var Hans Hagrup Ingvardsen og hans famile utmeld av statskirken. Derfor var antakeligvis ikke hans datter Fredrikke Sofie døpt før i voksen alder.

Hendelser i hennes liv:

• Hun ble døpt den 12 Okt 1921 i Lenvik.

Fredrikke giftet seg med

Gjærløv Kristian Larssen Bruvoll [32] [MRIN: 4] i 1927 i Tranøy Kirke, Tranøy.

6. Sigurd Leonhard Julius Pedersen

[14], sønn av Peder Kristian Olesen [23] og Lorentse Marie Larsdatter [24], ble født den 18 Jan 1893 i Brøstadbotn, ble døpt den 13 Aug 1893 i Dyrøy, døde den 20 Nov 1967, 74 år gammel, og ble begravet den 28 Nov 1967 i Brøstad Kirkegård.

Hendelser i hans liv:

• Han ble døpt den 13 Aug 1893.

Sigurd giftet seg med

Hilda Bertea Olausdatter Bratli [15] [MRIN: 5] den 27 Jul 1926 i Tømmervik kirke, Sørreisa.

Barn i dette ekteskapet var:

3 i.

Petra Stien [4] ble født den 8 Juli 1927 i Brattlia, Dyrøy, ble døpt den 11 Sept 1927 i Sørreisa kirke.

ii.

Olaug Katrine Stien [16] ble født den 25 Mai 1929 i Brattlia, Dyrøy, ble døpt den 20 Okt 1929 i Sørreisa Kirke, Sørreisa, døde den 16 Aug 2006 i Rørbakken, Salangen, 77 år gammel, og ble begravet den 23 Aug 2006 i Salangen Kirkegård.

iii.

Åshild Lorentse Stien [17]

7. Hilda Bertea Olausdatter Bratli

[15], datter av Olaus Olsen Bratli [68] og Karen Dortea Bergersdatter [69], ble født den 17 Jul 1896 i Brattlia, Dyrøy, ble døpt den 13 Jun 1897 i Dyrøy, døde den 30 Sep 1994 i Brøstadbotn, 98 år gammel, og ble begravet den 7 Okt 1994 på Brøstad Kirkegård.

Generelle notater: Se Historien om Brattlia som undertegnede har skrevet ned etter å ha samlet en del av det som min bestemor hadde skrevet ned og fortalt i gjennom et langt liv.

John B.

Hendelser i hennes liv:

• Hun ble døpt den 13 Jun 1897.

Hilda giftet seg med

Sigurd Leonhard Julius Pedersen [14] [MRIN: 5] den 27 Jul 1926 i Tømmervik kirke, Sørreisa.

Fjerde generasjon (Oldeforeldre)

8. Lars Olai Johnsen

[66], sønn av John Larsen [114] og Karen Semmingsdatter [115], ble født i 1862 i Gumpedalen, Sørreisa og døde i 1927 i Bjørkebakken, Dyrøy 65 år gammel.  Lars giftet seg med Gudrun Anna Torstensdatter [67] [MRIN: 25] i 1889 i Dyrøy.

Barn i dette ekteskapet var:

i.

Ingbertine Kristianne Larsdatter [674] ble født i 1889 i Gumpedalen, Sørreisa og døde i 1976 i Brøstad, Dyrøy, Troms 87 år gammel.

ii.

Theodora Alette Leonora Larsdatter [675] ble født i 1892 i Gumpedalen, Sørreisa og døde i 1910 i Bjørkebakken, Dyrøy 18 år gammel. Årsaken til hennes død var (Kreft).

iii.

Torleif Larssen [676] ble født i 1896 i Gumpedalen, Sørreisa.

iv.

Gjærløv Kristian Larssen Bruvoll [32]

v.

Ludvik Larssen [677] ble født i 1902 i Gumpedalen, Sørreisa.

vi.

Eilif Larssen [678] ble født i 1905 i Gumpedalen, Sørreisa.

vii.

Osvald Jelmer Larssen [679] ble født i 1907 i Bjørkebakken, Dyrøy og døde i 1929 i Bjørkebakken, Dyrøy 22 år gammel.

viii.

Trygve Adlander Larssen [680]

9. Gudrun Anna Torstensdatter

[67], datter av Tosten Pedersen [164] og Aletta Johanna Cathrina Andreasdatter [165], ble født den 23 Nov 1868 i Bardu, ble døpt den 1 Jan 1869 i Bardu, og døde i 1961 i Bjørkebakken, Dyrøy 93 år gammel.

Hendelser i hennes liv:

• Hun ble døpt den 1 Jan 1869 i Bardu.

Gudrun giftet seg med

Lars Olai Johnsen [66] [MRIN: 25] i 1889 i Dyrøy.

10. Hans Hagrup Ingvardsen

[34], sønn av Ingvard Widding Hanssen Solem [36] og Berith Marie Eriksdatter [37], ble født den 17 Mar 1863 i Lenvik.

Hendelser i hans liv:

• Han ble døpt den 26 Jul 1863 i Lenvik.

Hans giftet seg med

Anne Othelie Stefanusdatter [35] [MRIN: 26].

Barn i dette ekteskapet var:

i.

Aminda Hanssen [46] ble født i 1893 i Grasmyr, Lenvik.

ii.

Jentoft Hanssen [47] ble født i 1896 i Grasmyr, Lenvik.

5 iii.

Fredrikke Sofie Hanssen [33]

iv.

Bertine Hanssen [43] ble født den 16 Aug 1900 i Grasmyr, Lenvik.

v.

Agnes Hanssen [45] ble født den 3 Aug 1903 i Grasmyr, Lenvik.

vi.

Hermann August Hanssen [44] ble født den 10 Apr 1907 i Grasmyr, Lenvik.

11. Anne Othelie Stefanusdatter

[35], datter av Stefanus Olai Olsen [158] og Fredrikke Cecilie Svendsdatter [159], ble født den 28 Jun 1863 i Lenvik og døde i Lenvik.

Hendelser i hennes liv:

• Hun ble døpt den 16 Aug 1863 i Lenvik.

Anne giftet seg med

Hans Hagrup Ingvardsen [34] [MRIN: 26].

12. Peder Kristian Olesen

[23], sønn av Ole Petter Larsen [87] og Jonette Katrine Monsdatter [88], ble født i 1861 på Stien, Brøstad, Dyrøy og døde i 1910 på Brøstad, Dyrøy, Troms 49 år gammel.

Generelle notater: Peder døde i 1910, og i 1913 overdro Lorentse bruket til sønnene Sigurd og Odin for kr. 1200.-. Endelig ble det overtatt av yngstesønnen, Peder, i 1939.

Hendelser i hans liv:

• Dødsårsak: Døde av kreft i halsen.

Peder giftet seg med

Lorentse Marie Larsdatter [24] i 1890 i Dyrøy.

Barn i dette ekteskapet var:

i.

Marie Bertine Pedersdatter [25] ble født i 1890 i Stien, Brøstad, Dyrøy og døde i 1955 i Dyrøy 65 år gammel.

6 ii.

Sigurd Leonhard Julius Pedersen [14]

iii.

Odin Johan Kristian Pedersen Ruud [26] ble født den 24 Jul 1895 i Stien, Brøstad, Dyrøy, ble døpt den 11 Aug 1895 i Dyrøy, døde i 1982 i Dyrøy, 87 år gammel, og ble begravet på Brøstad kirkegård, Dyrøy.

iv.

Levanga Julianne Pedersdatter [27] ble født den 7 Mai 1899 i Stien, Brøstad, Dyrøy og døde den 23 Jan 1965 på Stien, Brøstad, Dyrøy 65 år gammel.

v.

Magna Elie Olsen [28] ble født den 18 Jan 1902 i Stien, Brøstad, Dyrøy og døde den 31 Mar 1992 i Brøstadbotn 90 år gammel.

vi.

Sigrid Magdalena Olsen [29] ble født i 1905 i Stien, Brøstad, Dyrøy og døde i 1972 på Stien, Brøstad, Dyrøy 67 år gammel.

vii.

Sverre Joakim Olsen [30] ble født i 1906 i Stien, Brøstad, Dyrøy.

viii.

Peder Kristian Leif Olsen [31] ble født i 1909 i Stien, Brøstad, Dyrøy.

13. Lorentse Marie Larsdatter

[24], datter av Lars Peder Sediniussen [89] og Juliane Marie Sørensdatter [90], ble født den 8 Sep 1870 i Finland, Dyrøy og døde den 8 Jul 1940 i Brøstad, Dyrøy, Troms 69 år gammel.

Lorentse giftet seg med

Peder Kristian Olesen [23] [MRIN: 9] i 1890 i Dyrøy.

14. Olaus Olsen Bratli

[68], sønn av Ole Rochmann Olsen [72] og Marie Larsdatter [73], ble født den 28 Mai 1866 i Brattlia, Dyrøy, døde den 19 Nov 1958 92 år gammel, og ble begravet den 28 Nov 1958 og ble begravet på Brøstad kirkegård.

Olaus giftet seg med

Karen Dortea Bergersdatter [69] i 1892.

Barn i dette ekteskapet var:

i.

Olivia Marie Olausdatter Bratli [84] ble født den 21 Jan 1895 i Brattlia, Dyrøy, ble døpt den 9 Jun 1895 i Dyrøy, døde den 4 Jul 1976 i Brattlia, Dyrøy, 81 år gammel, og ble begravet på Brøstad Kirkegård, Dyrøy.

7 ii.

Hilda Bertea Olausdatter Bratli [15]

iii.

Konstanse Amanda Berminda Rokman Bratli [372] ble født i 1898 i Dyrøy, døde i Des 1974 i Dyrøy 76 år gammel, og ble begravet den 3 Jan 1975 i Brøstad Kirkegård.

iv.

Kristine Mathea Bratli [2010] ble født i 1905 i Brattlia, Dyrøy.

15. Karen Dortea Bergersdatter

[69], datter av Berger Pettersen [70] og Hanna Bolette Pedersdatter [71], ble født den 23 Mai 1870 i Prestbakken, Salangen, Troms, døde i Sep 1955 i Narvik Sykehus 85 år gammel, og ble begravet den 21 Sep 1955 på Brøstad kirkegård.

Karen giftet seg med

Olaus Olsen Bratli [68] i 1892.

Femte generasjon (Tippoldeforeldre)

16. John Larsen

[114], sønn av Lars Simonsen [118] og Malene Johnsdatter [119], ble født den 30 Jun 1826 i Gumpedalen, Sørreisa og døde i 1896 i Bjørkebakken, Dyrøy 70 år gammel.

Generelle notater: John Larsen ble hjemmedøpt 2 juli 1826, og den 11 aug ble han døpt i kirken. Dette tyder på at barnet var svært syk etter fødselen, men har altså klart seg. John Larsen var min tipp-oldefar.

Hendelser i hans liv:

• Han ble døpt fra 2 Jul 1926 til 11 Aug 1926.

John giftet seg med

Karen Semmingsdatter  i 1855.

Barn i dette ekteskapet var:

i.

Malene Johndatter [436] ble født i 1854 i Bjørkebakken, Dyrøy, døde i 1913 i Bjørkebakken, Dyrøy 59 år gammel, og ble begravet på Brøstad kirkegård.

8 ii.

Lars Olai Johnsen [66]

iii.

Karen Kjerstine Johnsdatter [149] ble født den 25 Mai 1865 i Bjørkebakken Nordre, Dyrøy, døde den 21 Mai 1919 i Bjørkebakken, Dyrøy 53 år gammel, og ble begravet den 9 Jun 1919 i Brøstad Kirkegård.

iv.

Ingvard Johnsen [437] ble født i 1867 i Bjørkebakken, Dyrøy og døde i 1950 i Bjørkebakken, Dyrøy 83 år gammel.

v.

Ingbertine Kristine Johnsdatter [438] ble født den 8 Apr 1870 i Bjørkebakken, Dyrøy, ble døpt den 3 Jul 1870 i Dyrøy, og døde i 1925 i Sandvika, Dyrøy 55 år gammel.

vi.

Simon Martin Johnssen [439] ble født i 1872 i Bjørkebakken, Dyrøy og døde i 1939 på Molund, Dyrøy 67 år gammel.

vii.

Oline Kristine Johnsdatter [440] ble født i 1874 i Bjørkebakken, Dyrøy og døde i 1938 på Hundstrand, Dyrøy 64 år gammel.

17. Karen Semmingsdatter

[115], datter av Semming Anderssen [116] og Karen Jørgensdatter

[117], ble født den 26 Feb 1832 i Fosmoen, Lenvik, ble døpt den 6 Mai 1832 i Lenvik, og døde i 1911 i Bjørkebakken, Dyrøy 79 år gammel.

Generelle notater: Bosted: Bjørkebakken nordre, bnr.4, Dyrøy

Hendelser i hennes liv:

• Hun ble døpt den 6 Mai 1832 i Lenvik.

Karen giftet seg med

John Larsen [114] i 1855.

18. Tosten Pedersen [164], sønn av Peder Erlandson [779] og Anne Pedersdatter [1859], ble født den 16 Des 1840 i Brendjordshougen, Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland, ble døpt den 25 Des 1840 i Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland, og døde i 1921 i Lillesand, Vest-Agder 81 år gammel.

Generelle notater: I folketellinga for 1865 er Tosten og hans bror på gården Kloppadalen Mittre i

Lesja. Der stå det at Tosten var født i 1839, men det er feil. Han var født i 1840. Fødselåret til Johannes stemmer, nemlig 1844. Tosten giftet seg med

Aletta Johanna Cathrina Andreasdatter [165]

Barnet i dette ekteskapet var:

9 i.

Gudrun Anna Torstensdatter [67]

19. Aletta Johanna Cathrina Andreasdatter

[165], datter av Andreas Tørrissen [166] og Gjertrud Katrine Paulsdatter [1938], ble født den 17 Jan 1836 i Øvergarden, Hafsfjord, Vikna, Nord-Trøndelag, ble døpt den 10 Mar 1836, og døde i 1932 i Sørstraumen, Sørreisa 96 år gammel.

Generelle notater: I Viknaboka, bind III, side181, står det at Aletta Johanna Andreasdatter først flyttet til Nesna, og ble senere gift med en gårdbruker i Målselv og ble bosatt der. Dette med Målselv må være feil, det må være Sørreisa det menes.

Aletta giftet seg med

Tosten Pedersen [164] 

Aletta giftet seg deretter med

Tobias Nicolai Olesen [167]

20. Ingvard Widding Hanssen Solem

[36], sønn av Hans Olesen Solem [49] og Masi Møller

Pedersdatter Fosling

[50], ble født den 7 Mai 1836 i Lanæsbog, Lenvik, ble døpt den 7 Aug 1836 i Lenvik, døde den 27 Jan 1877 i Lanæsbog, Lenvik, 40 år gammel, og ble begravet den 3 Jul 1877 i Kårvik, Lenvik.

Generelle notater: Ingvard Widding Hanssen Solem var handelsfullmektig.

Hendelser i hans liv:

• Han ble konfirmert i 1852 i Lenvik.

Ingvard giftet seg med

Berith Marie Eriksdatter [37] den 11 Nov 1859 i Lenvik.

Barn i dette ekteskapet var:

i.

Hansine Massilie Ingvardsdatter [38] ble født den 3 Mai 1860.

10 ii.

Hans Hagrup Ingvardsen [34]

iii.

Albertine Johanne Ingvardsdatter [39] ble født den 5 Apr 1866 i Lanesbogen, Lenvik.

iv.

Emil Meier Ingvardsen [40] ble født den 15 Jul 1869 i Lenvik, døde den 28 Nov 1875 6 år gammel, og ble begravet den 21 Jun 1876 i Lenvik.

v.

Emilie Kjerregård Ingvardsdatter [41] ble født den 13 Sep 1872 i Lenvik.

vi.

Petra Caspara Ingvardsdatter [1548] ble født den 18 Aug 1875.

21. Berith Marie Eriksdatter

[37], datter av Erik Berteussen [48] og Marith M. Olsdatter [2073], ble født den 29 Mar 1838 i Stønesbotn. Lenvik, ble døpt den 10 Jun 1838 i Hillesø Sogn. Lenvik, og døde i 1875 i Grasmyr, Lenvik 37 år gammel.

Berith giftet seg med

Ingvard Widding Hanssen Solem [36] [MRIN: 27] den 11 Nov 1859 i Lenvik.

22. Stefanus Olai Olsen

[158], sønn av Ole Stadt Stefanusen [212] og Ane Olsdatter [213], ble født den 20 Feb 1833 i Græsmyr, Lenvik og døde i 1920 87 år gammel.

Hendelser i hans liv:

• Han ble døpt den 12 Mai 1833 i Lenvik.

Stefanus giftet seg med

Fredrikke Cecilie Svendsdatter [159] [MRIN: 28] den 21 Okt 1859 i Lenvik.

Barn i dette ekteskapet var:

i.

Svend Kristian Stefanusen [160] ble født den 9 Aug 1859 i Lenvik og ble døpt den 16 Okt 1859 i Lenvik.

ii.

Petter Johan Stefanusen [161] ble født den 28 Aug 1861 i Lenvik.

11 iii.

Anne Othelie Stefanusdatter [35]

iv.

Lorents Edvard Stefanusen [162] ble født den 5 Jun 1865 i Lenvik.

v.

Ole Enok Martin Stephanussen [402] ble født den 4 Jun 1868 i Lenvik.

vi. Sirianna Cecilie Stephanusdatter [403] ble født den 5 Mai 1872 i Lenvik og døde den 8 Aug 1911 39 år gammel.

vii.

Henriette Amalie Stephanusdatter [404] ble født den 27 Aug 1875 i Lenvik.

23. Fredrikke Cecilie Svendsdatter

[159], datter av Svend Andreas Johansen [405] og Karen
Hansdatter
[406], ble født den 14 Jul 1838 i Trollvik, Lenvik, ble døpt den 12 Aug 1838 i Lenvik, og døde den 3 Apr 1911 i Lenvik 72 år gammel.

Fredrikke giftet seg med

Stefanus Olai Olsen [158] [MRIN: 28] den 21 Okt 1859 i Lenvik.

24. Ole Petter Larsen

[87], sønn av Lars Peder Olsen [184] og Grete Marie Mikkelsdatter [185], ble født i 1823 i Skatvik, Tranøy og døde i 1875 på Brøstad, Dyrøy, Troms 52 år gammel.

Generelle notater: Flyttet til Lavik, Dyrøy og bosatte seg der, på samme tidspunkt som "lappen" Anders Knudsen ble jaget til Middagsmo.

Ole giftet seg med

Jonette Katrine Monsdatter [88] i 1850.

Barn i dette ekteskapet var:

i.

Maren Bertine Olsdatter [1794] ble født i 1850 på Stien, Brøstad, Dyrøy.

ii.

Lorentine Margrethe Olsdatter [1795] ble født i 1853 på Stien, Brøstad, Dyrøy.

iii.

Regine Marie Olsdatter [1796] ble født i 1855 på Stien, Brøstad, Dyrøy og døde i 1930 i Dyrøy 75 år gammel.

iv.

Jens Johan Olsen [693] ble født i 1858 på Stien, Brøstad, Dyrøy og døde i 1930 i Bjørkebakken, Dyrøy 72 år gammel.

v.

Bertrand Martin Olsen [1789] ble født i 1863 i Dyrøy og døde i 1937, 74 år gammel.

vi.

Leonora Mathea Larsen [1797] ble født i 1866 på Stien, Brøstad, Dyrøy.

vii.

Emilie Marie Olsen [382] ble født i 1869 i Dyrøy og døde i 1958 i Dyrøy 89 år gammel.

viii.

Ole Petter Olsen [380] ble født i 1874 på Stien, Brøstad, Dyrøy og døde i 1951 i Dyrøy 77 år gammel.

ix.

Johanne Katrine Olsdatter [1798] ble født i 1874 på Stien, Brøstad, Dyrøy og døde i 1895 i Dyrøy 21 år gammel. 

x. Peder Kristian Olesen [23]

25. Jonette Katrine Monsdatter

[88], datter av Mons Monsen [385] og Randi Hansdatter [384], ble født i 1829 på Stien, Brøstad, Dyrøy og døde i 1902 i Dyrøy 73 år gammel.

Jonette giftet seg med

Ole Petter Larsen [87] i 1850.

26. Lars Peder Sediniussen

[89], sønn av Sedinius Martinus Giertsen [242] og Karen Larsdatter [243], ble født i 1825 og døde i 1897 72 år gammel.

Generelle notater:
Bodde først som husmann på Finnland, og kjøpte seg deretter bruk i Bjørkebakken

Lars giftet seg med

Juliane Marie Sørensdatter [90] [MRIN: 18] i 1857 i Dyrøy.

Barn i dette ekteskapet var:

i.

Jørgine Andrea Larsdatter [1939] ble født i 1858 i Dyrøy og døde i 1858 i Dyrøy.

ii.

Jørgine Cicilie Larsdatter [691] ble født i 1860 på Finland, Dyrøy og døde i 1909 i Bjørkebakken, Dyrøy 49 år gammel.

iii.

Jens Severin Larsen [1755] ble født i 1863 på Finland, Dyrøy og døde i Apr 1916 i Bjørkebakken, Dyrøy 53 år gammel.

iv.

Søren Agermann Larsen [1066] ble født i 1865 i Salangen og døde i 1945 i Dyrøy 80 år gammel.

v.

Jakob Mikal Larssen Bergheim [702] ble født i 1867.

vi.

Lorentse Marie Larsdatter [24]

vii.

Sigvart Kristian Larsen [1940] ble født i 1872 i Dyrøy.

viii.

Otelie Matea Larsdatter [732] ble født i 1874 i Finland, Dyrøy og døde i Bjørkebakken, Dyrøy.

ix.

Simonette Amanda Larsdatter [1941] ble født i 1877 i Bjørkebakken, Dyrøy og døde i 1878 i Dyrøy i en alder av 1 år.

27. Juliane Marie Sørensdatter

[90], datter av Søren Mikkelsen [91] og Anna Serine Johannesdatter [92], ble født i 1834 på Finnland, Dyrøy og døde i 1912 i Bjørkebakken, Dyrøy 78 år gammel.

Juliane giftet seg med Lars Peder Sediniussen [89] i 1857 i Dyrøy.

28. Ole Rochmann Olsen

[72], sønn av Ole Andreas Jonsen [641] og Gjertrud Rochmann Jansdatter [77], ble født den 16 Jan 1836 i Vassvik, Senja, døde den 20 Jan 1898 i Brattlia, Dyrøy 62 år gammel, og ble begravet den 1 Feb 1898 i Brøstad Kirkegård.

Generelle notater:
 I 1886 var Brattli skyldsatt med 77 øre. Han overtok og drev gården etter hans
"svigerfar" Erik Olsen, og det var i hans tid at jorda ble opparbeidet. Ved folketellinga på slutten av1900 hadde de hest, 8 kyr (storfe) og 16 sauer i Brattlia.

Hendelser i hans liv:

• Han ble døpt i Tranøy Kirke, Senja.

• Dødsårsak: Svellfinger, blodforgiftning.

Ole giftet seg med

Marie Larsdatter [73] i 1863 i Dyrøy.

Barn i dette ekteskapet var:

i.

Henriette Eline "Jette" Olsdatter [154] ble født i 1864 i Brattlia, Dyrøy og døde i 1927 på Forstrand, Dyrøy 63 år gammel. Et annet navn for Henriette var Jette.

14 ii.

Olaus Olsen Bratli [68] ble født  28 Mai 1866 i Brattlia, Dyrøy og døde 19 Nov 1958 i Dyrøy, 92 år gammel. 

iii.

Oline Matea Olsdatter [456] ble født den 26 Des 1867 i Brattlia, Dyrøy og døde i 1915 i Dyrøy 48 år gammel.

iv.

Albertine Kristine Olsdatter [458] ble født den 9 Des 1869 i Brattlia, Dyrøy, ble døpt den 3 Jul 1870 i Dyrøy, og døde i 1933 på Sæter, Dyrøy 64 år gammel.

v.

Simonette Marie Olsdatter [460] ble født i 1872 i Brattlia, Dyrøy.

vi.

Teodora Johanna Olsdatter [462] ble født i 1874 i Brattlia, Dyrøy og døde i 1966 på Stien, Brøstad, Dyrøy 92 år gammel.

vii.

Kristian Martin Olsen [464] ble født i 1876 i Brattlia, Dyrøy og døde i 1892 i Brattlia, Dyrøy 16 år gammel.

viii.

Rikarda Oline Olsdatter [465] ble født i 1878 i Brattlia, Dyrøy.

29. Marie Larsdatter


[73], datter av Lars Estensen [111] og Elen Olsdatter
[75], ble født den 4
Feb 1836 i Lille Elvedalen, Hedemark, ble døpt den 31 Mar 1836 i Lille Elvedalen, Hedemark, døde den15 Mar 1911 i Brattlia, Dyrøy, 75 år gammel, og ble begravet den 20 Apr 1911 i Brøstad Kirkegård.

Hendelser i hennes liv:

• Hun ble døpt den 31 Mar 1836 i Alvdal, Hedemark.

• Hun ble konfirmert den 6 Jul 1851 i Bardu.

Marie giftet seg med

Ole Rochmann Olsen [72]  i 1863 i Dyrøy.

30. Berger Pettersen

[70], sønn av Peter Johan Pettersen [244] og Margrete Bergersdatter [173], ble født den 13 Mai 1843 i Østgård, Gumpedalen, Sørreisa, ble døpt den 29 Sep 1843 i Bardu, døde den 9Okt 1916 i Østgård, Gumpedalen, Sørreisa, 73 år gammel, og ble begravet den 16 Okt 1916 i Skøelv

Kirkegård.

Generelle notater: Amerikabåten, "C.F. Tietgen" som Berger Pettersen reiste over til New Yorkmed i 1908. Ankomst NY 14. juli 1908.
Built by Harlan & Wolff Limited, Belfast, Northern Ireland, 1897. 8,173 gross tons; 469 (bp) feetlong; 53 feet wide. Steam triple expansion engines, twin screw. Service speed 15 knots. 2,350passengers (200 first class, 150 second class, 2,000 third class).

Built for Holland - America Line, Dutch flag, in 1897 and named Rotterdam. Rotterdam-New Yorkservice. Sold to Scandinavian American Line, in 1906 and renamed C.F. Tietgen. Copenhagen-NewYork service. Transferred to Russian American Line, in 1913 and renamed Dwinsk. Libau-NewYork and later Archangel-New York service. Transferred to Cunard Line, British flag, in 1917.
Transferred to the British Government. Torpedoed and sunk by a German submarine off Bermudain 1918.

Fra 1892 til 1924 kom mer enn 22 millioner innvandrere til Amerika gjennom Ellis Island og havneni New York. noen av disse utvandret videre til Canada, men de fleste slo seg ned i Nord-Amerika.

Hendelser i hans liv:

• Han ble døpt den 29 Sep 1843 i Bardu.

Berger giftet seg med

Hanna Bolette Pedersdatter [71] den 26 Jul 1869 i Salangen.

Barn i dette ekteskapet var:

15 i.

Karen Dortea Bergersdatter [69] ble født den 23 Mai 1870 på Prestbakken, Salangen, Troms og døde i Sept 1955 på Narvik sykehus. Begravet på Brøstad kirkegård.  

ii.

Erikka Albertine Bergersdatter [176] ble født den 30 Mai 1872 på Prestbakken, Salangen, Troms.

iii.

Marie Bertine Bergersdatter [177] ble født den 19 Okt 1874 på Prestbakken, Salangen, Troms og døde den 31 Jul 1949 i Yakima, USA 74 år gammel.

iv.

Adolfine Kaurine Bergersdatter [178] ble født i 1876 på Prestbakken, Salangen, Troms og døde den 27 Okt 1938 i Hennepin, Minnesota, USA 62 år gammel.

v.

Petra Bergersdatter [179] ble født i 1879 i Prestbakken, Salangen, Troms og døde i 1954 på Vold, Bardu 75 år gammel.

vi.

Simon Kristian Bergersen [180] ble født den 20 Mai 1882 i Prestbakken, Salangen, Troms og døde den 23 Mai 1934 i Hennepin, Minnesota, USA 52 år gammel.

vii.

John Magnor Bergersen [181] ble født i 1886 på Prestbakken, Salangen, Troms.

viii.

Hilberg Olaus Albert Bergersen [182] ble født den 23 Okt 1889 på Prestbakken, Salangen, Troms og døde den 18 Aug 1971 i Glenwood, Pope, Minnesota, USA 81 årgammel.

ix.

Bergtora Kristine Bergersdatter [183] ble født i 1892 i Prestbakken, Salangen, Troms.

31. Hanna Bolette Pedersdatter

[71], datter av Peder Samuelsen [254] og Anne Dorthea Hansdatter [202], ble født den 16 Jul 1847 i Øvre Elvebakken, Salangen, døde den 20 Mai 1911 i Minneapolis, Minnesota, Amerika 63 år gammel, og ble begravet den 24 Mai 1911 i Minnesota, Amerika.

Hanna giftet seg med

Berger Pettersen [70] den 26 Jul 1869 i Salangen.

Sjette generasjon (Tipptippoldeforeldre)

32. Lars Simonsen

[118], sønn av Simon Eriksen (Fløtten) [120] og Marit Larsdatter [135], ble født i 1796 i Sørsten Østre, Tynset og døde i 1871 i Gumpedalen, Sørreisa 75 år gammel.

Generelle notater: I april 1850 fikk Lars Simonsen for 78 daler utskrevet kongeskjøte og ble eier avden jorda han til da hadde brukts som leilending under staten. Dette bruket ble senere kalt Westgård,Gnr. 31/Bnr.1

Lars giftet seg med Malene Johnsdatter [119]  i 1821 på Tynset.

Barn i dette ekteskapet var:

i.

Simen Larssen [432] ble født den 27 Aug 1821 i Tynset og døde i 1871 i Gumpedalen, Sørreisa 50 år gammel.

ii.

Oldine Larsdatter [433] ble født i 1823 i Gumpedalen, Sørreisa.

16 iii.

John Larsen [114]

iv.

Marit Larsdatter [434] ble født i 1826 i Gumpedalen, Sørreisa og døde i 1905 i Gumpedalen, Sørreisa 79 år gammel.

v.

Erik Larssen [435] ble født i 1829 i Gumpedalen, Sørreisa og døde i 1861 i Skøelvdalen, Sørreisa 32 år gammel.

Lars giftet seg deretter med

Berit Ingebrigtsen [130] [MRIN: 83], datter av Ingebrigt Knudsen [131] og Marit Olsdatter [132], i 1834 i Sørreisa.

Barn i dette ekteskapet var:

i.

Ingebrigt Larsen [1156] ble født i 1836 i Gumpedalen, Sørreisa.

ii.

Magdalene Larsdatter [2025] ble født den 24 Des 1838 i Gumpedalen, Sørreisa og døde den 6 Jan 1839 i Gumpedalen, Sørreisa.

Lars giftet seg deretter med

Siri Jensdatter [2026]  i 1840 i Sørreisa. De var barnløse.

33. Malene Johnsdatter

[119], datter av John Estensen [133] og Olaug Johnsdatter [313], ble født i 1788 på Vangen, Hansæl, Tynset og døde i 1833 i Gumpedalen, Sørreisa 45 år gammel.

Malene giftet seg med

Lars Simonsen [118] i 1821 på Tynset.

34. Semming Anderssen [116] ble født i 1797, døde den 16 Des 1850 på Liselvmo, Lenvik 53 år gammel, og ble begravet den 18 Aug 1851 i Lenvik.

Generelle notater: Døde som inderst, 16 desember i 1850, og ble ikke begravet før 18 august i 1851.Semming og Karen var ikke gift da dattera Karen var født 26. Feb 1832.

Semming giftet seg med

Karen Jørgensdatter [117] den 2 Sep 1832 i Lenvik.

Barnet i dette ekteskapet var: 

i.

Karen Semmingsdatter [115]

35. Karen Jørgensdatter

[117], datter av Jørgen Christensen [429] og Karen Torgersdatter [430], ble født i 1800 på Løvhougen, Lenvik, ble døpt den 14 Jun 1801 i Lenvik Kirke, Lenvik, og døde AFT ER1875 75 år gammel.

Karen giftet seg med

Semming Anderssen [116] den 2 Sep 1832 i Lenvik.

36. Peder Erlandson

[779], sønn av Erland Hansen [1865] og Kari Pedersdatter [1866], ble født den 1 Des 1789 på Holsæt, Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland og ble døpt den 13 Des 1789 i Lesja,Gudbrandsdalen, Oppland.

Peder giftet seg med

Anne Pedersdatter [1859] den 3 Jul 1822 i Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland.

Barn i dette ekteskapet var:

i.

Kari Pedersdatter [1861] ble født den 15 Mai 1829 i Brendjordshougen, Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland og ble døpt den 28 Mai 1829 i Lesja, Gudbrandsdalen,Oppland.

ii.

Marit Pedersdatter [1860] ble født den 25 Jul 1835 på Brendjordshougen, Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland og ble døpt den 2 Aug 1835 i Lesja, Gudbrandsdalen,Oppland.

iii.

Tosten Pedersen [164]

iv.

Johannes Pedersen [1905] ble født i 1844 på Brendjordshougen, Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland.

37. Anne Pedersdatter

[1859], datter av Peder Pedersen [1862] og Rønnoug Johannesdatter [1867], ble født den 13 Mai 1804 i Brendjordshougen, Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland og ble døpt den 20Mai 1804 i Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland.

Anne giftet seg med

Peder Erlandson [779] den 3 Jul 1822 i Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland.

38. Andreas Tørrissen

[166], sønn av Tørris Bentsen [2002] og Anna Hansdatter Ribe [2003], ble født i 1798 i Hasfjord, Vikna, Nord-Trøndelag og døde i 1866 på Lyngsnes, Vikna 68 år gammel.

Generelle notater: Andreas Tørrisen ble oppfostret hos Andreas Paulsen på Borgan og ble altså giftmed dennes søster, Gjertrud Paulsdatter.  Kona, Gjertrud Paulsdatter, dør i 1838. Skiftet som er foretatt 22 januar 1839 viser at boet er iunderskudd med 27 daler og 36 skillinger. Det ser ut til at Andreas Tørrisen ganske snart etter hargitt fra seg bygsla til gården. I 1845 finner vi han som inderst på Ulsund, og han dør på Lyngsnes i1866, 68 år gammel.

Andreas giftet seg med

Gjertrud Katrine Paulsdatter [1938] [MRIN: 109].

Barn i dette ekteskapet var:

i.

Aletta Johanna Cathrina Andreasdatter [165]

ii.

Anne Margrete Andreasdatter [2066] ble født i 1826 i Øvergarden, Hafsfjord, Vikna, Nord-Trøndelag.

iii.

Petter Tobias Andreasen [2067] ble født i 1833 på Øvergarden, Hafsfjord, Vikna, Nord-Trøndelag og døde i 1836 på Øvergarden, Hafsfjord, Vikna, Nord-Trøndelag 3 årgammel.

39. Gjertrud Katrine Paulsdatter

[1938], datter av Paul Ingebrigtsen [1948] og Anne Margrete Olsdatter [1994], ble født i 1800 i Bekkåkerparten, Borgan, Vikna, Nord-Trøndelag og døde den 11 Apr 1838 på Øvergarden, Hafsfjord, Vikna, Nord-Trøndelag 38 år gammel.

Gjertrud giftet seg med

Andreas Tørrissen [166] [MRIN: 109].

40. Hans Olesen Solem

[49], sønn av Ole Pedersen [1546] og Golla Hansdatter [1547], ble født i 1793 i Trondhjem, døde den 19 Okt 1873 i Bukkeskinn, Lenvik 80 år gammel, og ble begravet den 8 Jul1874 i Lenvik.

Hans giftet seg med

Masi Møller Pedersdatter Fosling [50] i Trøndelag.

Barn i dette ekteskapet var:

i.

Ole Andreas Hanssen Solem [1549] ble født i 1816 i Lanesbogen, Lenvik og døde 1875 i Lenvik 59 år gammel.

ii.

Hanna Pauline Hansdatter Solem [1579] ble født den 30 Aug 1821 i Lanesbogen, Lenvik og døde 1875 54 år gammel.

iii.

Marie Kristine Bech Hansdatter Solem [2072] ble født i 1827 i Lanesbogen, Lenvik.

iv.

Peter Olaus Hanssen Solem [2071] ble født i 1829 i Lanesbogen, Lenvik.

v.

Karl Johan Hanssen Solem [2206] ble født i 1832 i Lenvik og døde i 1851 i Lofoten 19 år gammel.

vi.

Hans Mathias Hanssen Solem [2070] ble født i 1834 i Lanesbogen, Lenvik.

20 vii.

Ingvard Widding Hanssen Solem [36]

viii.

Olava Hansdatter Solem [2027] ble født i 1839 i Lanesbogen, Lenvik.

41. Masi Møller Pedersdatter Fosling

[50], datter av Peder Pedersen Fosling [51] og Maria Kristina ?? [52], ble født den 31 Jul 1797 i Tromsø (Utenfor Ekteskap), døde den 11 Aug 1849 i Lanæsbog, Lenvik 52 år gammel, og ble begravet den 19 Aug 1849 i Lanæsbog, Lenvik.

Generelle notater: Ved begravelsen hennes i 1849 står det at hun var 54 år, hvilket tilsier at hu skullevære født i 1795.

Masi giftet seg med

Hans Olesen Solem [49] i Trøndelag.

42. Erik Berteussen

[48] ble født omkring 1795, døde den 23 Des 1840 på Lanæs på Hillesø (Omkom På Sjøen) i en alder av omkring 45 år, og ble begravet den 20 Mai 1841.

Generelle notater: Kan være født i 1800. I vielsen står det nemlig at han var 26 år- Kaller segBertinussen ved vielsen i 3 sep. 1830.

Dette er link til Berit M. Eriksdatter's dåp: (Nr. 4.)

http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070606630219.jpg

Erik giftet seg med

Marith M. Olsdatter [2073] den 3 Sep 1830 i Lenvik.

Barnet i dette ekteskapet var:

21 i.

Berith Marie Eriksdatter [37]

43. Marith M. Olsdatter

[2073] ble født i 1801. Marith giftet seg med Erik Berteussen [48] den 3 Sep 1830 i Lenvik.

44. Ole Stadt Stefanusen

[212], sønn av Stefanus Olesen Hvidtfeldt [214] og Ane Birgitta Olsdatter Stadt

[215], ble født i 1803 på Græsmyr, Lenvik og døde den 25 Nov 1872 69 år gammel.

Hendelser i hans liv:

• Han ble døpt den 1 Mai 1803 i Lenvik.

Ole giftet seg med

Ane Olsdatter [213] den 7 Okt 1831 i Lenvik.

Barn i dette ekteskapet var:

22 i.

Stefanus Olai Olsen [158]

ii.

Hans A. Olsen [1854] ble født i 1851 på Grasmyr, Lenvik.

45. Ane Olsdatter

[213], datter av Ole Didrichsen [1080] og Karen Maria Olsdatter [1081], ble født i 1808 i Nordre Russevog, Senja og døde etter 1875.

Hendelser i hennes liv:

• Hun ble døpt den 3 Jul 1808 i Lenvik.

• Hun ble konfirmert i 1825.

Ane giftet seg med

Ole Stadt Stefanusen [212] den 7 Okt 1831 i Lenvik.

46. Svend Andreas Johansen

[405], sønn av Johan Johansen [2201], ble født i 1807 i Bergen, Hordaland og døde i Lenvik, Troms.

Svend giftet seg med

Karen Hansdatter [406] [MRIN: 106] den 22 Okt 1835 i Lenvik.

Barn i dette ekteskapet var:

i.

Hans Irgens Svendsen [2199] ble født den 23 Mai 1831 i Lenvik og ble døpt den 31 Jul 1831 i Lenvik.

ii.

Reinert Johan Svendsen [2198] ble født den 18 Apr 1836 i Lenvik og ble døpt den 21 Aug 1836 i Lenvik.

23 iii.

Fredrikke Cecilie Svendsdatter [159]

iv.

Leonore Andrea Svendsdatter [2200] ble født i 1842 i Lenvik.

47. Karen Hansdatter

[406], datter av Hans Ingebrikt Kristoffersen [407] og Anne Jakobsdatter Winther [408], ble født i 1809 i Olderen, Lenvik.

Hendelser i hennes liv:

• Hun ble døpt den 22 Mai 1803 i Lenvik.

Karen giftet seg med

Svend Andreas Johansen [405] den 22 Okt 1835 i Lenvik.

48. Lars Peder Olsen

[184], sønn av Ole Pedersen [187] og Berte Susanne Larsdatter [186], ble født den 10 Mai 1801 i Skatvik, Tranøy og døde i 1872 i Lavik, Dyrøy 71 år gammel.Lars giftet seg med Grete Marie Mikkelsdatter [185]

Barn i dette ekteskapet var:

i.

Ole Petter Larsen [87]

ii.

Jens Tobias Larsen [2256] ble født på Gammelsæter, Tranøy, Troms.

Lars giftet seg deretter med

Grete Marie Mikkelsdatter [185

49. Grete Marie Mikkelsdatter

[185], datter av Mikkel Hansen [1236] og Tora Enoksdatter [1237], ble født i 1796 i Tranøy og døde i 1880 i Lavik, Dyrøy 84 år gammel.

Grete giftet seg med

Lars Peder Olsen [184]

Grete giftet seg deretter med

Lars Peder Olsen [184]

50. Mons Monsen

[385], sønn av Mons Guldbrandsen [387] og Berit Josefsdatter [386], ble født i 1774 i Tømmervik, Bjarkøy og døde i 1847 i Dyrøy 73 år gammel.

Generelle notater: "Meget fattig" Gikk falitt og mistet gård og grunn til Klauva handelssted. Varogså i rettsak, "stakk fra arbeid".Mons giftet seg med

Randi Hansdatter [384] i 1848 i Dyrøy.

Barn i dette ekteskapet var:

i.

Bertel Mikal Monsen [390] ble født i 1817 i Dyrøy og døde i 1848 i Solbergfjorden, Dyrøy 31 år gammel.

ii.

Mikkel Bangsund (Benjamin) Monsen [391] ble født i 1820 i Dyrøy og døde i 1845 i Dyrøy 25 år gammel.

iii.

Hans Petter Monsen [392] ble født i 1823 i Ibestad Prestegjeld og døde i 1911 i Dyrøy 88 år gammel.

iv.

Perolina Monsen [394] ble født i 1826 i Dyrøy.

v.

Jonette Katrine Monsdatter [88]

vi.

Jens Johan Monsen [395] ble født i 1832 i Dyrøy og døde i 1833 i Dyrøy i en alder av 1 år.

vii.

Jensine Johanna Monsdatter [396] ble født i 1835 i Dyrøy og døde i 1893 på Sæter, Dyrøy 58 år gammel.

Mons giftet seg deretter med

Jonetta Madsdatter [398], datter av Mads Christensen [400] og Anna Johanna Jonsdatter [401].

51. Randi Hansdatter

[384], datter av Hans Pedersen [388] og Berit Marie Enoksdatter [389], ble født i 1790 og døde i 1879 i Dyrøy 89 år gammel.
Randi giftet seg med Mons Monsen [385] i 1848 i Dyrøy.

52. Sedinius Martinus Giertsen

[242], sønn av Giert Johannessen [421] og Pernille Nilsdatter [422], ble født i 1790 i Lekangen, Tranøy og døde i 1838 på Espenes, Dyrøy 48 år gammel.

Generelle notater: Presten skriver i kirkeboka om Sedinius at barnet var så svakt at det i mangel av"Mands persons Nærværelse", blei hjemmedøpt av Ane Margrethe Trane på Lekangen.

Sedinius giftet seg med

Karen Larsdatter [243] i 1825 i Dyrøy.

Sedinius giftet seg deretter med

Karen Larsdatter [243] i 1825 i Dyrøy.

Barn i dette ekteskapet var:

26 i.

Lars Peder Sediniussen [89]

ii.

Karen Johanne Sediniusdatter [2151] ble født i 1828 i Finnland, Dyrøy og døde i 1828 i Dyrøy.

iii.

Karen Ane Sediniusdatter [2152] ble født i 1829 på Finnland, Dyrøy.

53. Karen Larsdatter

[243], datter av Lars Larsen [425] og Johanne Svendsdatter [426], ble født i 1800 i Trøndelag.

Karen giftet seg med

Sedinius Martinus Giertsen [242] i 1825 i Dyrøy.

54. Søren Mikkelsen

[91], sønn av Mikkel Jenssen [203] og Juliane Nilsdatter [204], ble født i 1787 på Finland, Dyrøy og døde i 1859 i Finland, Dyrøy 72 år gammel.

Søren giftet seg med

Anna Serine Johannesdatter [92] i 1816 i Dyrøy.

Søren giftet seg deretter med

Anna Serine Johannesdatter [92]

Barnet i dette ekteskapet var:

i.

Juliane Marie Sørensdatter [90]

55. Anna Serine Johannesdatter

[92], datter av Johannes Sørensen [96] og Anna Eilertsdatter [97], ble født i 1796 på Kråkerøy, Ibestad og døde i 1867 på Finnland, Dyrøy 71 år gammel.

Anna giftet seg med

Søren Mikkelsen [91] i 1816 i Dyrøy.

Anna giftet seg deretter med

Søren Mikkelsen [91]

56. Ole Andreas Jonsen

[641], sønn av Jon Pedersen [778] og Ane Maria Olesdatter [79], ble født i 1798 i Sørstraumen, Sørreisa og døde i 1868 i Vigen, Tranøy 70 år gammel.

Generelle notater: I folketellingen for 1865 bor han og hans kone Gjertrud Jansdatter hos sin datterJohanna Petrika Olsdatter og hennes mann Andreas Anton Andreasen på gården "Vigen" i Tranøy. Ifolketellingen for 1875 finner jeg han ikke, så han har mest sannsynligvis dødd mellom tellingene1865/1875. I 1865 tellingen står det at han er 67 år, og da må han jo være født i 1798, men dette får jeg sjekke senere.

JohnB.

Ole giftet seg med Gjertrud Rochmann Jansdatter [77] [MRIN: 47].

Barn i dette ekteskapet var:

i.

Johanna Petrika Olsdatter [631] ble født den 17 Mai 1831.

ii.

Jan Mathias Olesen [632] ble født den 21 Mai 1834 i Vassvik, Senja og døde i 1875 41 år gammel.

iii.

Ole Rochmann Olsen [72]

iv.

Elias Olsen [633] ble født den 3 Aug 1840 i Vassvik, Senja.

v.

Allert Olai Olsen [634] ble født den 22 Sep 1844 i Vassvik, Senja. og døde i 1924 på Brøstad, Dyrøy, Troms 80 år gammel.

57. Gjertrud Rochmann Jansdatter

[77], datter av Jan Mathiassen [168] og Gjertrude Gotliebsdatter Rochmann [2017], ble født den 13 Mar 1804 i Å, Tranøy, Senja, ble døpt den 10 Jun 1804 i Tranøy Kirke, døde den 2 Nov 1866 i Vika, Tranøy, 62 år gammel, og ble begravet den 18 Aug 1867 på Tranøy kirkegård, Senja.

Hendelser i hennes liv:

• Hun ble døpt den 10 Jun 1804 i Tranøy Kirke, Senja.

Gjertrud giftet seg med

Ole Andreas Jonsen [641]

58. Lars Estensen

[111], sønn av Esten Larsen [245] og Magnild Hansdatter [246], ble født i 1809 i Alvdal, Hedemark og døde VINTEREN 1836 i Langodden 27 år gammel.

Lars giftet seg med

Elen Olsdatter [75] den 18 Okt 1835 i Alvdal, Hedemark.

Barnet i dette ekteskapet var:

29 i.

Marie Larsdatter [73]

59. Elen Olsdatter

[75], datter av Ola Olsen [496] og Ingeborg Olsdatter [497], ble født i 1810 i Løkken, Alvdal (Elvvaal), Hedemark.

Generelle notater:

Elen vokste opp i Rendalen.
Erik Olsen ble stefar til Marie, da Elen Olsdatter giftet seg opp igjen med Erik. Elen's første mann, Lars Estensen som var den biologiske far til Marie Larsdatter, skar seg på en skomakerkviv og blødde til døde. Etter det reiste Elen og hennes datter nordover til Bardu i 1840. Sammen med dem reiste Brynhild Pedersdatter, som var søskenbarnet til Elen's mann Lars. Brynhild var datter av Mari Larsdatter og Peder Larsen. (Kilde: Gerd Magnhild Bergebakken, 2560 Alvdal) Derfra til Brattlia iDyrøy.

Hendelser i hennes liv:

• Hun ble konfirmert i 1852 i Bardu.

Elen giftet seg med

Lars Estensen [111] den 18 Okt 1835 i Alvdal, Hedemark.

Elen giftet seg deretter med

Erik Olsen [74], sønn av Ole Eriksen [112] og Marit Mortensdatter [113], den 11 Nov 1849 i Dyrøy/Tranøy.

Barn i dette ekteskapet var:

i.

Ole Eriksen [455] ble født i 1853 i Brattlia, Dyrøy og døde i 1853 i Brattlia, Dyrøy.

ii.

Spedbarn Eriksen [650] ble født i 1854 i Brattlia, Dyrøy og døde i 1854 i Brattlia,

Dyrøy.

60. Peter Johan Pettersen

[244], sønn av Peter Albrecht Røeaas [1655] og Johanna Andersdatter

[1656], ble født i 1810 i Trondjord, Tromsø, ble døpt den 21 Okt 1810 i Tromsø Kirke, og døde i 1875 på Molnes, Kaldfjord, Tromsø 65 år gammel.

Generelle notater:

Peter Johan Pettersen er den eneste personen jeg har funnet frem til som kan være
far til Berger Pettersen. Jeg leter fremdeles etter en "sikker" indikasjon på at dette stemmer, men som sagt er dette den eneste mulighet jeg har funnet til nå. Peter Johan var født på Tronjord av tjenestepike Johanna Andersdatter og Peter Albrecht Røeaas, uekte barn. Regner det som sikkert at Johanna måtte flytte fra Trondjorda, og jeg forsøker nå å finne ut hvorfor Peter senere har tatt etternavnet Kaldsletten. Har han senere i livet bodd på Kaldsletten?

Hendelser i hans liv:

• Han ble døpt den 21 Okt 1810 i Tromsø Kirke.

Peter hadde et forhold med

Margrete Bergersdatter [173] Dette paret var ikke gift.

Deres barn var:

30 i.

Berger Pettersen [70]

61. Margrete Bergersdatter

[173], datter av Berger Jensen [488] og Marit Bergersdatter [489], ble født i 1812 i Stange, Hedemark og døde i 1891 i Østgård, Gumpedalen, Sørreisa 79 år gammel.

Generelle notater:
 
Margrethe Bergersdatter var fødd i Stange, Hedemark. Hun dro til Romedal
sammen med familien i 1816, og derifra til Åmot 2.11.1837. Etter hva jeg kan finne ut av lister forutflyttede fra Romedal, flyttet Ole Bergersen som var hennes bror, fra Romedal til Rendalen. Hanvar født 27.09.1817, altså året etter at familien flyttet til Romedal. Hvor resten av familien var davites ikke.

År Nr. Dato Stand Førenamn Farsnamn GardAlder Reisemål

1826 184 18.11.1826 Håndverker Berger Bergersen Biørnstad 25år Åmot

1826 185 18.11.1826 Håndverker Marthinus Bergersen Biørnstad 19år Åmot

1837 21 02.11.1837 Pike Margrethe Bergersdatter Biørnstadeie 25år Åmot

1837 20 02.11.1837 'Leuth. inf.' Ole Bergersen Biørnstad27.09.1817 Rendalen

Her er familien når de flyttet fra Stange til Romedal i 1816.

Stilling Fornavn Etternavn Gard/Bustad Alder Født

Gårdbruker Berger Jensen Eggeberg 45 år 1771

Gårdbrukerkone Marit Bergersdatter Eggeberg 41 1/2 år 1774

Sønn Berger Bergersen Eggeberg 16 år 1800

Sønn John Bergersen Eggeberg 14 år 1802

Sønn Martinhus Bergersen Eggeberg 12 år 1804

Datter Margrethe Bergersdatter Eggeberg 4 år 1812

Datter Marthe Bergersdatter Eggeberg 2 år 1814

Margrete hadde et forhold med

Peter Johan Pettersen [244] Dette paret var ikke gift.

Margrete giftet seg med

Kristen Olsen [256]

Barnet i dette ekteskapet var:

i.

Martha Kristensdatter [174] ble født den 23 Mar 1838 i Stor-Elvdal, Hedemark, ble døpt den 24 Mai 1838 i Stor-Elvdal, Hedemark, og døde i 1877 i Gumpedalen i Sørreisa, 39 år gammel.

62. Peder Samuelsen

[254], sønn av Samuel Olsen [615] og Kari Karlsdatter [616], ble født den 14 Okt

1807 og døde den 29 Jun 1855 i Salangen 47 år gammel.

Peder giftet seg med

Anne Dorthea Hansdatter [202] den 15 Okt 1835 i Salangen.

Barn i dette ekteskapet var:

i.

Karen Kirstina Pedersdatter [352] ble født i 1834.

ii.

Karoline Pedersdatter [349] ble født i 1842.

iii.

Hanna Bolette Pedersdatter [71]

iv.

Ingeborg Anna Pedersdatter [343] ble født i 1849 i Prestbakken, Salangen, Troms.

v.

Peder Samuel Pedersen [342] ble født den 8 Okt 1855.

63. Anne Dorthea Hansdatter

[202], datter av Hans Pedersen [350] og Bolette Jakobsdatter [351], ble født den 26 Jan 1814 på Lavangsnes, Salangen.

Anne giftet seg med Peder Samuelsen [254] [MRIN: 46] den 15 Okt 1835 i Salangen.

Anne giftet seg deretter med

Erik Hanssen [201] [MRIN: 137] den 13 Okt 1857 i Salangen.

Syvende generasjon (3x tippoldeforeldre)

64. Simon Eriksen (Fløtten)

[120], sønn av Erik Tollefsen [122] og Kari Simonsdatter [123], ble født i

1749 i Sørsten Østre, Tynset og døde i 1804 i Sørsten Østre, Tynset 55 år gammel.

Simon giftet seg med

Ane Olsdatter [121] [MRIN: 86] i 1785.

Barnet i dette ekteskapet var:

i.

Ane Simonsen [142] ble født i 1774 i Tynset.

Simon giftet seg deretter med

Marit Larsdatter [135] [MRIN: 84] i 1785 i Tynset.

Barn i dette ekteskapet var:

i.

Kari Simonsdatter [137] ble født i 1786 i Sørsten Østre, Tynset og døde i Finland,

Dyrøy.

ii.

Dordi Simonsdatter [138] ble født i 1788 i Sørsten Østre, Tynset og døde i 1793 i

Sørsten Østre, Tynset 5 år gammel.

iii.

Erik Simonsen [139] ble født i 1793 i Sørsten Østre, Tynset.

iv.

Simon Simonsen [140] ble født i 1794 i Sørsten Østre, Tynset.

32 v.

Lars Simonsen [118]

Simon giftet seg deretter med

Dordi Eriksdatter [136] [MRIN: 87] i 1777 i Tynset.

65. Marit Larsdatter

[135] ble født i 1752 i Østigard og døde den 19 Aug 1829 i Sørsten Østre, Tynset 77 år gammel.

Marit giftet seg med

Simon Eriksen (Fløtten) [120] [MRIN: 84] i 1785 i Tynset.

66. John Estensen

[133].

John giftet seg med

Olaug Johnsdatter [313] [MRIN: 85].

Barn i dette ekteskapet var:

33 i.

Malene Johnsdatter [119]

ii.

John Johnsen [314] ble født i 1800 i Vangen Hansæl Østre, Tynset og døde i 1875 i

Reinsvoll I Sørreisa 75 år gammel.

67. Olaug Johnsdatter

[313].

Olaug giftet seg med

John Estensen [133] [MRIN: 85].

70. Jørgen Christensen

[429] ble født i 1762 og døde den 14 Nov 1848 i Sommerbakken, Lenvik 86 år gammel.

Generelle notater: I kirkeboka under dåpen til dattera, Karen, i 1801 står det at Jørgen Christensen var rydningsmann. Det tyder på at han og hans kone Ingeborg, kom sørfra. Muligens Hedemark.

Jørgen giftet seg med

Karen Torgersdatter [430] [MRIN: 82].

Barn i dette ekteskapet var:

35 i.

Karen Jørgensdatter [117]

ii.

Lisbeth Jørgensdatter [2207] ble født i 1792.

iii.

Marith Jørgensdatter [2208] ble født i 1798.

71. Karen Torgersdatter

[430] ble født i 1767.

Karen giftet seg med

Jørgen Christensen [429] [MRIN: 82].

72. Erland Hansen

[1865], sønn av Hans Bjørnerssen [1907] og Eli Erlandsdatter [1908], ble født i 1753 i Holsæt, Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland og døde i 1838 i Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland 85 år gammel.

Erland giftet seg med

Kari Pedersdatter [1866] [MRIN: 387].

Barn i dette ekteskapet var:

36 i.

Peder Erlandson [779]

ii.

Haldog Erlandson [1906] ble født i 1799 i Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland og døde i

1879 i Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland 80 år gammel.

73. Kari Pedersdatter

[1866], datter av Peder Haldogsen [1883] og Margrete Kristensdatter

[1884], ble født i 1761 i Kollstad, Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland og døde i 1830 i Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland 69 år gammel.

Kari giftet seg med

Erland Hansen [1865] [MRIN: 387].

74. Peder Pedersen

[1862], sønn av Peder Johnsen [1868] og Anne Olsdatter [1869], ble født i 1773 i  Rudi, Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland og døde i 1828 i Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland 55 år gammel.

Peder giftet seg med

Rønnoug Johannesdatter [1867] [MRIN: 751].

Barn i dette ekteskapet var:

i.

Ingborg Pedersdatter [1863] ble født i 1799 i Brendjordshougen, Lesja,

Gudbrandsdalen, Oppland.

37 ii.

Anne Pedersdatter [1859]

75. Rønnoug Johannesdatter

[1867], datter av Johannes Syversen [1870] og Kari Johannesdatter [1871],

ble født i 1776 i Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland. Rønnoug giftet seg med

Peder Pedersen [1862] [MRIN: 751].

76. Tørris Bentsen

[2002], sønn av Bent Johansen [2038] og Ane Johanna Tørrisdatter

[2039], ble født i 1758 i Vollagarden, Vikna, Nord-Trøndelag og døde i 1805 i Vollagarden, Vikna, Nord-Trøndelag 47 år gammel. Tørris giftet seg med

Anna Hansdatter Ribe [2003] [MRIN: 809].

Barn i dette ekteskapet var:

i.

Marie Tørrisdatter [2046] ble født i 1785 i Vollagarden, Vikna, Nord-Trøndelag og døde i 1785 i Vollagarden, Vikna, Nord-Trøndelag.

ii.

Bente Tørrisdatter [2047] ble født i 1787 i Vollagarden, Vikna, Nord-Trøndelag.

iii.

Hans Tørrisen [2049] ble født i 1789 i Vollagarden, Vikna, Nord-Trøndelag.

iv.

Ole Tørrisen [2050] ble født i 1795 i Vollagarden, Vikna, Nord-Trøndelag og døde i 1864 i Lyngsnes, Vikna, Nord-Trøndelag 69 år gammel.

v.

Ane Marie Tørrisdatter [2058] ble født i 1797 i Vollagarden, Vikna, Nord-Trøndelag og døde i 1799 i Vollagarden, Vikna, Nord-Trøndelag 2 år gammel.

38 vi.

Andreas Tørrissen [166]

vii.

Paul Tørrisen [2057] ble født i 1800 i Vollagarden, Vikna, Nord-Trøndelag.

77. Anna Hansdatter Ribe

[2003] ble født i 1757 i Lysøya, Vikna og døde før 1825 i Lyngsnes, Vikna, Nord-Trøndelag.

Anna giftet seg med

Tørris Bentsen [2002] [MRIN: 809].

Anna giftet seg deretter med

Hans Iver Jensen [2059] [MRIN: 832], sønn av Jens Isaksen [2060] og Ukjent ,

i 1810 i Vikna, Nord-Trøndelag.

78. Paul Ingebrigtsen

[1948], sønn av Ingebrigt Olsen [1995] og Andrea Paulsdatter [1996], ble født i 1758 i Kjønsøya, Vikna, Nord-Trøndelag og døde den 21 Sep 1843 i Borgan, Vikna, Nord-Trøndelag 85 år gammel.

Generelle notater: Paul Ingebrigtsen Borgan ble kalt for "Patriarken", Gamal-Pål. Hvorfor vet jeg ikke enda, men det står trolig om han i Viknaboka. Kilden til de opplysninger jeg har om hans etterslekt er Nils Olav Vennevik, Trondheim.. Han har sendt meg opplysninger om mye av Patriarkens etterslekt, og også en del om hans aner.
Mange takk til han, da jeg har leita temmelig lenge etter disse opplysningene.

JohnB

Her er hva Nils Olav Vennevik skriver:

Må ein ha i mente at Nærøy prestegjeld i 1836 omfatta eit langt større område enn både dagens prestegjeld og dagens kommune med same namn. Nøkkelen til vidare framgang ligg da i gardsnamnet Hasfjord. Ved hjelp av DIS sine Slektshistoriske kilder i Norge via Nord-Trøndelag, Nærøy og Matrikler kjem Gårdsmatrikkelen for 1886 opp. Den fører til <http://www.rhd.uit.no/matrikkel/matrikkel.aspx.>

Eit søk på Hasfjord i Nord-Trøndelag
avslører da at garden var gnr. 63 i Vikten sogn og Vikna herred. Lokaliteten til garden lar seg finne via <http://ngis2.statkart.no/norgesglasset/default.html.> Eit søk her viser at Hasford ligg langt nord på den ytre av dei tre store viknaøyane, altså Ytter-Vikna.

Når vi da vender tilbake til Slektshistoriske kilder i Norge og går inn på Vikna kommune, får vi opp bygdebøkene Viknaboka. Og der er Aletta Johanna Cathrine å finne i bd. III s. 181. Viknabøkene

vil sikkert avsløre fleire generasjonar bakover. Aletta's mor Gjertrud Paulsdtr., var dotter til "patriarken" Gamal-Pål - Paul Ingebrigtsen Borgan - som har ei kjempestor etterslekt. Heile tre av mine tipptippforeldre er å finne i søskenflokken til Gjertrud, så vi kan utveksle fleire opplysningar direkte utanom slektsforumet.

Helsing Nils Olav Vennevik

Paul giftet seg med

Anne Margrete Olsdatter [1994] [MRIN: 783] i 1780 i Vikna, Nord-Trøndelag.

Barn i dette ekteskapet var:

i.

Andreas Paulsen [2068] ble født i 1781 i Borgan, Vikna, Nord-Trøndelag og døde i 1841 i Vikna, Nord-Trøndelag 60 år gammel.

39 ii.

Gjertrud Katrine Paulsdatter [1938]

79. Anne Margrete Olsdatter

[1994], datter av Ole Jonsen [1997] og Gjertrud Pedersdatter

[1998], ble født i 1762 i Strandagarden, Borgan, Vikna, Nord-Trøndelag og døde den 17 Apr 1825 i Bekkåkerparten, Borgan, Vikna, Nord-Trøndelag 63 år gammel.

Anne giftet seg med

Paul Ingebrigtsen [1948] [MRIN: 783] i 1780 i Vikna, Nord-Trøndelag.

80. Ole Pedersen

[1546].

Ole giftet seg med

Golla Hansdatter [1547] [MRIN: 32].

Barnet i dette ekteskapet var:

40 i.

Hans Olesen Solem [49]

81. Golla Hansdatter

[1547].

Hendelser i hennes liv:

• Hun ble døpt fra 1793 til 1794.

Golla giftet seg med

Ole Pedersen [1546] [MRIN: 32].

82. Peder Pedersen Fosling

[51], sønn av Peder Pedersen [2204] og Ane Andersdatter [2205], ble født i

1756 i Strindens prestegjeld og fogderi.

Generelle notater: Peder Pedersen Fosling var tømmermann, og hadde bosted i Tromsø.

Peder giftet seg med

Maria Kristina ?? [52] [MRIN: 33].

Barnet i dette ekteskapet var:

41 i.

Masi Møller Pedersdatter Fosling [50]

83. Maria Kristina ??

[52].

Maria giftet seg med

Peder Pedersen Fosling [51] [MRIN: 33].

88. Stefanus Olesen Hvidtfeldt

[214], sønn av Ole Andersen [226] og Margrete Olsdatter Huitfeldt [227],

ble født i 1770 i Græsmyr, Lenvik og døde den 1 Mar 1842 i Græsmyr, Lenvik 72 år gammel.

Hendelser i hans liv:

• Han ble døpt den 15 Apr 1770.

Stefanus giftet seg med

Ane Birgitta Olsdatter Stadt [215] [MRIN: 141] den 16 Nov 1802 i Lenvik.

Barnet i dette ekteskapet var:

44 i.

Ole Stadt Stefanusen [212]

89. Ane Birgitta Olsdatter Stadt

[215], datter av Ole Nilsen Stadt [230] og Ellen Pedersdatter Tønder

[231], ble født i 1780 i Vang (?), Lenvik.

Ane giftet seg med

Stefanus Olesen Hvidtfeldt [214] [MRIN: 141] den 16 Nov 1802 i Lenvik.

90. Ole Didrichsen

[1080], sønn av Didrich Olsen [1290] og Nikoline Helene Tollefsdatter [1291], ble født

i 1778.

Ole giftet seg med

Karen Maria Olsdatter [1081] [MRIN: 142] omkring 1803.

Barn i dette ekteskapet var:

i.

Morten Olsen [1292] ble født i 1806 i Lenvik.

45 ii.

Ane Olsdatter [213]

91. Karen Maria Olsdatter

[1081], datter av Ole Hansen [1499] og Martha Olsdatter Brems [1500],

ble født i 1778 i Hillesøy, Lenvik og døde i 1811 i Nordre Russevog, Senja 33 år gammel.

Hendelser i hennes liv:

• Hun ble døpt den 8 Feb 1778 i Hillesøy, Lenvik.

Karen giftet seg med

Ole Didrichsen [1080] [MRIN: 142] omkring 1803.

92. Johan Johansen

[2201].

Johan giftet seg med ukjent.

Hans barn var:

46 i.

Svend Andreas Johansen [405]

94. Hans Ingebrikt Kristoffersen

[407], sønn av Christoffer Olsen [1095] og Caren Andersdatter [1096],

ble født den 3 Apr 1756 i Sandvik, Lenvik og døde i 1818 i Olderen, Lenvik 62 år gammel.

Generelle notater: Yrke: Gårdbruker og bonde.

Hendelser i hans liv:

• Han ble døpt den 11 Apr 1756 i Lenvik.

Hans giftet seg med

Anne Jakobsdatter Winther [408] [MRIN: 221] i 1783.

Barn i dette ekteskapet var:

i.

Per Andreas Tønder Hansen [589]

47 ii.

Karen Hansdatter [406]

iii.

Sidenius Andreas Hansen [590] ble født i 1806 i Lenvik.

95. Anne Jakobsdatter Winther

[408], datter av Jakob Jakobsen Winther [409] og Karen Jørgensdatter

Brems

[410], ble født i 1762 i Nordstraumen, Sørreisa og døde den 29 Okt 1832 i Olderen, Lenvik 70 år

gammel.

Hendelser i hennes liv:

• Hun ble døpt den 26 Sep 1762 i Lenvik Kirke, Lenvik.

Anne giftet seg med

Hans Ingebrikt Kristoffersen [407] [MRIN: 221] i 1783.

96. Ole Pedersen

[187], sønn av Peder Olsen [188] og Synøve Guldbrandsdatter [189], ble født i 1756 i

Skatvik, Tranøy og døde i 1815 i Skatvik, Tranøy 59 år gammel.

Hendelser i hans liv:

• Han ble døpt den 22 Aug 1756 i Skatvik, Tranøy.

Ole giftet seg med

Berte Susanne Larsdatter [186] [MRIN: 126] den 9 Nov 1796 i Brøstad, Dyrøy, Troms.

Barnet i dette ekteskapet var:

48 i.

Lars Peder Olsen [184]

97. Berte Susanne Larsdatter

[186], datter av Lars Hindberg Pedersen [1254] og Kirsten Jørgensdatter

Rach

[1255], ble født i 1771 i Brøstad, Dyrøy, Troms.

Berte giftet seg med

Ole Pedersen [187] [MRIN: 126] den 9 Nov 1796 i Brøstad, Dyrøy, Troms.

98. Mikkel Hansen

[1236], sønn av Hans Mikkelsen [1238] og Else Kristiansdatter [1239], ble født i

Skatvik, Tranøy.

Mikkel giftet seg med

Tora Enoksdatter [1237] [MRIN: 127].

Barnet i dette ekteskapet var:

49 i.

Grete Marie Mikkelsdatter [185]

99. Tora Enoksdatter

[1237], datter av Enok Olsen [900] og Randi Hansdatter [901], ble født i 1753 i Ibestad.

Tora giftet seg med

Mikkel Hansen [1236] [MRIN: 127].

100. Mons Guldbrandsen

[387], sønn av Guldbrand ?? [666] og ?? [667], ble født omkring 1733 i Tømmervik, Bjarkøy og døde i 1779 i Vinje, Dyrøy i en alder av omkring 46 år.

Generelle notater: Se bind 3 av BB for Dyrøy, s. 330

Mons giftet seg med

Berit Josefsdatter [386] [MRIN: 211] den 12 Aug 1759 i Bjarkøy Kirke.

Barn i dette ekteskapet var:

i.

Gunhild Oline Monsdatter [663] ble født omkring 1770 i Tømmervik, Bjarkøy og døde

i 1835 i Stien, Brøstad, Dyrøy i en alder av omkring 65 år.

ii.

Jonetta Monsdatter [665] ble født i 1772 i Tømmervik, Bjarkøy.

50 iii.

Mons Monsen [385]

101. Berit Josefsdatter

[386], datter av Josef Pedersen [670] og Randi (Dordi) Polvelsdatter [671], ble

født i 1733 i Tømmervik, Bjarkøy og døde i 1797 i Vinje, Dyrøy 64 år gammel.

Berit giftet seg med

Mons Guldbrandsen [387] [MRIN: 211] den 12 Aug 1759 i Bjarkøy Kirke.

102. Hans Pedersen

[388], sønn av Peder Hansen [902] og Elise Kristensdatter [903], ble født i 1749 på Forstrand, Dyrøy.

Hans giftet seg med

Berit Marie Enoksdatter [389] [MRIN: 209].

Barnet i dette ekteskapet var:

51 i.

Randi Hansdatter [384]

103. Berit Marie Enoksdatter

[389], datter av Enok Olsen [900] og Randi Hansdatter [901], ble født i 1763 i Lekangen, Tranøy.

Berit giftet seg med

Hans Pedersen [388] [MRIN: 209].

104. Giert Johannessen

[421], sønn av Johannes Iversen [423] og Karen Andersdatter [424], ble født den 4 Mai 1757 i Bjørga, Tranøy og døde i 1808 i Bjørga, Sørreisa 51 år gammel.

Generelle notater: Oppfostra hos Fredrik Olesen, Solberg, Sørreisa.),Lenvik

Hendelser i hans liv:

• Han ble døpt den 19 Mai 1757 i Lenvik.

Giert giftet seg med

Pernille Nilsdatter [422] [MRIN: 161] i 1790 i Sørreisa.   

Barn i dette ekteskapet var:

52 i.

Sedinius Martinus Giertsen [242]

ii.

Ellen Marie Giertsdatter [1396] ble født i 1792 i Bjørga, Sørreisa (Tranøy) og døde i 1838 i

Dyrøy 46 år gammel.

iii.

Nille Johanna Giertsdatter [491] ble født i 1795 i Bjørga, Tranøy.

iv.

Fredricha Ovida Giertsdatter [492] ble født i 1797 i Bjørga, Tranøy.

v.

Maria Petricha Giertsdatter [493] ble født i 1799 i Bjørga, Tranøy.

105. Pernille Nilsdatter

[422], datter av Nils Casperssen [427] og Marit Pedersdatter [428], ble født i 1760 på Skjæret, Dyrøy og døde i 1808 i Bjørga, Sørreisa 48 år gammel.

Pernille giftet seg med

Giert Johannessen [421] [MRIN: 161] i 1790 i Sørreisa.

106. Lars Larsen

[425] ble født i 1762 i Sør-Sverige, døde den 24 Des 1823 på Bustusheimen, Espenes, Dyrøy 61 år gammel, og ble begravet den 29 Des 1823 i Tranøy.

Generelle notater: Bureiser på Bustusheimen. Lars var visstnok født i Sør-Sverige i 1765. Vi treffer på Lars i Trøndelag, Russevåg og Espenes. Han kom nordover som jekteskipper. "Sagnet" sier at første gang han så nordlys ba han mannskapet gå under dekk fordi "himmelen" stod i brann.

Lars døde på julaften 1823.

Lars giftet seg med

Johanne Svendsdatter [426] [MRIN: 162] i 1800 i Norge.

Barn i dette ekteskapet var:

53 i.

Karen Larsdatter [243]

ii.

Lars Larsen Lochman [1187] ble født i 1804 i Støren, Sør-Trøndelag og døde i 1873 i Dyrøy 69 år gammel.

iii.

Svend Kristian Larsen [1401] ble født i 1809 i Solberg, Senja.

iv.

Berit Martha Larsdatter [1402] ble født i 1814 i Dyrøy.

107. Johanne Svendsdatter

[426] ble født i 1767 i Norge, døde den 26 Jun 1840 i Rubbestad, Senja 73 år

gammel, og ble begravet den 9 Aug 1840 i Tranøy, Senja.

Johanne giftet seg med

Lars Larsen [425] [MRIN: 162] i 1800 i Norge.

108. Mikkel Jenssen

[203], sønn av Jens Pedersen [896] og Ellen Nilsdatter [897], ble født i 1747 i

Sortevik, Dyrøy og døde i 1821 i Finland, Dyrøy 74 år gammel.

Mikkel giftet seg med

Kirsten Nilsdatter [208] [MRIN: 71] i 1769 i Dyrøy.

Barn i dette ekteskapet var:

i.

Nils Matheus Mikkelsen [100] ble født i 1770 i Finland, Dyrøy og døde i 1810 i Skøelv,

Sørreisa 40 år gammel.

ii.

Synnøve Maria Mikkelsdatter [209] ble født i 1773 i Finland, Dyrøy og døde i 1836 i

Dyrøy 63 år gammel.

iii.

Mette Marie Mikkelsdatter [1974] ble født i 1775 i Finland, Dyrøy.

iv.

Barbro Kristina Mikkelsdatter [211] ble født i 1777 i Finland, Dyrøy og døde i 1781 på Finland, Dyrøy 4 år gammel.

Mikkel giftet seg deretter med

Juliane Nilsdatter [204] [MRIN: 65] i 1781 i Dyrøy.

Barn i dette ekteskapet var:

i.

Kristen Mikkelsen [205] ble født i 1782 på Finland, Dyrøy og døde i 1811 i Finnmark 29 år gammel.

54 ii.

Søren Mikkelsen [91]

iii.

Jens Henrik Mikkelsen [206] ble født i 1790 på Finland, Dyrøy.

iv.

Berteus Mikkelsen [207] ble født i 1793 på Finland, Dyrøy.

109. Juliane Nilsdatter

[204], datter av Nils Nilsen [894] og Abigael Eilertsdatter [895], ble født i 1754 i Håkvik, Salangen og døde i 1849 i Dyrøy 95 år gammel.

Generelle notater: Juliane Nilsdatter var født i Håkvika i Salangen, men oppfostret på Kråkerø på Andørja. Juliane giftet seg med

Mikkel Jenssen [203] [MRIN: 65] i 1781 i Dyrøy.

110. Johannes Sørensen

[96], sønn av Søren Mikkelsen [1295] og Sofie Ottesdatter [1296], ble født i 1753 i Ibestad og døde i 1812 i Ibestad 59 år gammel.

Johannes giftet seg med

Anna Eilertsdatter [97] [MRIN: 66].

Barnet i dette ekteskapet var:

55 i.

Anna Serine Johannesdatter [92]

111. Anna Eilertsdatter

[97] ble født omkring 1760 i Ibestad.

Anna giftet seg med

Johannes Sørensen [96] [MRIN: 66].

112. Jon Pedersen

[778] ble født i 1771.

Jon giftet seg med

Ane Maria Olesdatter [79] [MRIN: 53].

Barnet i dette ekteskapet var:

56 i.

Ole Andreas Jonsen [641]

113. Ane Maria Olesdatter

[79], datter av Ole Anderssen [80] og Karen Eriksdatter [81], ble født i 1774 i

Furøy, Sørreisa.

Hendelser i hennes liv:

• Hun ble døpt den 16 Okt 1774 i Tranøy Kirke.

Ane giftet seg med

Jon Pedersen [778] [MRIN: 53].

114. Jan Mathiassen

[168], sønn av Mathias Jansen [216] og Rebekka Jeremiasdatter [217], ble født i

1766 i Sørleirbog, Bjarkøy, Troms og døde i 1804 i Å, Tranøy, Senja 38 år gammel.

Jan giftet seg med

Elianna Arnesdatter [169] [MRIN: 52], datter av Arne Thommassen [170] og Marit

Larsdatter

[171], i 1804 i Å, Tranøy, Senja.

Jan giftet seg deretter med

Gjertrude Gotliebsdatter Rochmann [2017] [MRIN: 889].

Barnet i dette ekteskapet var:

57 i.

Gjertrud Rochmann Jansdatter [77]

Jan giftet seg deretter med

Gjertrude Gotliebsdatter Rochmann [2017] [MRIN: 815] den 27 Jul 1792 i

Tranøy Kirke, Tranøy, Troms.

115. Gjertrude Gotliebsdatter Rochmann

[2017], datter av Gotlieb Fredriksen Rochmann [2018] og

Lucia Olesdatter

[2019], ble født i 1764 i Eidet, Tranøy, Troms og døde i 1804 i Å, Tranøy, Senja, Troms

40 år gammel.

Gjertrude giftet seg med

Jan Mathiassen [168] [MRIN: 815] den 27 Jul 1792 i Tranøy Kirke, Tranøy,

Troms.

Gjertrude giftet seg deretter med

Jan Mathiassen [168] [MRIN: 889].

Gjertrude giftet seg deretter med

Henrik Iversen Kienapel [2020] [MRIN: 817] i 1781 i Tranøy Kirke,

Senja, Troms.

116. Esten Larsen

[245], sønn av Lars Estensen [250] og Sigrid Olsdatter [251], ble født i 1780 i Trøa,

Kveberg, Alvdal og døde den 25 Apr 1837 i Alvdal, Hedemark 57 år gammel.

Esten giftet seg med

Magnild Hansdatter [246] [MRIN: 77].

Barn i dette ekteskapet var:

58 i.

Lars Estensen [111]

ii.

Hans Estensen Kveberg [247] ble født i 1812 i Alvdal, Hedemark og døde i 1891 i

Grense Jakobselv, Finnmark 79 år gammel.

iii.

Sigrid Estensdatter [248] ble født i 1814 i Alvdal, Hedemark.

iv.

Ola Estensen [249] ble født i 1817 i Alvdal, Hedemark.

117. Magnild Hansdatter

[246], datter av Hans Estensen [252] og Berit Olsdatter [253], ble født i 1782 i

Alvdal, Hedemark og døde i 1870 88 år gammel.

Anene til John Bruvoll

23

Utskrift fra Legacy

Magnild giftet seg med

Esten Larsen [245] [MRIN: 77].

118. Ola Olsen

[496], sønn av Ola Håkonson [611] og Eli Estensdatter [612], ble født i 1782 i Rønningen,

Lillelvdalen (Alvdal).

Generelle notater: Ola Olsen ble kalt for (Ola Olsen Smed)

Ola giftet seg med

Ingeborg Olsdatter [497] [MRIN: 51] i 1810.

Barn i dette ekteskapet var:

59 i.

Elen Olsdatter [75]

ii.

Ingeborg Olsdatter (Vechlløkka) [498] ble født i 1813 i Løkken, Rendalen.

iii.

Gunhild Olsdatter [499] ble født i 1815 i Løkken, Rendalen.

iv.

Oleana Olsdatter [500] ble født i 1817 i Løkken, Rendalen.

v.

Navnløs Sønn [501] ble født i 1818 i Løkken, Rendalen og døde i 1818 i Løkken,

Rendalen.

vi.

Per Olsen (Lykkje-Pær) [502] ble født den 21 Mai 1821 i Løkken, Rendalen.

vii.

Maren Olsdatter [504] ble født i 1824 i Løkken, Rendalen.

viii.

Lars Olsen Løkken (Fløtar-Lars) [506] ble født i 1826 i Løkken, Rendalen, døde den

26 Jul 1864 i Midtskogen, Rendalen, Hedemark 38 år gammel, og ble begravet den 31

Jul 1864.

ix.

Jakob Olsen [759] ble født i 1830 i Løkken, Alvdal (Elvvaal), Hedemark, døde den 23

Mai 1905 i Hellemo, Tranøy 75 år gammel, og ble begravet den 30 Mai 1905 i

Tømmervik. Årsaken til hans død var Drukning.

119. Ingeborg Olsdatter

[497], datter av Ola Jacobsen [546] og Ingeborg Pedersdatter [547], ble født i

1787 i Nordre Grøting, Rendalen og døde i 1840 i Løkken, Rendalen 53 år gammel.

Generelle notater: Ingeborg ble kalt for "Løkka"

Ingeborg giftet seg med

Ola Olsen [496] [MRIN: 51] i 1810.

120. Peter Albrecht Røeaas

[1655] ble født i Jul 1776 i Trondheim ? og døde i 1839 i Tromsø ? 63 år

gammel.

Peter giftet seg med

Johanna Andersdatter [1656] [MRIN: 163].

Barnet i dette ekteskapet var:

60 i.

Peter Johan Pettersen [244]

121. Johanna Andersdatter

[1656], datter av Andreas Sørensen [1673] og Barbro Olsdatter [1674].

Johanna giftet seg med

Peter Albrecht Røeaas [1655] [MRIN: 163].

122. Berger Jensen

[488] ble født i 1771 i Stange, Hedemark.

Berger giftet seg med

Marit Bergersdatter [489] [MRIN: 115].

Barn i dette ekteskapet var:

i.

Berger Bergersen [1540] ble født i 1800.

ii.

John Bergersen [1541] ble født i 1801.

iii.

Marthinus Bergersen [1542] ble født i 1804.

61 iv.

Margrete Bergersdatter [173]

v.

Marte Bergersdatter [1544] ble født i 1814.

vi.

Engebret Bergersen [1543] ble født i 1816 i Stange, Hedemark.

vii.

Ole Bergersen [1545] ble født den 27 Sep 1817 i Romedal, Hedemark.

123. Marit Bergersdatter

[489] ble født i 1774 i Stange, Hedemark ?.

Marit giftet seg med

Berger Jensen [488] [MRIN: 115].

124. Samuel Olsen

[615], sønn av Ole Samuelsen [617] og Synnøve Olsdatter [618].

Samuel giftet seg med

Kari Karlsdatter [616] [MRIN: 169].

Anene til John Bruvoll

24

Utskrift fra Legacy

Barnet i dette ekteskapet var:

62 i.

Peder Samuelsen [254]

125. Kari Karlsdatter

[616] ble født i 1781 i Tynseth.

Generelle notater: Kari Karlsdatter flyttet til Viken i Bardu i 1795, sammen med sine foreldre.

Kari giftet seg med

Samuel Olsen [615] [MRIN: 169].

126. Hans Pedersen

[350].

Generelle notater: Hans Pedersen, fra Lavangsnes var bygselmann på Sjøvegan.

Hans giftet seg med

Bolette Jakobsdatter [351] [MRIN: 138].

Barnet i dette ekteskapet var:

63 i.

Anne Dorthea Hansdatter [202]

127. Bolette Jakobsdatter

[351].

Bolette giftet seg med

Hans Pedersen [350] [MRIN: 138].

Åttende generasjon (4x tippoldeforeldre)

128. Erik Tollefsen

[122], sønn av Tollef Pedersen [143] og Anne Eriksdatter [144], ble født i 1710 i

Sørsten Østre, Tynset og døde i 1773 i Sørsten Østre, Tynset 63 år gammel.

Hendelser i hans liv:

• Han ble døpt i Sørsten Østre, Tynset.

Erik giftet seg med

Kari Simonsdatter [123] [MRIN: 88] i 1740 i Tynset.

Barn i dette ekteskapet var:

i.

Simen Eriksen [299] ble født i 1740 i Sørsten Østre, Tynset.

ii.

Tollef Eriksen [300] ble født i 1741 i Sørsten Østre, Tynset og døde i 1741 i Sørsten

Østre, Alvdal.

64 iii.

Simon Eriksen (Fløtten) [120]

iv.

Ane Eriksdatter [301] ble født i 1751 i Sørsten Østre, Tynset.

v.

Kirsti Eriksdatter [302] ble født i 1752 i Sørsten Østre, Tynset.

vi.

Dordi Eriksdatter [303] ble født i 1757 i Sørsten Østre, Tynset.

vii.

Lisabet Eriksdatter [304] ble født i 1764 i Sørsten Østre, Tynset.

129. Kari Simonsdatter

[123], datter av Simon Olesen [124] og Kirsti Iversdatter [125], ble født i 1717 i

Sandeggen, (Baugslien?), Alvdal og døde i 1771 i Sørsten Østre, Alvdal 54 år gammel.

Kari giftet seg med

Erik Tollefsen [122] [MRIN: 88] i 1740 i Tynset.

144. Hans Bjørnerssen

[1907], sønn av Bjørner Tostensen [1909] og Anne Hansdatter [1910],

ble født i 1713 i Bjøkne, Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland og døde i 1794 i Lesja, Gudbrandsdalen,

Oppland 81 år gammel.

Hans giftet seg med

Eli Erlandsdatter [1908] [MRIN: 754].

Barnet i dette ekteskapet var:

72 i.

Erland Hansen [1865]

145. Eli Erlandsdatter

[1908] ble født i 1717 i Hole, Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland og døde i 1782 i

Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland 65 år gammel.

Eli giftet seg med

Hans Bjørnerssen [1907] [MRIN: 754].

146. Peder Haldogsen

[1883], sønn av Haldog Engebretsen [1885] og Guro Håkensdatter [1886],

ble født i 1716 i Kollstad, Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland og døde i 1766 i Lesja, Gudbrandsdalen,

Oppland 50 år gammel.

Peder giftet seg med

Margrete Kristensdatter [1884] [MRIN: 755].

Anene til John Bruvoll

25

Utskrift fra Legacy

Barn i dette ekteskapet var:

73 i.

Kari Pedersdatter [1866]

ii.

Marit Pedersdatter [1917] ble født i 1761 i Kollstad, Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland

og døde i 1766 i Kollstad, Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland 5 år gammel.

147. Margrete Kristensdatter

[1884], datter av Kristen Jensen [1918] og Marit Johannesdatter

[1919], ble født i 1725 i Systugu Bø, Lesje, Gudbrandsdalen, Oppland og døde i 1763 i Lesja,

Gudbrandsdalen, Oppland 38 år gammel.

Margrete giftet seg med

Peder Haldogsen [1883] [MRIN: 755].

148. Peder Johnsen

[1868] ble født i 1728 i Rudi, Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland og døde i 1823 i Lesja,

Gudbrandsdalen, Oppland 95 år gammel.

Peder giftet seg med

Anne Olsdatter [1869] [MRIN: 752].

Barnet i dette ekteskapet var:

74 i.

Peder Pedersen [1862]

149. Anne Olsdatter

[1869] ble født i 1734 i Lyftingmo, Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland og døde i 1783 i

Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland 49 år gammel.

Anne giftet seg med

Peder Johnsen [1868] [MRIN: 752].

150. Johannes Syversen

[1870], sønn av Syver Johannesen [1872] og Anne Knutsdatter [1873],

ble født i 1737 i Belle, Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland og døde i 1799 i Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland

62 år gammel.

Johannes giftet seg med

Kari Johannesdatter [1871] [MRIN: 756].

Barnet i dette ekteskapet var:

75 i.

Rønnoug Johannesdatter [1867]

151. Kari Johannesdatter

[1871], datter av Johannes Syversen [1874] og Rønnaug Iversdatter

[1875], ble født i 1736 i Brendjord, Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland og døde i 1800 i Lesja,

Gudbrandsdalen, Oppland 64 år gammel.

Kari giftet seg med

Johannes Syversen [1870] [MRIN: 756].

152. Bent Johansen

[2038], sønn av Johan Bentsen [2051] og Fru Johan Bentsen [2054], ble født i 1723 i

Fornes, Vikna, Nord-Trøndelag og døde i 1787 i Vollagarden, Vikna, Nord-Trøndelag 64 år gammel.

Generelle notater: Bent Johansen var i 1775 sammen med flere andre med på et protestmøte hos

prosten Nils Bjerring. Protesten gjaldt måten prosten satte i gang forordningen om skoleforhold i

bygdene på, som bøndene her som andre steder fant meningsløs, da barna ble hindret i å delta i

arbeidet heime på gardene.

Dette viser hvor viktig barna var i en familie og i samfunnet på den tiden. I dag ville det vært

barnearbeide, og vi ville bli straffet. Tidene har forandret seg til det bedre her, men etter min mening

er mye av det gode også blitt borte.

JohnB

Bent giftet seg med

Ane Johanna Tørrisdatter [2039] [MRIN: 824] i 1754.

Barn i dette ekteskapet var:

i.

Maren Margrete Bentsdatter [2040] ble født i 1755 i Vollagarden, Vikna, Nord-

Trøndelag.

76 ii.

Tørris Bentsen [2002]

iii.

Wivice Bentsdatter [2041] ble født i 1760 i Vollagarden, Vikna, Nord-Trøndelag.

iv.

Johanna Bentsdatter [2042] ble født i 1764 i Vollagarden, Vikna, Nord-Trøndelag og

døde i 1797 i Hasfjord, Vikna, Nord-Trøndelag 33 år gammel.

153. Ane Johanna Tørrisdatter

[2039].

Anene til John Bruvoll

26

Utskrift fra Legacy

Ane giftet seg med

Bent Johansen [2038] [MRIN: 824] i 1754.

156. Ingebrigt Olsen

[1995], sønn av Ole Ingebrigtsen [1999] og Maren Larsdatter [2000], ble

født ca. 1731 i Kjønsøya, Vikna, Nord-Trøndelag og døde i 1814 i Buøya nordre, Vikna, Nord-Trøndelag i

en alder av omkring 83 år.

Ingebrigt giftet seg med

Andrea Paulsdatter [1996] [MRIN: 806] den 13 Jul 1755 i Gangstad kirke,

Vikna.

Barnet i dette ekteskapet var:

78 i.

Paul Ingebrigtsen [1948]

157. Andrea Paulsdatter

[1996], datter av Paul Larsen [2065] og Ukjent , ble født ca. 1729 i

Lillesula, Vikna, Nord-Trøndelag og døde i 1773 i Buøya nordre, Vikna, Nord-Trøndelag i en alder av

omkring 44 år.

Andrea giftet seg med

Ingebrigt Olsen [1995] [MRIN: 806] den 13 Jul 1755 i Gangstad kirke, Vikna.

158. Ole Jonsen

[1997] ble født ca. 1729 i Strandagarden, Borgan, Vikna, Nord-Trøndelag og døde i 1795 i

Borgan, Vikna, Nord-Trøndelag i en alder av omkring 66 år.

Ole giftet seg med

Gjertrud Pedersdatter [1998] [MRIN: 807] den 6 Aug 1758 i Gangstad kirke, Vikna.

Barnet i dette ekteskapet var:

79 i.

Anne Margrete Olsdatter [1994]

159. Gjertrud Pedersdatter

[1998] ble født i 1736 i Borgan, Vikna, Nord-Trøndelag og døde i 1810 i

Borgan, Vikna, Nord-Trøndelag 74 år gammel.

Gjertrud giftet seg med

Ole Jonsen [1997] [MRIN: 807] den 6 Aug 1758 i Gangstad kirke, Vikna.

164. Peder Pedersen

[2204].

Generelle notater: Dette har jeg fra medl. 11389 i DIS, Trine-Linn Kjellbakk, Bodø

Peder giftet seg med

Ane Andersdatter [2205] [MRIN: 884].

Barnet i dette ekteskapet var:

82 i.

Peder Pedersen Fosling [51]

165. Ane Andersdatter

[2205].

Ane giftet seg med

Peder Pedersen [2204] [MRIN: 884].

176. Ole Andersen

[226], sønn av Anders Michelsen [228] og ???? [229], ble født i 1706 i Græsmyr, Lenvik

og døde i 1779 i Græsmyr, Lenvik 73 år gammel.

Generelle notater: Forpakter av Græsmyr gård, Senja

Ole giftet seg med

Ukjent [328] [MRIN: 150].

Barn i dette ekteskapet var:

i.

Anders Olesen [329] ble født i 1752 i Græsmyr, Lenvik.

ii.

Maren Olesdatter [330] ble født før 1752 i Græsmyr, Lenvik.

Ole giftet seg deretter med

Margrete Olsdatter Huitfeldt [227] [MRIN: 143] i 1760.

Barn i dette ekteskapet var:

i.

Nils Olesen [331] ble født i 1761 i Græsmyr, Lenvik.

ii.

Gertrue Olesdatter [332] ble født i 1761 i Græsmyr, Lenvik og døde i 1801 i Findjord,

Lenvik 40 år gammel. Årsaken til hennes død var Død af sot.

iii.

Anna Dorteha Olesdatter [333] ble født i 1762 i Græsmyr, Lenvik.

iv.

Rachel Olesdatter [334] ble født i 1765 i Græsmyr, Lenvik og døde i 1769 4 år gammel.

v.

Ole Olesen [336] ble født i 1767 i Græsmyr, Lenvik og døde i 1807 i Græsmyr, Lenvik

40 år gammel.

88 vi.

Stefanus Olesen Hvidtfeldt [214]

vii.

Johanna Margrethe Olesdatter [335] ble født i 1772 i Græsmyr, Lenvik og døde i

1794 i Øyjord, Lenvik ? 22 år gammel.

Anene til John Bruvoll

27

Utskrift fra Legacy

177. Margrete Olsdatter Huitfeldt

[227], datter av Ole Joensen [1082] og Anne Dorthea Olsdatter

Huitfelt

[1083], ble født i 1735 i Finnlaukhella, Troms.

Margrete giftet seg med

Ole Andersen [226] [MRIN: 143] i 1760.

Margrete giftet seg deretter med

Jens Fridrichsen [337] [MRIN: 152] den 6 Jan 1781 i Lenvik.

178. Ole Nilsen Stadt

[230], sønn av Nils Enoksen [872] og Berith Olsdatter [873], ble født i 1732 i

Skjerstad, Saltdal og døde i Jun 1807 i Vang, Lenvik 75 år gammel.

Ole giftet seg med

Ellen Pedersdatter Tønder [231] [MRIN: 144] den 11 Des 1773 i Lenvik.

Barn i dette ekteskapet var:

89 i.

Ane Birgitta Olsdatter Stadt [215]

ii.

Ole Olsen Stadt [2202] ble født den 28 Sep 1781 i Lenvik, Norge.

179. Ellen Pedersdatter Tønder

[231], datter av Peder Andreassen Tønder [232] og Anna Torchelsdatter

Strømme

[233], ble født i 1750 i Vang Gård, Lenvik og døde i 1788 i Lenvik 38 år gammel.

Ellen giftet seg med

Ole Nilsen Stadt [230] [MRIN: 144] den 11 Des 1773 i Lenvik.

180. Didrich Olsen

[1290], sønn av Ole Gregussen [1293] og Maria Didriksdatter [1294], ble

født i 1748 i Lenvik, døde den 4 Okt 1825 i Nordre Russevåg, Lenvik 77 år gammel, og ble begravet den

15 Okt 1825 i Lenvik, Troms.

Didrich giftet seg med

Nikoline Helene Tollefsdatter [1291] [MRIN: 510] den 21 Nov 1776 i Lenvik

Prestegjeld.

Barn i dette ekteskapet var:

90 i.

Ole Didrichsen [1080]

ii.

Morten Didrichsen [1850] ble født i 1780 i Lenvik.

iii.

Sidenius Didrichsen [1851] ble født i 1784 i Lenvik.

iv.

Moses Didrichsen [1852] ble født i 1787 i Lenvik.

v.

Jørgen Olai Didrichsen [1853] ble født i 1790 i Lenvik.

181. Nikoline Helene Tollefsdatter

[1291] ble født i 1750 i Lenvik, døde den 19 Des 1802 i Lenvik 52 år

gammel, og ble begravet i Lenvik Kirkegård.

Hendelser i hennes liv:

• Dødsårsak:Nikoline Helene Tollefsdatter døde av kreft, eller som de kalte det da, Tæring.

Nikoline giftet seg med

Didrich Olsen [1290] [MRIN: 510] den 21 Nov 1776 i Lenvik Prestegjeld.

182. Ole Hansen

[1499] ble født i 1744 i Storslett? og døde i 1792 i Hillesøy, Lenvik 48 år gammel.

Ole giftet seg med

Martha Olsdatter Brems [1500] [MRIN: 511].

Barn i dette ekteskapet var:

i.

Anne Birgitte Olsdatter [1501] ble født i 1768 i Lenvik.

ii.

Ole Henrik Olsen [1502] ble født i 1770 i Lenvik.

iii.

Hans Andreas Olsen [1503] ble født i 1772 i Lenvik.

iv.

Elen Olsdatter [1504] ble født i 1775 i Lenvik.

v.

John Olsen [1505] ble født i 1777 i Lenvik.

91 vi.

Karen Maria Olsdatter [1081]

183. Martha Olsdatter Brems

[1500], datter av Ole Henriksen [1506] og Rebekka Rasmusdatter

Brems

[1507], ble født i 1743 i Lenvik.

Martha giftet seg med

Ole Hansen [1499] [MRIN: 511].

188. Christoffer Olsen

[1095] ble født omkring 1717 og døde i 1801 i Olderen, Lenvik i en alder av

omkring 84 år.

Hendelser i hans liv:

• Han arbeidet som Postbud.

Anene til John Bruvoll

28

Utskrift fra Legacy

Christoffer giftet seg med

Caren Andersdatter [1096] [MRIN: 222] den 23 Nov 1751 i Tranøy, Troms.

Barnet i dette ekteskapet var:

94 i.

Hans Ingebrikt Kristoffersen [407]

189. Caren Andersdatter

[1096] ble født i 1718 i Sørstraumen, Sørreisa, døde i 1795 i Olderen, Lenvik 77

år gammel, og ble begravet den 10 Mai 1795 i Lenvik.

Caren giftet seg med

Christoffer Olsen [1095] [MRIN: 222] den 23 Nov 1751 i Tranøy, Troms.

190. Jakob Jakobsen Winther

[409], sønn av Jakob Pedersen Winther [411] og Mariette Nilsdatter

Høstmark

[412], ble født i 1698 og døde i 1782 i Nordstraumen, Sørreisa 84 år gammel.

Generelle notater: Jacob Jacobsen Winter var gårdeier og kjøpmann i Sørreisa.

Jakob giftet seg med

Karen Jørgensdatter Brems [410] [MRIN: 223].

Barnet i dette ekteskapet var:

95 i.

Anne Jakobsdatter Winther [408]

191. Karen Jørgensdatter Brems

[410], datter av Jørgen Olsen [591] og Signhild Olsdatter Brems [592],

ble født i 1704 i Sørstraumen, Sørreisa og døde i 1778 i Sørstraumen, Sørreisa 74 år gammel.

Karen giftet seg med

Jakob Jakobsen Winther [409] [MRIN: 223].

192. Peder Olsen

[188], sønn av Ole Olesen [190] og ??? [191], ble født i 1725 i Skatvik, Tranøy og døde i

1767 i Skatvik, Tranøy 42 år gammel.

Peder giftet seg med

Synøve Guldbrandsdatter [189] [MRIN: 129].

Barn i dette ekteskapet var:

i.

Ane Pedersdatter [236] ble født i 1753 i Skatvik, Tranøy.

96 ii.

Ole Pedersen [187]

iii.

Berith Sofia Pedersdatter [237] ble født i 1761 i Skatvik, Tranøy og døde i 1805 i

Finnsnes, Lenvik 44 år gammel.

iv.

Synnøve Pedersdatter [238] ble født i 1763 i Skatvik, Tranøy og døde i 1832 i

Seljemoen, Sørreisa 69 år gammel.

v.

Karen Pedersdatter [239] ble født i 1766 i Skatvik, Tranøy.

vi.

Peder Pedersen [240] ble født i 1767 i Skatvik, Tranøy og døde i 1863 i Øyjord, Lenvik

96 år gammel.

193. Synøve Guldbrandsdatter

[189], datter av Guldbrand Olsen [193] og Berit Paulsdatter [194], ble

født i 1731 i Straumen, Andørja og døde i 1791 i Hemmingsjord, Sørreisa 60 år gammel.

Synøve giftet seg med

Peder Olsen [188] [MRIN: 129].

Synøve giftet seg deretter med

Ole Olsen [192] [MRIN: 131].

194. Lars Hindberg Pedersen

[1254], sønn av Peder Rasmussen Hindberg [1256] og ?? [1257], ble født i

1725 i Dyrøy og døde i 1811 i Dyrøy 86 år gammel.

Lars giftet seg med

Kirsten Jørgensdatter Rach [1255] [MRIN: 128].

Barnet i dette ekteskapet var:

97 i.

Berte Susanne Larsdatter [186]

195. Kirsten Jørgensdatter Rach

[1255] ble født i 1739 i Dyrøy, døde i 1817 i Dyrøy 78 år gammel, og

ble begravet i Holm kirkegård, Dyrøy.

Kirsten giftet seg med

Lars Hindberg Pedersen [1254] [MRIN: 128].

196. Hans Mikkelsen

[1238], sønn av Mikkel Pedersen [1240] og Peders Kone [1241], ble født i 1710 i

Dyrøy.

Hans giftet seg med

Else Kristiansdatter [1239] [MRIN: 572].

Anene til John Bruvoll

29

Utskrift fra Legacy

Barnet i dette ekteskapet var:

98 i.

Mikkel Hansen [1236]

197. Else Kristiansdatter

[1239] ble født i 1720 i Dyrøy og døde i 1775 i Dyrøy 55 år gammel.

Else giftet seg med

Hans Mikkelsen [1238] [MRIN: 572].

198. Enok Olsen

[900], sønn av Ole Berntsen [1250] og Tora Enoksdatter [1251], ble født i 1722 i

Lekangen, Tranøy og døde i 1782 i Ibestad 60 år gammel.

Enok giftet seg med

Randi Hansdatter [901] [MRIN: 215].

Barn i dette ekteskapet var:

99 i.

Tora Enoksdatter [1237]

103 ii.

Berit Marie Enoksdatter [389]

199. Randi Hansdatter

[901], datter av Hans Hanssen Lind [1242] og Mette Nilsdatter Ærboe [1243], ble

født i 1720 i Lavangen.

Randi giftet seg med

Enok Olsen [900] [MRIN: 215].

200. Guldbrand ??

[666].

Guldbrand giftet seg med

?? [667] [MRIN: 213].

Barn i dette ekteskapet var:

100 i.

Mons Guldbrandsen [387]

ii.

Mette Guldbrandsen [668] ble født i 1735.

201. ??

[667].

?? giftet seg med

Guldbrand ?? [666] [MRIN: 213].

202. Josef Pedersen

[670] ble født i Sjursvik, Bjarkøy og døde i 1736.

Josef giftet seg med

Randi (Dordi) Polvelsdatter [671] [MRIN: 212].

Barnet i dette ekteskapet var:

101 i.

Berit Josefsdatter [386]

203. Randi (Dordi) Polvelsdatter

[671], datter av Povel Nilssen [672] og Beret Michelsdatter [673],

ble født i Meløy, Bjarkøy.

Randi giftet seg med

Josef Pedersen [670] [MRIN: 212].

204. Peder Hansen

[902], sønn av Hans Olesen [918] og Anna Jørgensdatter [919], ble født i 1717 i

Forstrand, Dyrøy og døde i 1805 i Forstrand, Dyrøy 88 år gammel.

Peder giftet seg med

Elise Kristensdatter [903] [MRIN: 214].

Barnet i dette ekteskapet var:

102 i.

Hans Pedersen [388]

205. Elise Kristensdatter

[903] ble født i 1720 og døde i 1773 53 år gammel.

Elise giftet seg med

Peder Hansen [902] [MRIN: 214].

206. Enok Olsen [900]

(Dublett. Se person 198 på side 29)

207. Randi Hansdatter [901]

(Dublett. Se person 199 på side 29)

208. Johannes Iversen

[423].

Anene til John Bruvoll

30

Utskrift fra Legacy

Johannes giftet seg med

Karen Andersdatter [424] [MRIN: 233].

Barnet i dette ekteskapet var:

104 i.

Giert Johannessen [421]

209. Karen Andersdatter

[424].

Karen giftet seg med

Johannes Iversen [423] [MRIN: 233].

210. Nils Casperssen

[427] ble født i 1715 i Dyrøy og døde i 1777 i Dyrøy 62 år gammel.

Nils giftet seg med

Marit Pedersdatter [428] [MRIN: 234].

Barn i dette ekteskapet var:

i.

Jens Nilsen [1512] ble født i 1751 i Dyrøy og døde i 1751 i Dyrøy.

ii.

Anna Nilsdatter [1513] ble født i 1752 i Dyrøy.

iii.

Ole Nilsen [1514] ble født i 1753 i Dyrøy.

iv.

Elen Nilsdatter [1515] ble født i 1756 i Dyrøy.

v.

Karen Nilsdatter [815] ble født i 1758 i Skjæret, Dyrøy og døde i 1844 i Faksfjord,

Dyrøy 86 år gammel.

105 vi.

Pernille Nilsdatter [422]

vii.

John Nilsen [1516] ble født i 1765 i Dyrøy.

211. Marit Pedersdatter

[428] ble født i 1720 i Astafjord og døde i 1805 i Dyrøy 85 år gammel.

Marit giftet seg med

Nils Casperssen [427] [MRIN: 234].

216. Jens Pedersen

[896] ble født omkring 1725 i Sortevik, Dyrøy.

Jens giftet seg med

Ellen Nilsdatter [897] [MRIN: 139].

Barnet i dette ekteskapet var:

108 i.

Mikkel Jenssen [203]

217. Ellen Nilsdatter

[897], datter av Nils Johnsen [898] og ?? [899], ble født omkring 1720.

Ellen giftet seg med

Jens Pedersen [896] [MRIN: 139].

218. Nils Nilsen

[894] ble født omkring 1725.

Nils giftet seg med

Abigael Eilertsdatter [895] [MRIN: 140].

Barnet i dette ekteskapet var:

109 i.

Juliane Nilsdatter [204]

219. Abigael Eilertsdatter

[895] ble født omkring 1730.

Abigael giftet seg med

Nils Nilsen [894] [MRIN: 140].

220. Søren Mikkelsen

[1295] ble født i 1758 i Ibestad.

Søren giftet seg med

Sofie Ottesdatter [1296] [MRIN: 69].

Barnet i dette ekteskapet var:

110 i.

Johannes Sørensen [96]

221. Sofie Ottesdatter

[1296], datter av Otte Jonassen [1297] og ?? [1298], ble født i 1715 i Salangen og

døde i 1802 i Ibestad 87 år gammel.

Sofie giftet seg med

Søren Mikkelsen [1295] [MRIN: 69].

226. Ole Anderssen

[80], sønn av Anders Nilssen [780] og Marit Eriksdatter [781], ble født i 1748 i Furøy,

Sørreisa.

Hendelser i hans liv:

• Han ble døpt den 24 Mar 1747 i Tranøy Kirke.

Anene til John Bruvoll

31

Utskrift fra Legacy

Ole giftet seg med

Karen Eriksdatter [81] [MRIN: 54] den 29 Okt 1776 i Tranøy Kirke.

Barnet i dette ekteskapet var:

113 i.

Ane Maria Olesdatter [79]

227. Karen Eriksdatter

[81] ble født i 1744 i Gottesjord, Sørreisa.

Hendelser i hennes liv:

• Hun ble døpt den 24 Mai 1774 i Tranøy Kirke.

Karen giftet seg med

Ole Anderssen [80] [MRIN: 54] den 29 Okt 1776 i Tranøy Kirke.

228. Mathias Jansen

[216], sønn av Jan Mathiassen [218] og Maren Olsdatter [219], ble født omkring

1730 i Å, Tranøy og døde i 1801 i Å, Tranøy i en alder av omkring 71 år.

Mathias giftet seg med

Rebekka Jeremiasdatter [217] [MRIN: 110] den 8 Des 1762 i Tranøy Kirke.

Barnet i dette ekteskapet var:

114 i.

Jan Mathiassen [168]

229. Rebekka Jeremiasdatter

[217], datter av Jeremias Sørensen [626] og Anne Helgesdatter [627], ble

født i 1737 i Store-Vinje, Dyrøy og døde i 1792 i Å, Tranøy 55 år gammel.

Rebekka giftet seg med

Mathias Jansen [216] [MRIN: 110] den 8 Des 1762 i Tranøy Kirke.

230. Gotlieb Fredriksen Rochmann

[2018], sønn av Fredrich Wilhelm Rochmann [1365] og Karen

Jakobsdatter Winther

[1366], ble født i 1711 i Eidet, Tranøy, Troms og døde i 1779 i Eidet, Tranøy, Troms

68 år gammel.

Gotlieb giftet seg med

Lucia Olesdatter [2019] [MRIN: 816] den 4 Nov 1760 i Tranøy Kirke, Senja,

Troms.

Barnet i dette ekteskapet var:

115 i.

Gjertrude Gotliebsdatter Rochmann [2017]

231. Lucia Olesdatter

[2019], datter av Ole Pedersen [2220] og Ukjent , ble født i 1734 i Hals, Dyrøy, Troms

og døde i 1810 i Eidet, Tranøy, Troms 76 år gammel.

Lucia giftet seg med

Gotlieb Fredriksen Rochmann [2018] [MRIN: 816] den 4 Nov 1760 i Tranøy Kirke,

Senja, Troms.

232. Lars Estensen

[250], sønn av Esten Jonssen [257] og Mari Larsdatter [258], ble født i 1758 i Alvdal,

Hedemark.

Lars giftet seg med

Sigrid Olsdatter [251] [MRIN: 164].

Barn i dette ekteskapet var:

116 i.

Esten Larsen [245]

ii.

Mari Larsdatter [508] ble født i 1782 i Alvdal, Hedemark og døde i 1825 i Alvdal,

Hedemark 43 år gammel.

233. Sigrid Olsdatter

[251], datter av Ola Erikson [261] og Anne Larsdatter [262], ble født i 1759 i Alvdal,

Hedemark.

Sigrid giftet seg med

Lars Estensen [250] [MRIN: 164].

234. Hans Estensen

[252], sønn av Esten Jonssen [257] og Mari Larsdatter [258], ble født i 1751 i Trøa,

Kveberg, Alvdal.

Hans giftet seg med

Berit Olsdatter [253] [MRIN: 165].

Barnet i dette ekteskapet var:

117 i.

Magnild Hansdatter [246]

235. Berit Olsdatter

[253] ble født i 1749 i Alvdal, Hedemark.

Berit giftet seg med

Hans Estensen [252] [MRIN: 165].

Anene til John Bruvoll

32

Utskrift fra Legacy

236. Ola Håkonson

[611], sønn av Håkon Henrikson [892] og Kari Larsdatter Neby [893], ble født i 1741

i Egga, Alvdal og døde den 1 Jun 1828 i Rønningen, Alvdal 87 år gammel.

Ola giftet seg med

Eli Estensdatter [612] [MRIN: 276] i 1762.

Barnet i dette ekteskapet var:

118 i.

Ola Olsen [496]

237. Eli Estensdatter

[612], datter av Esten Olsson [613] og Gudlaug Olsdatter [614], ble født i 1740 i

Rønningen, Alvdal og døde i 1803 i Rønningen, Alvdal 63 år gammel.

Eli giftet seg med

Ola Håkonson [611] [MRIN: 276] i 1762.

238. Ola Jacobsen

[546], sønn av Jacob Olsen [2082] og Anne Gundersdatter [2083], ble født i 1747 i

Nordre Grøting, Rendalen og døde i 1835 i Nordre Grøting, Rendalen 88 år gammel.

Generelle notater: Ola Jacobsen hadde to døtre som het Ingeborg, ei født i 1774 og ei i 1787. Den

sistnevnte var min

tipp-tipp-tipp oldemor. Det var ikke vanlig at en hadde to barn med samme navn. Det var vanlig å

døpe opp et senerfødt barn med samme navn som et tidligere barn hadde, dersom det første barnet

døde. Men i dette tilfellet levde begge opp. Den eldstefødte levde til i 1866, mens min 3xtippoldemor

levde til i 1840.

Ola giftet seg med

Ingeborg Pedersdatter [547] [MRIN: 277] i 1771.

Barn i dette ekteskapet var:

i.

Anne Olsdatter [548] ble født i 1772 i Nordre Grøting, Rendalen og døde 1779 ? 7 år

gammel.

ii.

Ingeborg Olsdatter [2081] ble født i 1774 i Nordre Grøting, Rendalen og døde i 1866

92 år gammel.

iii.

Kirsti Olsdatter [555] ble født i 1777 i Nordre Grøting, Rendalen.

iv.

Jacob Olsen [559] ble født i 1778 i Nordre Grøting, Rendalen og døde i 1822 i Nordre

Grøting, Rendalen 44 år gammel.

v.

Anne Olsdatter [2120] ble født i 1779 i Nordre Grøting, Rendalen.

vi.

Kari Olsdatter [561] ble født i 1781 i Nordre Grøting, Rendalen og døde i 1864 83 år

gammel.

vii.

Peder Olsen [2075] ble født i 1783 i Nordre Grøting, Rendalen.

viii.

Gjertrud Olsdatter [2076] ble født i 1785 i Nordre Grøting, Rendalen og døde i 1785 i

Nordre Grøting, Rendalen.

119 ix.

Ingeborg Olsdatter [497]

x.

Maren Olsdatter [2077] ble født i 1789 i Nordre Grøting, Rendalen og døde i 1789 i

Nordre Grøting, Rendalen.

xi.

Ola Olsen [2078] ble født i 1791 i Nordre Grøting, Rendalen og døde i 1848 57 år

gammel.

xii.

Jens Olsen [2080] ble født i 1792 i Nordre Grøting, Rendalen.

239. Ingeborg Pedersdatter

[547] ble født i 1750 i Grindflækk-Undset, Rendalen og døde i 1820 i Nordre

Grøting, Rendalen 70 år gammel.

Ingeborg giftet seg med

Ola Jacobsen [546] [MRIN: 277] i 1771.

242. Andreas Sørensen

[1673], sønn av Søren Andersen [1675] og Pernille Hansdatter [1676], ble født i

1750 i Hillesøy, Lenvik.

Andreas giftet seg med

Barbro Olsdatter [1674] [MRIN: 698].

Barnet i dette ekteskapet var:

121 i.

Johanna Andersdatter [1656]

243. Barbro Olsdatter

[1674] ble født i Tromsø ?.

Barbro giftet seg med

Andreas Sørensen [1673]

248. Ole Samuelsen [617], sønn av Samuel Jansen [619] og Kirsten Jensdatter [620], ble født i 1743 på Magisås, Salangen, Troms, Norge og døde i 1780 37 år gammel.

Ole giftet seg med

Synnøve Olsdatter [618] [MRIN: 322] den 11 Des 1770.

Barnet i dette ekteskapet var:

Samuel Olsen [615]

249. Synnøve Olsdatter

[618].

Synnøve giftet seg med

Ole Samuelsen [617] [MRIN: 322] den 11 Des 1770.

Niende generasjon (5x tippoldeforeldre)

256. Tollef Pedersen

[143], sønn av Peder Jonsen [338] og Ingrid ??? [339], ble født i 1674 i Aaen, Tynset

og døde i 1743 i Sørsten Østre, Tynset 69 år gammel.

Generelle notater: Skifte etter han 23 april 1744. (Tynset)

Hendelser i hans liv:

• Det ble skiftet etter ham den 23 Apr 1744.

Tollef giftet seg med

Anne Eriksdatter [144] [MRIN: 89] i Tynset.

Barn i dette ekteskapet var:

i.

Anders Tollefsen [319] ble født i Sørsten Østre, Tynset.

128 ii.

Erik Tollefsen [122]

iii.

Peder Tollefsen [320] ble født i Sørsten Østre, Tynset.

iv.

Embret Tollefsen [321] ble født i Sørsten Østre, Tynset.

Tollef giftet seg deretter med

Dordi Hansdatter [316] [MRIN: 95] i Tynset.

Barn i dette ekteskapet var:

i.

Anna Tollefdatter [317] ble født i Sørsten Østre, Tynset.

ii.

Ingrid Tollefdatter [318] ble født i Sørsten Østre, Tynset.

257. Anne Eriksdatter

[144], datter av Erik Ollesen [145] og Marit Brynjulfsdotter [146], ble født i

Gammelstu Nerby, Tynset og døde i 1721 i Sørsten Østre, Tynset.

Generelle notater: Anne Eriksdatter arvet en del av "Fløtten", Tollef's 1. ekteskap, barn nr. 4.

Anne giftet seg med

Tollef Pedersen [143] [MRIN: 89] i Tynset.

258. Simon Olesen

[124], sønn av Ola Knutsen [126] og Ingeborg Olesdatter [127], ble født i Sandeggen,

Alvdal og døde i 1745 i Baugslien, Alvdal.

Simon giftet seg med

Kirsti Iversdatter [125] [MRIN: 90].

Barnet i dette ekteskapet var:

129 i.

Kari Simonsdatter [123]

259. Kirsti Iversdatter

[125] døde i 1745 i Baugslien, Alvdal.

Kirsti giftet seg med

Simon Olesen [124] [MRIN: 90].

288. Bjørner Tostensen

[1909], sønn av Tosten Bjørnerssen [1911] og Kari Madsdatter [1912],

ble født i 1671 i Bjøkne, Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland og døde i 1739 i Lesja, Gudbrandsdalen,

Oppland 68 år gammel.

Bjørner giftet seg med

Anne Hansdatter [1910] [MRIN: 775].

Barnet i dette ekteskapet var:

144 i.

Hans Bjørnerssen [1907]

289. Anne Hansdatter

[1910] ble født i Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland og døde i 1765 i Lesja,

Gudbrandsdalen, Oppland.

Anene til John Bruvoll

34

Utskrift fra Legacy

Anne giftet seg med

Bjørner Tostensen [1909] [MRIN: 775].

292. Haldog Engebretsen

[1885], sønn av Engebret Haldogsen [1887] og Rønnaug Pedersdatter [1888],

ble født i 1670 i Kollstad, Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland.

Haldog giftet seg med

Guro Håkensdatter [1886] [MRIN: 763].

Barnet i dette ekteskapet var:

146 i.

Peder Haldogsen [1883]

293. Guro Håkensdatter

[1886], datter av Håken Endresen [1889] og Mari Justdatter [1890], ble født i

Hågå, Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland.

Guro giftet seg med

Haldog Engebretsen [1885] [MRIN: 763].

294. Kristen Jensen

[1918] ble født i 1693 i Bø, Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland og døde i 1743 i Lesja,

Gudbrandsdalen, Oppland 50 år gammel.

Kristen giftet seg med

Marit Johannesdatter [1919] [MRIN: 764].

Barnet i dette ekteskapet var:

147 i.

Margrete Kristensdatter [1884]

295. Marit Johannesdatter

[1919] ble født i 1705 i Lia, Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland og døde i 1768 i

Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland 63 år gammel.

Marit giftet seg med

Kristen Jensen [1918] [MRIN: 764].

300. Syver Johannesen

[1872] ble født i 1708 i Belle, Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland og døde i 1755 i

Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland 47 år gammel.

Syver giftet seg med

Anne Knutsdatter [1873] [MRIN: 757].

Barnet i dette ekteskapet var:

150 i.

Johannes Syversen [1870]

301. Anne Knutsdatter

[1873] ble født i 1719 i Siem, Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland og døde i 1785 i

Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland 66 år gammel.

Anne giftet seg med

Syver Johannesen [1872] [MRIN: 757].

302. Johannes Syversen

[1874], sønn av Syver Eriksen [1881] og Britt Pålsdatter [1882], ble

født i 1700 i Brendjord, Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland og døde i 1776 i Lesja, Gudbrandsdalen,

Oppland 76 år gammel.

Johannes giftet seg med

Rønnaug Iversdatter [1875] [MRIN: 758].

Barnet i dette ekteskapet var:

151 i.

Kari Johannesdatter [1871]

303. Rønnaug Iversdatter

[1875], datter av Iver Jonssen [1876] og Marit Knutsdatter [1877], ble

født i 1703 i Hoset, Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland og døde i 1781 i Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland 78

år gammel.

Rønnaug giftet seg med

Johannes Syversen [1874] [MRIN: 758].

304. Johan Bentsen

[2051], sønn av Bent Johansen [2055] og Ukjent , ble født i 1679 i Vikna, Nord-

Trøndelag og døde i 1738 i Fornes, Vikna, Nord-Trøndelag 59 år gammel.

Generelle notater: Den 2/10 1713 er tinglyst bygselsedded til soldat Johan Bentsen på 1 øre i Fornes

utgitt av futen Jakob Jespersen. I 1717 er Johan Fornes (Bentsen) nevnt som lagrettemann.

Johan giftet seg med

Fru Johan Bentsen [2054] [MRIN: 829].

Barn i dette ekteskapet var:

i.

Lisbet Johansdatter [2052] ble født i 1715 i Fornes, Vikna, Nord-Trøndelag.

ii.

Ane Johandatter [2053] ble født i 1721 i Fornes, Vikna, Nord-Trøndelag.

152 iii.

Anene til John Bruvoll

35

Utskrift fra Legacy

Bent Johansen

[2038]

305. Fru Johan Bentsen

[2054].

Generelle notater: Etter Viknaboka, bind II, kjennes ikke navnet til denne kvinnen.

Fru giftet seg med

Johan Bentsen [2051] [MRIN: 829].

312. Ole Ingebrigtsen

[1999] ble født ca. 1699 i Kjønsøya, Vikna, Nord-Trøndelag og døde i 1753 i

Kjønsøya, Vikna, Nord-Trøndelag i en alder av omkring 54 år.

Ole giftet seg med

Maren Larsdatter [2000] [MRIN: 808].

Barnet i dette ekteskapet var:

156 i.

Ingebrigt Olsen [1995]

313. Maren Larsdatter

[2000] ble født ca. 1689 og døde i 1775 i Evenstad, Vikna, Nord-Trøndelag i en

alder av omkring 86 år.

Maren giftet seg med

Ole Ingebrigtsen [1999] [MRIN: 808].

314. Paul Larsen

[2065].

Paul giftet seg med ukjent.

Hans barn var:

157 i.

Andrea Paulsdatter [1996]

352. Anders Michelsen

[228] døde i 1744 i Græsmyr, Lenvik.

Generelle notater: Anders Michelsen fikk forpakterkontrakt på Græsmyr gård i 1707.

Anders giftet seg med

???? [229] [MRIN: 151].

Barnet i dette ekteskapet var:

176 i.

Ole Andersen [226]

353. ????

[229].

???? giftet seg med

Anders Michelsen [228] [MRIN: 151].

354. Ole Joensen

[1082] ble født i 1709 og døde i 1793 i Finjord, Lenvik 84 år gammel.

Ole giftet seg med

Anne Dorthea Olsdatter Huitfelt [1083] [MRIN: 153].

Barn i dette ekteskapet var:

177 i.

Margrete Olsdatter Huitfeldt [227]

ii.

Anne Giertrude Olsdatter Huidtfelt [1088] ble født i 1736 i Lenvik og døde i 1736 i

Lenvik.

iii.

Ole Olsen Huitfelt [1089] ble født den 2 Jan 1743 i Finjord, Lenvik og døde den 2 Jun

1811 i Finnlaukhella, Troms 68 år gammel.

iv.

Jon Olsen Huitfelt [1090] ble født i 1748 i Finnlaukhella, Troms.

v.

Gjertrud Olsdatter Huitfelt [1093] ble født før 1750 i Finjord, Lenvik.

vi.

Ane Dorteha Olsdatter Huidtfelt [1091] ble født i 1751 i Finjord, Lenvik og døde i 1819 i Skogen, Lenvik 68 år gammel.

vii.

Anders Olsen Huitfelt [1092] ble født omkring 1752 på Finjord, Lenvik.

viii.

Hans Olsen Huitfellt [1094] ble født den 14 Nov 1755 i Lenvik og døde i 1763 8 år gammel.

355. Anne Dorthea Olsdatter Huitfelt

[1083], datter av Ole Olsen Huitfelt [1084] og Margrethe Pedersdatter [1085], ble født i 1714 i Finnlaukhella, Troms, døde i 1793 i Skogen, Lenvik 79 år gammel, og ble begravet den 6 Jan 1793 i Lenvik.

Anne giftet seg med

Ole Joensen [1082]

356. Nils Enoksen

[872].

Nils giftet seg med Berith Olsdatter [873] [MRIN: 154].

Barnet i dette ekteskapet var:

178 i.

Ole Nilsen Stadt [230]

357. Berith Olsdatter

[873].

Berith giftet seg med

Nils Enoksen [872]].

358. Peder Andreassen Tønder

[232], sønn av Andreas Pedersen Tønder [234] og Hedevig Elisabeth Peters [235], ble født i 1715 i Vang, Lenvik og døde i 1777 på havet, 62 år gammel.

Peder giftet seg med

Anna Torchelsdatter Strømme  i 1744 i Lenvik.

Barnet i dette ekteskapet var:

179 i.

Ellen Pedersdatter Tønder [231]

359. Anna Torchelsdatter Strømme

[233], datter av Torchel Enochen Strømme [870] og

Aleth Mortensdatter Blix [871], ble født i 1711 i Skagstad, Engeløy, Steigen, Nordland og døde i 1777 på havet 66 år gammel.

Anna giftet seg med

Peder Andreassen Tønder [232] [MRIN: 155] i 1744 i Lenvik.

360. Ole Gregussen

[1293].

Ole giftet seg med

Maria Didriksdatter [1294]

Barn i dette ekteskapet var:

180 i.

Didrich Olsen [1290]

ii.

Niels Olsen [1849] ble født i 1764 i Lenvik.

361. Maria Didriksdatter

[1294] døde i 1791 i Lenvik.

Maria giftet seg med

Ole Gregussen [1293] [MRIN: 589].

366. Ole Henriksen

[1506].

Ole giftet seg med

Rebekka Rasmusdatter Brems [1507] [MRIN: 657].

Barnet i dette ekteskapet var:

183 i.

Martha Olsdatter Brems [1500]

367. Rebekka Rasmusdatter Brems

[1507], datter av Rasmus Olsen Brems [1508] og ?? [1509], ble født i 1715 i Lenvik og døde i 1788 i Lenvik 73 år gammel. Rebekka giftet seg med Ole Henriksen [1506] [MRIN: 657].

380. Jakob Pedersen Winther

[411], sønn av Peder Ibsen Winther [593] og Maren Nielsdatter [594], ble født på 1653 i Nøtten Gård, Ålborg, Danmark og døde i 1734 i Tranøy, Senja, Troms 81 år gammel.

Generelle notater: Jacob Pedersen Winther var gårdeier på Tranøy. Han var også "handelsborger" og "bondelensmann".

Jakob giftet seg med

Mariette Nilsdatter Høstmark [412] [MRIN: 224] i 1683.

Barn i dette ekteskapet var:

190 i.

Jakob Jakobsen Winther [409]

ii.

Maren Jakobsdatter Winther [2069] ble født i 1685 i Tranøy, Senja og døde i 1771 på Gottesjord, Sørreisa 86 år gammel.

381. Mariette Nilsdatter Høstmark

[412], datter av Nils Jensen Høstmark [413] og Karen Olusdatter Homle [414], ble født i 1662 i Gildeskål, Nordland, døde i 1752 i Nordstraumen, Sørreisa 90 år gammel, og ble begravet den 25 Mar 1752 i Tranøy Kirke, Tranøy, Troms.

Mariette giftet seg med

Jakob Pedersen Winther [411]] i 1683.

382. Jørgen Olsen

[591] ble født i 1641 i Roan, Sør-Trøndelag og døde i 1720 i Sørreisa 79 år gammel.

Jørgen giftet seg med Signhild Olsdatter Brems [592] [MRIN: 225].

Barn i dette ekteskapet var:

191 i.

Karen Jørgensdatter Brems [410]

ii.

Ole Jørgensen Brems [1510] ble født i 1707 i Sørreisa.

iii.

Rebecca Jørgensdatter Brems [1511] ble født i 1710 i Sørreisa.

383. Signhild Olsdatter Brems

[592], datter av Ole Rasmussen Brems [1286] og Rebekka Johnsdatter

?

[1287], ble født i 1670 i Lenvik og døde i 1732 i Sørreisa 62 år gammel.

Signhild giftet seg med

Jørgen Olsen [591] [MRIN: 225].

384. Ole Olesen

[190].

Ole giftet seg med

??? [191]

Barn i dette ekteskapet var:

i.

Kirsten Olsdatter [1657] ble født i 1718 i Skatvik, Tranøy og døde i 1804 i Sørstraumen, Sørreisa 86 år gammel.

ii.

Samuel Olsen [1658] ble født i 1721 i Skatvik, Tranøy og døde i 1801 i Bakkejord

Sørreisa 80 år gammel.

192 iii.

Peder Olsen [188]

iv.

Ole Olsen [1659]

385. ???

[191].

??? giftet seg med

Ole Olesen [190] [MRIN: 130].

386. Guldbrand Olsen

[193], sønn av Ole Pedersen [195] og Anna Guldbrandsdatter [196], ble født i 1690 i Straumen, Andørja og døde i 1758 i Straumen, Andørja 68 år gammel. Guldbrand giftet seg med Berit Paulsdatter [194]

Barn i dette ekteskapet var:

193 i.

Synøve Guldbrandsdatter [189]

ii.

John Guldbrandsen [1281] ble født i 1744 i Ibestad og døde i 1812 i Sørreisa 68 år gammel.

387. Berit Paulsdatter

[194] ble født i 1699 i Grov, Skånland og døde i Straumen, Andørja.

Berit giftet seg med

Guldbrand Olsen [193]

388. Peder Rasmussen Hindberg

[1256] døde i 1742 i Dyrøy.

Peder giftet seg med

?? [1257]

Barnet i dette ekteskapet var:

194 i.

Lars Hindberg Pedersen [1254]

389. ??

[1257].

?? giftet seg med

Peder Rasmussen Hindberg [1256] [MRIN: 578].

392. Mikkel Pedersen

[1240].

Mikkel giftet seg med

Peders Kone [1241]

Barnet i dette ekteskapet var:

196 i.

Hans Mikkelsen [1238]

393. Peders Kone

[1241].

Generelle notater: Hun var også gift med en Peder Rassmussen Hindberg, 2. ekteskap?

Peders giftet seg med

Mikkel Pedersen [1240] 396. Ole Berntsen [1250], sønn av Bernt Johansen [1252] og ?? [1253], ble født i 1694.

Ole giftet seg med Tora Enoksdatter [1251] [MRIN: 429] i 1774 i Ibestad.

Barnet i dette ekteskapet var:

198 i.

Enok Olsen [900]

397. Tora Enoksdatter

[1251] ble født i 1702 i Salangen.

Tora giftet seg med

Ole Berntsen [1250] i 1774 på Ibestad.

398. Hans Hanssen Lind

[1242], sønn av Hans Olsen [1244] og ?? [1245], ble født i 1680 i Lavangen og døde i 1760 i Lavangen 80 år gammel.

Hans giftet seg med

Mette Nilsdatter Ærboe [1243]

Barnet i dette ekteskapet var:

199 i.

Randi Hansdatter [901]

399. Mette Nilsdatter Ærboe

[1243], datter av Nils Jensen Ærboe [1246] og Maren Olsdatter [1247], ble født på 1688 på Ibestad.

Mette giftet seg med

Hans Hanssen Lind [1242] 406. Povel Nilssen [672] ble født i 1664 i Meløy, Bjarkøy og døde i 1733 i Norge 69 år gammel.

Povel giftet seg med

Beret Michelsdatter [673] [MRIN: 342].

Barnet i dette ekteskapet var:

203 i.

Randi (Dordi) Polvelsdatter [671]

407. Beret Michelsdatter

[673] døde i 1732 i Norge.

Beret giftet seg med

Povel Nilssen [672] [MRIN: 342].

408. Hans Olesen

[918] døde i 1740 i Astafjord.

Hans giftet seg med

Anna Jørgensdatter [919] [MRIN: 431].

Barnet i dette ekteskapet var:

204 i.

Peder Hansen [902]

409. Anna Jørgensdatter

[919], datter av Jørgen Madsen [1394] og Mette Andersdatter [1395], ble født i

1688 i Ibestad og døde i 1767 i Astafjord 79 år gammel.

Anna giftet seg med

Hans Olesen [918] [MRIN: 431].

434. Nils Johnsen

[898] ble født i 1672 i Sortevik, Dyrøy.  Var nybygger

Generelle notater: Nils Johnse

Nils giftet seg med

?? [899]

Barnet i dette ekteskapet var:

217 i.

Ellen Nilsdatter [897]

435. ??

[899].

?? giftet seg med

Nils Johnsen [898] [MRIN: 428].

442. Otte Jonassen

[1297] ble født i 1677 i Bergen, Norge og døde i 1764 i Salangen 87 år gammel.  Otte giftet seg med ?? [1298]

Barnet i dette ekteskapet var:

221 i.

Sofie Ottesdatter [1296]

443. ??

[1298].

?? giftet seg med

Otte Jonassen [1297] [MRIN: 590].

452. Anders Nilssen [780], sønn av Nils Mogensen [782] og Sigtrud Pedersdatter [783], ble født i 1706 på Furøy, Sørreisa og døde i 1768 i Furøy, Sørreisa 62 år gammel. Anders giftet seg med
Marit Eriksdatter [781]

Barnet i dette ekteskapet var:

226 i.

Ole Anderssen [80]

453. Marit Eriksdatter

[781] ble født i 1712 på Furøy, Sørreisa (Kvennajord) og døde på Furøy, Sørreisa (Kvennajord).

Marit giftet seg med

Anders Nilssen [780] [MRIN: 55].

456. Jan Mathiassen

[218] ble født i 1702, døde i 1760 på Å, Senja 58 år gammel, og ble begravet den 20 Jul 1760 i Tranøy Kirkegård.

Jan giftet seg med

Maren Olsdatter [219]

Barnet i dette ekteskapet var:

228 i.

Mathias Jansen [216]

457. Maren Olsdatter

[219], datter av Ole Olsen [220] og ???? [221].

Maren giftet seg med

Jan Mathiassen [218]

458. Jeremias Sørensen

[626] ble født i 1700 og døde i 1777 på Store-Vinje, Dyrøy 77 år gammel.  Jeremias giftet seg med Anne Helgesdatter [627]

Barnet i dette ekteskapet var:

229 i.

Rebekka Jeremiasdatter [217]

459. Anne Helgesdatter

[627] ble født i 1710 på Store-Vinje, Dyrøy og døde i 1782 på Store-Vinje, Dyrøy 72 år gammel.

Anne giftet seg med

Jeremias Sørensen [626]

460. Fredrich Wilhelm Rochmann

[1365] ble født i 1679 i Ålborg, Danmark og døde i 1727 i Tranøy, Senja 48 år gammel.

Generelle notater: Fredrich Wilhelm Rochmann var barberer i Trondheim inntil 1708. Han skal ha vært barberer for hæren.

Fredrich giftet seg med

Karen Jakobsdatter Winther [1366] [MRIN: 818] i 1709 i Tranøy, Senja, Troms.

Barnet i dette ekteskapet var:

230 i.

Gotlieb Fredriksen Rochmann [2018]

461. Karen Jakobsdatter Winther

[1366] ble født i 1688 i Gildeskål, Nordland, døde i 1767 på Gottesjord, Sørreisa 79 år gammel, og ble begravet den 4 Okt 1767 på Tranøy Kirkegård, Senja, Troms.

Karen giftet seg med

Fredrich Wilhelm Rochmann [1365]] i 1709 på Tranøy, Senja, Troms.

462. Ole Pedersen

[2220] ble født i 1721 og døde i 1767 i Dyrøy, Troms 46 år gammel.

Ole giftet seg med ukjent.

Hans barn var:

231 i.

Lucia Olesdatter [2019]

464. Esten Jonssen

[257], sønn av Jon Olssen [656] og Kari Simensdatter [657], ble født i 1723 i Alvdal, Hedemark og døde før 1801.

Esten giftet seg med

Mari Larsdatter [258]

Barn i dette ekteskapet var:

234 i.

Hans Estensen [252]

232 ii.

Lars Estensen [250]

iii.

Esten Estensen [259]

iv.

Gudlaug Estensdatter [260] ble født i 1766 i Alvdal, Hedemark.

465. Mari Larsdatter

[258], datter av Lars Hanssen [652] og Gudlaug Olsdatter [653], ble født i 1726 i

Trøa, Kveberg, Alvdal og døde i 1810 i Trøa, Kveberg, Alvdal 84 år gammel.

Generelle notater: Død som Marit, 1801:på 0602 fam.467 Enke.

Mari giftet seg med

Esten Jonssen [257] [MRIN: 167].

466. Ola Erikson

[261], sønn av Erik Haldossen [273] og Sigrid Olsdatter [274], ble født i 1735 i Alvdal, Hedemark.

Generelle notater: Ola kjøpte garden av foreldra for 100 rdl (riksdaler), men dei held att retten til å bruke 1/3 av han så lenge dei levde.
Etter storfloa flytte Ola garden frå engene og opp i lia, så han kunne vera trygg for skadeflaum seinare. Søstulia vart da sett noe høgre opp i jordet enn ho no står.

Ola giftet seg med

Anne Larsdatter [262]

Barn i dette ekteskapet var:

233 i.

Sigrid Olsdatter [251]

ii.

Haldo Olsen [263] ble født i 1761 i Alvdal, Hedemark.

iii.

Lars Olsen [265] ble født i 1763 i Alvdal, Hedemark.

iv.

Erik Olsen [266] ble født i 1765 i Alvdal, Hedemark.

v.

Brynhild Olsdatter [267] ble født i 1768 i Søstulien, Alvdal, Hedemark og døde på Grågården, Plassmoen, Alvdal, Hedemark.

vi.

Marit Olsdatter [269] ble født i 1771 i Alvdal, Hedemark.

vii.

Anne Olsdatter [271] ble født i 1777 i Alvdal, Hedemark.

467. Anne Larsdatter

[262] ble født i 1733 i Nes`byom (Nesbyen?).

Anne giftet seg med

Ola Erikson [261]

468. Esten Jonssen [257]

(Dublett. Se person 464 på side 39)

469. Mari Larsdatter [258]

(Dublett. Se person 465 på side 40)

472. Håkon Henrikson

[892] ble født i 1694 i Kroken, Storelvdal ? og døde den 23 Des 1758 64 år gammel.

Håkon giftet seg med

Kari Larsdatter Neby [893] i 1728.

Barn i dette ekteskapet var:

i.

Gudlaug Håkonsdatter [953] ble født i 1735 i Eggen, Alvdal.

ii.

Peder Håkonsen [1664] ble født i 1737 i Alvdal, Hedemark og døde i 1763 i Alvdal, Hedemark 26 år gammel.

iii.

Ingrid Håkonsdatter [954] ble født i 1739 i Eggen, Alvdal, Hedemark.

236 iv.

Ola Håkonson [611]

v.

Anders Håkonson [955] ble født i 1742 i Eggen, Alvdal.

vi.

Håkon Håkonson [956] ble født i 1744 i Eggen, Alvdal.

vii.

Simen Håkonson [957] ble født i 1746 i Eggen, Alvdal.

viii.

Marit Håkonsdatter [1665] ble født i 1748 i Eggen, Alvdal, Hedemark og døde i 1748 i Eggen, Alvdal, Hedemark.

ix.

Marit Håkonsdatter [958] ble født i 1750 i Eggen, Alvdal og døde i 1761 11 år gammel.

473. Kari Larsdatter Neby

[893], datter av Lars Eriksen Neby [1662] og Ingrid Olsdatter [1663], ble født i 1706 i Nedre Nylænd, Tynset og døde den 24 Jun 1766 i Egga, Alvdal 60 år gammel.

Kari giftet seg med Håkon Henrikson [892] [MRIN: 320] i 1728.

474. Esten Olsson

[613], sønn av Ola Simensen [148] og Marit Larsdatter [156], ble født i 1708 i Baugen,

Alvdal og døde i 1798 i Rønningen, Alvdal 90 år gammel.

Esten giftet seg med

Gudlaug Olsdatter [614] [MRIN: 321].

Barn i dette ekteskapet var:

237 i.

Eli Estensdatter [612]

ii.

Marit Estensdatter [959] ble født i 1742.

475. Gudlaug Olsdatter

[614] ble født omkring 1700 i Øverby, Tylldal og døde på en ukjent dato i

Rønningen, Alvdal.

Gudlaug giftet seg med

Esten Olsson [613] [MRIN: 321].

476. Jacob Olsen

[2082], sønn av Ola Jacobsen [2097] og Kirsti Olsdatter [2098], ble født i 1712 i Nordre

Grøting, Rendalen og døde i 1797 i Nordre Grøting, Rendalen 85 år gammel.

Generelle notater: Fikk gården.

Jacob giftet seg med

Anne Gundersdatter [2083] [MRIN: 840] i 1746.

Barn i dette ekteskapet var:

238 i.

Ola Jacobsen [546]

ii.

Gunder Jacobsen [2084] ble født i 1749 i Nordre Grøting, Rendalen.

iii.

Simen Jacobsen [2085] ble født i 1751 i Nordre Grøting, Rendalen.

iv.

Jacob Jacobsen [2086] ble født i 1753 i Nordre Grøting, Rendalen og døde i 1776 23 år

gammel.

v.

Jens Jacobsen [2087] ble født i 1753 i Nordre Grøting, Rendalen.

vi.

Per Jacobsen [2088] ble født i 1756 i Nordre Grøting, Rendalen.

vii.

Ingeborg Jacobsdatter [2089] ble født i 1759 i Nordre Grøting, Rendalen.

Jacob giftet seg deretter med

Ingeborg Eriksdatter [2090] [MRIN: 841] i 1737 i Rendalen.

Barn i dette ekteskapet var:

i.

Kirsti Jacobsdatter [2091] ble født i 1738 i Nordre Grøting, Rendalen.

ii.

Marit Jacobsdatter [2093] ble født i 1740 i Nordre Grøting, Rendalen og døde i 1814

74 år gammel.

iii.

Berit Jacobsdatter [2095] ble født i 1743 i Nordre Grøting, Rendalen.

477. Anne Gundersdatter

[2083], datter av Gunder Olsen [1951] og Anne Simonsdatter [2211], ble født i

1736 i Nordistu, Hangard, Rendalen og døde i 1796 i Nordre Grøting, Rendalen 60 år gammel.

Anne giftet seg med

Jacob Olsen [2082] [MRIN: 840] i 1746.

484. Søren Andersen

[1675] ble født i 1724 i Kvaløy, Troms og døde i 1751 i Kvaløy, Troms 27 år

gammel.

Søren giftet seg med

Pernille Hansdatter [1676] [MRIN: 702].

Barnet i dette ekteskapet var:

242 i.

Andreas Sørensen [1673]

485. Pernille Hansdatter

[1676].

Pernille giftet seg med

Søren Andersen [1675] [MRIN: 702].

496. Samuel Jansen

[619], sønn av Johan Olsen [622] og Synnøve ???? [623], ble født i 1709 i Magisås,

Salangen.

Samuel giftet seg med

Kirsten Jensdatter [620] [MRIN: 323].

Barnet i dette ekteskapet var:

248 i.

Ole Samuelsen [617]

Anene til John Bruvoll

42

Utskrift fra Legacy

Samuel giftet seg deretter med

Dordi Arnesdatter [621] [MRIN: 324].

497. Kirsten Jensdatter

[620] ble født i 1711.

Kirsten giftet seg med

Samuel Jansen [619] [MRIN: 323].

Tiende generasjon (6x tippoldeforeldre)

512. Peder Jonsen

[338], sønn av Jon Pedersen "Rødstedt" [2218] og Marte ?? [2219], ble født i 1643 i

Aaen Mellom (Storstugo), Tynset.

Peder giftet seg med

Ingrid ??? [339] [MRIN: 96].

Barnet i dette ekteskapet var:

256 i.

Tollef Pedersen [143]

513. Ingrid ???

[339].

Ingrid giftet seg med

Peder Jonsen [338] [MRIN: 96].

514. Erik Ollesen

[145], sønn av Olle Eriksen [322] og Ukjent [323], ble født i 1643 i Gammelstu Nedby,

Tynset og døde i 1723 80 år gammel.

Erik giftet seg med

Marit Brynjulfsdotter [146] [MRIN: 97].

Barnet i dette ekteskapet var:

257 i.

Anne Eriksdatter [144]

515. Marit Brynjulfsdotter

[146] ble født i 1642 og døde i 1727 85 år gammel.

Marit giftet seg med

Erik Ollesen [145] [MRIN: 97].

516. Ola Knutsen

[126], sønn av Knut Olesen [128] og Gunhild ??? [129], ble født i 1655 i Sandeggen,

Alvdal og døde i 1745 i Baugslien, Alvdal 90 år gammel.

Ola giftet seg med

Ingeborg Olesdatter [127] [MRIN: 91].

Barnet i dette ekteskapet var:

258 i.

Simon Olesen [124]

517. Ingeborg Olesdatter

[127] ble født i 1663 i Sandeggen, Alvdal og døde i 1766 i Sandeggen, Alvdal

103 år gammel.

Ingeborg giftet seg med

Ola Knutsen [126] [MRIN: 91].

576. Tosten Bjørnerssen

[1911], sønn av Bjørner Eriksønn [1914] og Jøda Olsdatter [1915], ble født i

1632 i Flitti, Lesja, Gudbrandsdalen. Oppland og døde i Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland.

Tosten giftet seg med

Kari Madsdatter [1912] [MRIN: 776].

Barn i dette ekteskapet var:

288 i.

Bjørner Tostensen [1909]

ii.

Ole Tostensen [1913] ble født i 1679 i Bjøkne, Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland og

døde i 1743 i Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland 64 år gammel.

577. Kari Madsdatter

[1912] ble født i Bjøkne, Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland og døde i 1711 i Lesja,

Gudbrandsdalen, Oppland.

Kari giftet seg med

Tosten Bjørnerssen [1911] [MRIN: 776].

584. Engebret Haldogsen

[1887] døde i 1724 i Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland.

Engebret giftet seg med

Rønnaug Pedersdatter [1888] [MRIN: 765].

Barnet i dette ekteskapet var:

292 i.

Haldog Engebretsen [1885]

Anene til John Bruvoll

43

Utskrift fra Legacy

585. Rønnaug Pedersdatter

[1888] ble født i 1634 i Kollstad, Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland og døde i

1724 i Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland 90 år gammel.

Rønnaug giftet seg med

Engebret Haldogsen [1887] [MRIN: 765].

586. Håken Endresen

[1889], sønn av Endre Håkensen [1891] og Britt Eriksdatter [1892], ble født i 1660

i Hågå, Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland og døde i 1722 i Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland 62 år gammel.

Håken giftet seg med

Mari Justdatter [1890] [MRIN: 766].

Barnet i dette ekteskapet var:

293 i.

Guro Håkensdatter [1886]

587. Mari Justdatter

[1890], datter av Just Toresen [1893] og Guri Torsteinsdatter [1894], ble født i

Systugu, Lesje, Gudbrandsdalen, Oppland.

Mari giftet seg med

Håken Endresen [1889] [MRIN: 766].

604. Syver Eriksen

[1881] ble født i Vorkin, Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland og døde i 1723 i Lesja,

Gudbrandsdalen, Oppland.

Syver giftet seg med

Britt Pålsdatter [1882] [MRIN: 759].

Barnet i dette ekteskapet var:

302 i.

Johannes Syversen [1874]

605. Britt Pålsdatter

[1882] ble født i 1676 i Lindsø, Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland og døde i 1741 i

Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland 65 år gammel.

Britt giftet seg med

Syver Eriksen [1881] [MRIN: 759].

606. Iver Jonssen

[1876], sønn av Jon Iversen [1878] og Marit Jespersdatter [1879], ble født i Hoset,

Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland.

Iver giftet seg med

Marit Knutsdatter [1877] [MRIN: 760].

Barnet i dette ekteskapet var:

303 i.

Rønnaug Iversdatter [1875]

607. Marit Knutsdatter

[1877] ble født i Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland.

Marit giftet seg med

Iver Jonssen [1876] [MRIN: 760].

608. Bent Johansen

[2055] døde fra 1679 til 1682 i Fornes, Vikna, Nord-Trøndelag.

Generelle notater: Bent Johansen fikk bygsel til 1 øre på Fornes i 1678. Han måtte være død før

1682, for da fikk ettermannen hans, Jens Estensen "tredjeårstaket" med 1 ort. Jens Estensen må ha

blitt oppatgift med kona til Bent Johansen, for i 1682 har han en stedsønn, nemlig Johan Bentsen.

Bent giftet seg med ukjent.

Hans barn var:

304 i.

Johan Bentsen [2051]

710. Ole Olsen Huitfelt

[1084].

Ole giftet seg med

Margrethe Pedersdatter [1085] [MRIN: 512].

Barn i dette ekteskapet var:

355 i.

Anne Dorthea Olsdatter Huitfelt [1083]

ii.

Else Margrethe Olsdatter Huitfelt [1086] ble født i 1715 i Lenvik.

iii.

?? Olsdatter [1087] ble født i 1719 i Lenvik.

711. Margrethe Pedersdatter

[1085] ble født i 1670 og døde i 1753 i Leiknes, Lenvik 83 år gammel.

Margrethe giftet seg med

Ole Olsen Huitfelt [1084] [MRIN: 512].

Anene til John Bruvoll

44

Utskrift fra Legacy

716. Andreas Pedersen Tønder

[234] ble født den 16 Okt 1667 i Danmark?, døde den 20 Jun 1743 i

Vågen, Bergen 75 år gammel, og ble begravet den 29 Jun 1743 under Korskirken, Bergen.

Hendelser i hans liv:

• Div. opplysninger: Bergen, Norge.Fogd Andreas Pedersen Tønder ble gravlagt under Korskirken i

Bergen. I 1890-årene ble alle kistene som stod under Korskirken i Bergen flyttet til den gamle

bykirkegården ved den gamle byporten. Tønder er nå gravlagt der, i den nordre enden.

• Usikre opplysninge:±b»Opplysningene om anene til Andreas Pedersen Tønder er meget usikre, og

ikke bekreftet av noen kilder.±/b»

Andreas giftet seg med

Hedevig Elisabeth Peters [235] [MRIN: 156] 1796 eller 1797 i Norge.

Barn i dette ekteskapet var:

i.

Daniel Pheiffus Tønder [1844] ble født 1698 (1699) i Langeland, Stord, Hordaland.

ii.

Navnløs Tønder [1847] ble født fra 1700 til 1703 i Langeland, Stord, Hordaland og

døde før 1710 i Langeland, Stord, Hordaland.

iii.

Cecilie Chatarina Tønder [1845] ble født i 1705 i Langeland, Stord, Hordaland og

døde i 1746 i Kårviknesset, Lenvik, Troms 41 år gammel.

iv.

Sophie Amalie Tønder [1846] ble født i 1709 i Langeland, Stord, Hordaland.

358 v.

Peder Andreassen Tønder [232]

717. Hedevig Elisabeth Peters

[235], datter av Hendrich Christian Peters [1841] og Anna Sofie Pfeiff

[1842], døde den 6 Mai 1744 i Vang, Lenvik.

Hedevig giftet seg med

Andreas Pedersen Tønder [234] [MRIN: 156] 1796 eller 1797 i Norge.

718. Torchel Enochen Strømme

[870] ble født i 1672 i Skagstad (Engeløy) Steigen, Nordland og døde i

1735 i Skagstad (Engeløy) Steigen, Nordland 63 år gammel.

Torchel giftet seg med

Aleth Mortensdatter Blix [871] [MRIN: 157] i 1712.

Barnet i dette ekteskapet var:

359 i.

Anna Torchelsdatter Strømme [233]

719. Aleth Mortensdatter Blix

[871], datter av Morten Johansen [874] og Aleth Hansdatter Blix

[876], ble født i 1680 i Værøy, Nordland og døde i 1759 i Skagstad (Engeløy) Steigen, Nordland 79 år

gammel.

Aleth giftet seg med

Torchel Enochen Strømme [870] [MRIN: 157] i 1712.

734. Rasmus Olsen Brems

[1508], sønn av Ole Rasmussen Brems [1286] og Rebekka Johnsdatter ?

[1287], ble født i 1768 i Lenvik.

Rasmus giftet seg med

?? [1509] [MRIN: 658].

Barnet i dette ekteskapet var:

367 i.

Rebekka Rasmusdatter Brems [1507]

735. ??

[1509].

?? giftet seg med

Rasmus Olsen Brems [1508] [MRIN: 658].

760. Peder Ibsen Winther

[593], sønn av Jep Pedersen Winther [595] og Kirsten Gregersdatter

[596], ble født i 1615 i Nøtten Gård, Ålborg, Danmark og døde 1690 (OMKRING) i Nøtten Gård, Ålborg,

Danmark 75 år gammel.

Peder giftet seg med

Maren Nielsdatter [594] [MRIN: 226] omkring 1642.

Barn i dette ekteskapet var:

380 i.

Jakob Pedersen Winther [411]

ii.

Inger Pedersdatter Winther [2021] ble født i 1644 i Notten Gård, Ferslev, Ålborg,

Danmark og døde i 1725 81 år gammel.

iii.

Jep Pedersen Winther [2022] ble født i 1646 i Notten Gård, Ferslev, Ålborg, Danmark

og døde i 1723 i Innherrad, Nord-Trøndelag 77 år gammel.

Anene til John Bruvoll

45

Utskrift fra Legacy

761. Maren Nielsdatter

[594] ble født i 1620 i Danmark og døde 1675 (OMKRING) 55 år gammel.

Maren giftet seg med

Peder Ibsen Winther [593] [MRIN: 226] omkring 1642.

762. Nils Jensen Høstmark

[413], sønn av Jens I Krogen [415] og Ukjent [416], ble født i 1630 i Gildeskål,

Nordland.

Generelle notater: Nils Jensen Høstmark var "handelsborger".

Nils giftet seg med

Karen Olusdatter Homle [414] [MRIN: 227].

Barn i dette ekteskapet var:

381 i.

Mariette Nilsdatter Høstmark [412]

ii.

Magdalena Nilsdatter Høstmark [417] døde i 1742.

763. Karen Olusdatter Homle

[414] ble født i 1635 i Trondheim.

Karen giftet seg med

Nils Jensen Høstmark [413] [MRIN: 227].

766. Ole Rasmussen Brems

[1286], sønn av Rasmus Madsen Brems [1288] og ?? [1289], ble født i 1641 i

Bjarkøy, Troms.

Ole giftet seg med

Rebekka Johnsdatter ? [1287] [MRIN: 310].

Barn i dette ekteskapet var:

383 i.

Signhild Olsdatter Brems [592]

734 ii.

Rasmus Olsen Brems [1508]

767. Rebekka Johnsdatter ?

[1287].

Rebekka giftet seg med

Ole Rasmussen Brems [1286] [MRIN: 310].

772. Ole Pedersen

[195] ble født i 1666 i Straumen, Andørja og døde i 1727 i Straumen, Andørja 61 år

gammel.

Ole giftet seg med

Anna Guldbrandsdatter [196] [MRIN: 133] i 1695 i Ibestad, Troms.

Barn i dette ekteskapet var:

386 i.

Guldbrand Olsen [193]

ii.

Maren Olsdatter [383] ble født i 1709 i Ibestad, Troms og døde i 1743 i Gratangen,

Troms 34 år gammel.

773. Anna Guldbrandsdatter

[196], datter av Guldband Nilsen [197] og Anna Ellevsdatter [198], ble født

i 1657 i Åndervåg, Andørja og døde i 1758 i Sæter, Dyrøy 101 år gammel.

Anna giftet seg med

Ole Pedersen [195] [MRIN: 133] i 1695 i Ibestad, Troms.

792. Bernt Johansen

[1252] ble født i 1651 i Lyngdal, Vest-Agder og døde i 1713 i Ibestad 62 år gammel.

Bernt giftet seg med

?? [1253] [MRIN: 577].

Barnet i dette ekteskapet var:

396 i.

Ole Berntsen [1250]

793. ??

[1253].

?? giftet seg med

Bernt Johansen [1252] [MRIN: 577].

796. Hans Olsen

[1244] ble født i 1641 i Lavangen.

Hans giftet seg med

?? [1245] [MRIN: 574].

Barnet i dette ekteskapet var:

398 i.

Hans Hanssen Lind [1242]

797. ??

[1245].

?? giftet seg med

Hans Olsen [1244] [MRIN: 574].

Anene til John Bruvoll

46

Utskrift fra Legacy

798. Nils Jensen Ærboe

[1246] døde i 1728 i Astafjord, Troms.

Nils giftet seg med

Maren Olsdatter [1247] [MRIN: 575].

Barnet i dette ekteskapet var:

399 i.

Mette Nilsdatter Ærboe [1243]

799. Maren Olsdatter

[1247], datter av Ole Jonsen [1248] og Karen Thomasdatter [1249], ble født i 1664

i Torsken, Senja og døde i 1706 i Astafjord, Troms 42 år gammel.

Maren giftet seg med

Nils Jensen Ærboe [1246] [MRIN: 575].

818. Jørgen Madsen

[1394] døde i 1730 i Ibestad.

Jørgen giftet seg med

Mette Andersdatter [1395] [MRIN: 438].

Barnet i dette ekteskapet var:

409 i.

Anna Jørgensdatter [919]

819. Mette Andersdatter

[1395] døde i 1733 i Ibestad.

Mette giftet seg med

Jørgen Madsen [1394] [MRIN: 438].

904. Nils Mogensen

[782].

Generelle notater: living - details excluded

Nils giftet seg med

Sigtrud Pedersdatter [783] [MRIN: 388].

Barnet i dette ekteskapet var:

452 i.

Anders Nilssen [780]

905. Sigtrud Pedersdatter

[783] ble født 1680, ABT og døde i 1707 i Furøy, Sørreisa 27 år gammel.

Sigtrud giftet seg med

Nils Mogensen [782] [MRIN: 388].

914. Ole Olsen

[220], sønn av Ole Jørgensen [222] og ???? [223], ble født i Sørsand, Bjarkøy.

Ole giftet seg med

???? [221] [MRIN: 147].

Barnet i dette ekteskapet var:

457 i.

Maren Olsdatter [219]

915. ????

[221].

???? giftet seg med

Ole Olsen [220] [MRIN: 147].

928. Jon Olssen

[656], sønn av Ola Jonssen [658] og ?? [659], ble født i 1667 i Bortistu'u, Kveberg Nedre,

Alvdal og døde i 1742 i Bortistu'u, Kveberg Nedre, Alvdal 75 år gammel.

Jon giftet seg med

Kari Simensdatter [657] [MRIN: 170].

Barnet i dette ekteskapet var:

464 i.

Esten Jonssen [257]

929. Kari Simensdatter

[657] ble født i 1677 i Bakken, Alvdal? og døde i 1759 82 år gammel.

Kari giftet seg med

Jon Olssen [656] [MRIN: 170].

930. Lars Hanssen

[652], sønn av Hans Lassen [654] og Mari Knutsdatter [655], ble født omkring 1695 i

Trøa, Kveberg, Alvdal.

Lars giftet seg med

Gudlaug Olsdatter [653] [MRIN: 171] i 1725.

Barnet i dette ekteskapet var:

465 i.

Mari Larsdatter [258]

931. Gudlaug Olsdatter

[653] ble født omkring 1700 i Øverby, Tylldal.

Anene til John Bruvoll

47

Utskrift fra Legacy

Gudlaug giftet seg med

Lars Hanssen [652] [MRIN: 171] i 1725.

932. Erik Haldossen

[273] ble født i 1704 i Alvdal, Hedemark og døde i 1774 i Alvdal, Hedemark 70 år

gammel.

Generelle notater: Erik satt med gården fra 1755 til 1766. Kona Sigrid var fra en annen Bogs-gard,

Sandeggen.

Erik giftet seg med

Sigrid Olsdatter [274] [MRIN: 173].

Barn i dette ekteskapet var:

466 i.

Ola Erikson [261]

ii.

Simen Erikson [275] ble født i 1736 i Baugslien, Søstulia, Alvdal og døde i 1766 30 år

gammel.

iii.

Kirsti Eriksdatter [276] ble født i 1737 i Baugslien, Søstulia, Alvdal.

iv.

Haldo Eriksson [278] ble født i 1739 i Baugslien, Søstulia, Alvdal.

v.

Ingeborg Eriksdatter [279]

vi.

Ola Eriksson [281] ble født i 1743.

vii.

Marit Eriksdatter [282] ble født i 1745 i Baugslien, Søstulia, Alvdal.

viii.

Erik Eriksen [283] ble født i 1747 i Baugslien, Søstulia, Alvdal.

933. Sigrid Olsdatter

[274].

Sigrid giftet seg med

Erik Haldossen [273] [MRIN: 173].

946. Lars Eriksen Neby

[1662], sønn av Elling Eriksen [1671] og ?? [1672], ble født i 1671 i Tynset,

Hedemark.

Lars giftet seg med

Ingrid Olsdatter [1663] [MRIN: 427].

Barn i dette ekteskapet var:

473 i.

Kari Larsdatter Neby [893]

ii.

Anders Larsen Neby [1669] ble født i 1700 i Alvdal, Hedemark.

iii.

Ingrid Larsdatter Neby [1670] ble født i 1711 i Tynset, Hedemark.

947. Ingrid Olsdatter

[1663], datter av Ole Olsen [1667] og Marit Jonsdatter [1668], ble født i 1670 i

Tynset, Hedemark og døde i 1734 i Tynset, Hedemark 64 år gammel.

Ingrid giftet seg med

Lars Eriksen Neby [1662] [MRIN: 427].

948. Ola Simensen

[148], sønn av Simen Estensen [157] og Ukjent , ble født i 1670 i Alvdal, Hedemark.

Ola giftet seg med

Marit Larsdatter [156] [MRIN: 99].

Barnet i dette ekteskapet var:

474 i.

Esten Olsson [613]

949. Marit Larsdatter

[156] ble født omkring 1670.

Marit giftet seg med

Ola Simensen [148] [MRIN: 99].

952. Ola Jacobsen

[2097], sønn av Jacob Olsen [2105] og Karen Asbjørnsdatter [2106], ble født i 1681 i

Nordre Grøting, Rendalen og døde i 1737 i Nordre Grøting, Rendalen 56 år gammel.

Ola giftet seg med

Kirsti Olsdatter [2098] [MRIN: 845] i 1712.

Barn i dette ekteskapet var:

476 i.

Jacob Olsen [2082]

ii.

Ola Olsen [2099] ble født i 1714 i Nordre Grøting, Rendalen og døde i 1790 i

Rugsveen, Undset, Rendalen 76 år gammel.

iii.

Simen Jacobsen [2101] ble født i 1720 i Nordre Grøting, Rendalen og døde i 1780 60 år

gammel.

953. Kirsti Olsdatter

[2098] ble født i 1685 i Lillelvdalen (Alvdal) og døde i 1745 60 år gammel.

Generelle notater: Kirsti Olsdatter født i 1685 "var antagelig fra Lillelvdalen", skriver Bull.

Anene til John Bruvoll

48

Utskrift fra Legacy

Kirsti giftet seg med

Ola Jacobsen [2097] [MRIN: 845] i 1712.

954. Gunder Olsen

[1951] ble født i 1668 i Alvdal, Hedemark og døde i 1741 73 år gammel.

Gunder giftet seg med

Anne Simonsdatter [2211] [MRIN: 326].

Barnet i dette ekteskapet var:

477 i.

Anne Gundersdatter [2083]

955. Anne Simonsdatter

[2211] ble født i 1667 i Alvdal, Hedemark og døde i 1731 64 år gammel.

Anne giftet seg med

Gunder Olsen [1951] [MRIN: 326].

992. Johan Olsen

[622] ble født i 1656.

Generelle notater: Johan Olsen begynte som bruker på Magisås, som antas å være Salangens's eldste

gård, ca. i år 1680. Hva hans kone het og hvor hun kom fra vites ikke. Hvor Johan Olsen kom fra

vites heller ikke.

Det kan tenkes at Johan Olsen var gift med John Svendsen's datter.

Johan giftet seg med

Synnøve ???? [623] [MRIN: 325].

Barn i dette ekteskapet var:

i.

Ole Jansen [624] ble født i 1697 i Magisås, Salangen.

ii.

Nils Jansen [625] ble født i 1699 i Magisås, Salangen.

496 iii.

Samuel Jansen [619]

993. Synnøve ????

[623].

Synnøve giftet seg med

Johan Olsen [622] [MRIN: 325].

11. Generasjon (7x tippoldeforeldre)

1024. Jon Pedersen "Rødstedt"

[2218] døde før 1664.

Generelle notater: Jon Pedersen var lensmann i 1658. Han bodde da på Ødegårdsmann Aaen Mellom

(Storstugu), Tynset.

Jon giftet seg med

Marte ?? [2219] [MRIN: 59].

Barnet i dette ekteskapet var:

512 i.

Peder Jonsen [338]

1025. Marte ??

[2219].

Marte giftet seg med

Jon Pedersen "Rødstedt" [2218] [MRIN: 59].

1028. Olle Eriksen

[322], sønn av Erik Ollesen [324] og Ukjent [325], ble født før 1620 i Gammelstu

Nedby, Tynset.

Generelle notater: Olle Eriksen var lagrettsmann i 1662.

Olle giftet seg med

Ukjent [323] [MRIN: 98].

Barnet i dette ekteskapet var:

514 i.

Erik Ollesen [145]

1029. Ukjent

[323].

Ukjent giftet seg med

Olle Eriksen [322] [MRIN: 98].

1032. Knut Olesen

[128].

Knut giftet seg med

Gunhild ??? [129] [MRIN: 92].

Barnet i dette ekteskapet var:

516 i.

Ola Knutsen [126]

1033. Gunhild ???

[129] døde etter 1660 i Sandeggen, Alvdal.

Generelle notater: Denne Gunhild ??? levde i 1660. Hun hadde bosted i Sandeggen i Alvdal.

Gunhild giftet seg med

Knut Olesen [128] [MRIN: 92].

1152. Bjørner Eriksønn

[1914], sønn av Erik Knudssønn [1916] og Ukjent , ble født i 1600 i Flitti, Lesja,

Gudbrandsdalen. Oppland og døde i 1663 i Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland 63 år gammel.

Bjørner giftet seg med Jøda Olsdatter [1915] [MRIN: 777]. Barnet i dette ekteskapet var:576 i. Tosten Bjørnerssen [1911]

1153. Jøda Olsdatter

[1915] ble født i Kleppe, Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland.

Jøda giftet seg med

Bjørner Eriksønn [1914] [MRIN: 777].

1172. Endre Håkensen

[1891] ble født i 1628 i Hågå, Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland og døde i 1669 i

Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland 41 år gammel.

Endre giftet seg med

Britt Eriksdatter [1892] [MRIN: 767].

Barnet i dette ekteskapet var:

586 i.

Håken Endresen [1889]

1173. Britt Eriksdatter

[1892] døde i 1680 i Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland.

Britt giftet seg med

Endre Håkensen [1891] [MRIN: 767].

1174. Just Toresen

[1893], sønn av Tore Trondsen [1895] og Guri Jensdatter [1896], ble født i

1628 i Systugu, Lesje, Gudbrandsdalen, Oppland og døde i 1713 i Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland 85 år

gammel.

Just giftet seg med

Guri Torsteinsdatter [1894] [MRIN: 768].

Barnet i dette ekteskapet var:

587 i.

Mari Justdatter [1890]

1175. Guri Torsteinsdatter

[1894] ble født i Hjelle, Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland og døde i 1713 i

Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland.

Guri giftet seg med

Just Toresen [1893] [MRIN: 768].

1212. Jon Iversen

[1878], sønn av Iver [1880] og Ukjent , ble født i 1638 i Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland

og døde i 1691 i Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland 53 år gammel.

Jon giftet seg med

Marit Jespersdatter [1879] [MRIN: 761].

Barnet i dette ekteskapet var:

606 i.

Iver Jonssen [1876]

1213. Marit Jespersdatter

[1879] døde i 1727 i Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland.

Marit giftet seg med

Jon Iversen [1878] [MRIN: 761].

1434. Hendrich Christian Peters

[1841] ble født i 1633 i Danmark og døde i 1715 i Eldø, Stord,

Hordaland 82 år gammel.

Hendrich giftet seg med

Anna Sofie Pfeiff [1842] [MRIN: 158].

Barnet i dette ekteskapet var:

717 i.

Hedevig Elisabeth Peters [235]

Anene til John Bruvoll

50

Utskrift fra Legacy

1435. Anna Sofie Pfeiff

[1842], datter av Daniel Johannes Pfeiff [1843] og Ukjent , døde i 1712 i Eldø,

Stord, Hordaland.

Anna giftet seg med

Hendrich Christian Peters [1841] [MRIN: 158].

1438. Morten Johansen

[874] døde i 1684 i Moskenes, Nordland.

Morten giftet seg med

Aleth Hansdatter Blix [876] [MRIN: 421].

Barnet i dette ekteskapet var:

719 i.

Aleth Mortensdatter Blix [871]

1439. Aleth Hansdatter Blix

[876], datter av Hans Laurutssøn Blix [419] og Ingeborg Svendsdatter [420],

ble født i 1632 og døde i 1719 87 år gammel.

Aleth giftet seg med

Morten Johansen [874] [MRIN: 421].

1468. Ole Rasmussen Brems [1286]

(Dublett. Se person 766 på side 45)

1469. Rebekka Johnsdatter ? [1287]

(Dublett. Se person 767 på side 45)

1520. Jep Pedersen Winther

[595], sønn av Peder Nielsen Winther [599] og Kirsten Jensdatter

[600], ble født omkring 1587 i Nandrup Herregård, Danmark og døde omkring 1629 i Notten Gård,

Ålborg, Danmark i en alder av omkring 42 år.

Jep giftet seg med

Kirsten Gregersdatter [596] [MRIN: 311] mellom 1610 og 1615.

Barn i dette ekteskapet var:

760 i.

Peder Ibsen Winther [593]

ii.

Poul Ibsen Winther [637] ble født omkring 1617.

iii.

Christen Ibsen Winther [638] ble født omkring 1620.

1521. Kirsten Gregersdatter

[596], datter av Gregers Pedersen [597] og ? [598], ble født i 1600 i Haals,

Gunderup, Danmark og døde i 1660 i Danmark 60 år gammel.

Generelle notater: Sandsynligvis datter af Gregers Pedersen i Haals og søster til Peder Gregersen i

Flamsted. Hun boede endnu i 1660 men sin anden mand på gården i Nøtten. Fødsels og dødsåret er

usikkert. Hun er mest sansynlig født før 1600, da hun få en sønn i 1615. Det kan ha vært så, men

mest trolig var hun over 15 år da hun fikk Peder Ibsen Winther.

Kirsten giftet seg med

Jep Pedersen Winther [595] [MRIN: 311] mellom 1610 og 1615.

1524. Jens I Krogen

[415].

Jens giftet seg med

Ukjent [416] [MRIN: 228].

Barnet i dette ekteskapet var:

762 i.

Nils Jensen Høstmark [413]

1525. Ukjent

[416] døde i Trondheim.

Ukjent giftet seg med

Jens I Krogen [415] [MRIN: 228].

1532. Rasmus Madsen Brems

[1288] ble født i 1600 i Bjarkøy, Troms og døde i 1680 80 år gammel.

Rasmus giftet seg med

?? [1289] [MRIN: 588].

Barnet i dette ekteskapet var:

766 i.

Ole Rasmussen Brems [1286]

1533. ??

[1289].

?? giftet seg med

Rasmus Madsen Brems [1288] [MRIN: 588].

1546. Guldband Nilsen [197], sønn av Nils Iversen [199] og Ukjent , ble født i 1637 i Norge.

Guldband giftet seg med

Anna Ellevsdatter [198] [MRIN: 134] i 1661 i Ibestad.

Barnet i dette ekteskapet var:

773 i.

Anna Guldbrandsdatter [196]

Guldband giftet seg deretter med

?? ?? [200] [MRIN: 135].

1547. Anna Ellevsdatter

[198] ble født i 1635 i Engenes, Andørja og døde i 1675 i Åndervåg, Andørja 40

år gammel.

Anna giftet seg med

Guldband Nilsen [197] [MRIN: 134] i 1661 i Ibestad.

1598. Ole Jonsen

[1248] ble født i 1612 i Ålborg, Danmark og døde i 1669 i Berg, Senja 57 år gammel.

Ole giftet seg med

Karen Thomasdatter [1249] [MRIN: 576].

Barnet i dette ekteskapet var:

799 i.

Maren Olsdatter [1247]

1599. Karen Thomasdatter

[1249].

Karen giftet seg med

Ole Jonsen [1248] [MRIN: 576].

1828. Ole Jørgensen

[222], sønn av Jørgen Hansen [224] og ???? [225].

Ole giftet seg med

???? [223] [MRIN: 148].

Barnet i dette ekteskapet var:

914 i.

Ole Olsen [220]

1829. ????

[223].

???? giftet seg med

Ole Jørgensen [222] [MRIN: 148].

1856. Ola Jonssen

[658], sønn av Jon ?? [660] og ?? [661].

Ola giftet seg med

?? [659] [MRIN: 339].

Barnet i dette ekteskapet var:

928 i.

Jon Olssen [656]

1857. ??

[659].

?? giftet seg med

Ola Jonssen [658] [MRIN: 339].

1860. Hans Lassen

[654] ble født i 1672 i Trøa, Kveberg, Alvdal.

Hans giftet seg med

Mari Knutsdatter [655] [MRIN: 338].

Barnet i dette ekteskapet var:

930 i.

Lars Hanssen [652]

1861. Mari Knutsdatter

[655] ble født omkring 1670 i Egga, Alvdal.

Mari giftet seg med

Hans Lassen [654] [MRIN: 338].

1892. Elling Eriksen

[1671].

Elling giftet seg med

?? [1672] [MRIN: 700].

Barnet i dette ekteskapet var:

946 i.

Lars Eriksen Neby [1662]

1893. ??

[1672] ble født i Neby, Tynset, Hedemark.

?? giftet seg med

Elling Eriksen [1671] [MRIN: 700].

1894. Ole Olsen [1667] ble født i Fådalen, Tynset, Hedemark.

Ole giftet seg med

Marit Jonsdatter [1668] [MRIN: 701].

Barnet i dette ekteskapet var:

947 i.

Ingrid Olsdatter [1663]

1895. Marit Jonsdatter

[1668] ble født i Neby, Tyset, Hedemark.

Marit giftet seg med

Ole Olsen [1667] [MRIN: 701].

1896. Simen Estensen

[157], sønn av Esten Bakken [163] og Ukjent , ble født i 1630 i Alvdal, Hedemark.

Simen giftet seg med ukjent.

Hans barn var:

948 i.

Ola Simensen [148]

1904. Jacob Olsen

[2105], sønn av Ola Olsen [2112] og ?? ?? [2113], ble født i 1651 i Nordre Grøting,

Rendalen og døde i 1720 i Nordre Grøting, Rendalen 69 år gammel.

Jacob giftet seg med

Karen Asbjørnsdatter [2106] [MRIN: 848] i 1680 i Rendalen.

Barnet i dette ekteskapet var:

952 i.

Ola Jacobsen [2097]

1905. Karen Asbjørnsdatter

[2106], datter av Asbjørn Embretsen [2107] og ?? ?? [2108], ble født i 1660 i

Nystu, Undset, Rendalen og døde i Nordre Grøting, Rendalen.

Karen giftet seg med

Jacob Olsen [2105] [MRIN: 848] i 1680 i Rendalen.

12. Generasjon (8x tippoldeforeldre)

2056. Erik Ollesen

[324], sønn av Olle Erichsen [326] og Ukjent [327].

Generelle notater: I året 1618 er han oppgitt til å være skyss-skaffer. Han giftet seg med Ukj.

Erik giftet seg med

Ukjent [325] [MRIN: 193].

Barnet i dette ekteskapet var:

1028 i.

Olle Eriksen [322]

2057. Ukjent

[325].

Ukjent giftet seg med

Erik Ollesen [324] [MRIN: 193].

2304. Erik Knudssønn

[1916].

Erik giftet seg med ukjent.

Hans barn var:

1152 i.

Bjørner Eriksønn [1914]

2348. Tore Trondsen

[1895], sønn av Trond Toresen [1897] og Mari Justdatter [1898], ble født i 1600 i

Tynnøl, Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland og døde i 1660 i Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland 60 år gammel.

Tore giftet seg med

Guri Jensdatter [1896] [MRIN: 769].

Barnet i dette ekteskapet var:

1174 i.

Just Toresen [1893]

2349. Guri Jensdatter

[1896], datter av Jens Jensen Dy. [1899] og Anne Sudensdatter [1900],

ble født i 1605 i Staby, Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland og døde i 1694 i Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland

89 år gammel.

Guri giftet seg med

Tore Trondsen [1895] [MRIN: 769].

2424. Iver [1880] ble født i Hoset, Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland og døde i 1657 i Lesja,

Gudbrandsdalen, Oppland.

Iver giftet seg med ukjent.

Hans barn var:

1212 i.

Jon Iversen [1878]

2870. Daniel Johannes Pfeiff

[1843] ble født i 1618 i Tyskland og døde i 1662 i København, Danmark 44

år gammel.

Hendelser i hans liv:

• Han arbeidet som København, Danmark.Daniel Johannes Pfeiff var prest i St.Petri kirken i

København.

Daniel giftet seg med ukjent.

Hans barn var:

1435 i.

Anna Sofie Pfeiff [1842]

2878. Hans Laurutssøn Blix

[419], sønn av Laurits Mogensen Blix [877] og Gullog Mogensdatter

[878], ble født i 1596 i Løvøn, Jämtland, Sverige, døde i 1666 i Bodø Prestegård 70 år gammel, og ble

begravet den 4 Jul 1666.

Generelle notater: Hans Laurutssøn Blix var sogneprest i Bodø, og prost i Salten.

Hans giftet seg med

Ingeborg Svendsdatter [420] [MRIN: 230] i 1624.

Barn i dette ekteskapet var:

1439 i.

Aleth Hansdatter Blix [876]

ii.

Sven Hansøn Blix [418] ble født i 1640 i Bodø og døde i 1723 i Rødøy, Norland 83 år

gammel.

2879. Ingeborg Svendsdatter

[420], datter av Svend Anderssøn [880] og Mariette Hansdatter [881], ble

født i 1603 i Verdal, Nord-Trøndelag og døde i 1688 i Bodø 85 år gammel.

Ingeborg giftet seg med

Hans Laurutssøn Blix [419] [MRIN: 230] i 1624.

3040. Peder Nielsen Winther

[599], sønn av Niels Nielsen Winther [601] og ? [602], ble født omkring 1550

i Jylland, Danmark og døde ABT RING 1590 i en alder av omkring 40 år.

Generelle notater: Av Winther slekta i Slet herred, Danmark.

Peder giftet seg med

Kirsten Jensdatter [600] [MRIN: 312].

Barn i dette ekteskapet var:

i.

Christen Pedersen Winther [635] ble født i 1583 i Nøtten Gård, Ålborg, Danmark.

1520 ii.

Jep Pedersen Winther [595]

iii.

Peder Pedersen Winther [636] ble født i 1590 i Nøtten Gård, Ålborg, Danmark.

3041. Kirsten Jensdatter

[600] døde FROM I 1641 eller rett fø TO r.

Generelle notater: Hennes skifte er innført ±efter en genpart» i Fleskum herred tingbog for 1641.

Dvs. hun døde i eller før 1641.

Kirsten giftet seg med

Peder Nielsen Winther [599] [MRIN: 312].

3042. Gregers Pedersen

[597] ble født i Ålborg, Danmark.

Gregers giftet seg med

? [598] [MRIN: 313].

Barnet i dette ekteskapet var:

1521 i.

Kirsten Gregersdatter [596]

3043. ?

[598].

? giftet seg med

Gregers Pedersen [597] [MRIN: 313].

Anene til John Bruvoll

54

Utskrift fra Legacy

3092. Nils Iversen

[199] døde i 1653 i Åndervåg, Andørja.

Nils giftet seg med ukjent.

Hans barn var:

1546 i.

Guldband Nilsen [197]

3656. Jørgen Hansen

[224].

Jørgen giftet seg med

???? [225] [MRIN: 149].

Barnet i dette ekteskapet var:

1828 i.

Ole Jørgensen [222]

3657. ????

[225].

???? giftet seg med

Jørgen Hansen [224] [MRIN: 149].

3712. Jon ??

[660] ble født omkring 1605 i Bortistu'u, Kveberg Nedre, Alvdal og døde i Bortistu'u,

Kveberg Nedre, Alvdal.

Generelle notater: Nevnt i 1652-60.???

Jon giftet seg med

?? [661] [MRIN: 340].

Barnet i dette ekteskapet var:

1856 i.

Ola Jonssen [658]

3713. ??

[661].

?? giftet seg med

Jon ?? [660] [MRIN: 340].

3792. Esten Bakken

[163].

Esten giftet seg med ukjent.

Hans barn var:

1896 i.

Simen Estensen [157]

3808. Ola Olsen

[2112], sønn av Ola Mortensen [2114] og Ukjent , ble født i 1614 i Nestu Undset,

Rendalen.

Ola giftet seg med

?? ?? [2113] [MRIN: 853].

Barnet i dette ekteskapet var:

1904 i.

Jacob Olsen [2105]

3809. ?? ??

[2113].

?? giftet seg med

Ola Olsen [2112] [MRIN: 853].

3810. Asbjørn Embretsen

[2107], sønn av Embret Asjørnsen [2109] og Ukjent , ble født i 1624 i Nystu,

Undset, Rendalen.

Asbjørn giftet seg med

?? ?? [2108] [MRIN: 849].

Barnet i dette ekteskapet var:

1905 i.

Karen Asbjørnsdatter [2106]

3811. ?? ??

[2108].

?? giftet seg med

Asbjørn Embretsen [2107] [MRIN: 849].

13. Generasjon (9x tippoldeforeldre)

4112. Olle Erichsen

[326] ble født før 1583.

Olle giftet seg med

Ukjent [327] [MRIN: 194].

Anene til John Bruvoll

55

Utskrift fra Legacy

Barnet i dette ekteskapet var:

2056 i.

Erik Ollesen [324]

4113. Ukjent

[327].

Ukjent giftet seg med

Olle Erichsen [326] [MRIN: 194].

4696. Trond Toresen

[1897], sønn av Tore Trondsen [1901] og Ukjent , ble født i 1570 i Tynnøl, Lesja,

Gudbrandsdalen, Oppland og døde i 1645 i Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland 75 år gammel.

Trond giftet seg med

Mari Justdatter [1898] [MRIN: 770].

Barnet i dette ekteskapet var:

2348 i.

Tore Trondsen [1895]

4697. Mari Justdatter

[1898] ble født i Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland og døde i Lesja,

Gudbrandsdalen, Oppland.

Mari giftet seg med

Trond Toresen [1897] [MRIN: 770].

4698. Jens Jensen Dy.

[1899] ble født i Staby, Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland og døde i Lesja,

Gudbrandsdalen, Oppland.

Jens giftet seg med

Anne Sudensdatter [1900] [MRIN: 771].

Barnet i dette ekteskapet var:

2349 i.

Guri Jensdatter [1896]

4699. Anne Sudensdatter

[1900] ble født i Hattrem, Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland og døde i Lesja,

Gudbrandsdalen, Oppland.

Anne giftet seg med

Jens Jensen Dy. [1899] [MRIN: 771].

5756. Laurits Mogensen Blix

[877] ble født i 1527 i Faxnälden, Näskott, Jämtland, Sverige og døde den

21 Jun 1621 i Rødøy, Nordland, Norge 94 år gammel.

Generelle notater: Laurits Mogensen Blix var kappelan i Oviken, Sverige. Senere ble han sogneprest i

Rødøy, Nordland, Norge.

Laurits giftet seg med

Gullog Mogensdatter [878] [MRIN: 231].

Barnet i dette ekteskapet var:

2878 i.

Hans Laurutssøn Blix [419]

5757. Gullog Mogensdatter

[878] ble født i 1556 og døde i 1629 73 år gammel.

Gullog giftet seg med

Laurits Mogensen Blix [877] [MRIN: 231].

5758. Svend Anderssøn

[880] ble født før 1570 i Trondheim og døde 12 QPRIL 1627 i Trondheim.

Svend giftet seg med

Mariette Hansdatter [881] [MRIN: 232].

Barnet i dette ekteskapet var: 

Ingeborg Svendsdatter [420]

5759. Mariette Hansdatter

[881], datter av Hans Caspersøn [882] og Inger Lauritsdatter Arctander [883], ble født etter 1571 i Trondheim og døde i 1651 i Trondheim.

Mariette giftet seg med

Svend Anderssøn [880]
Niels Nielsen Winther
[601], sønn av Niels Winther [603] og ? [604], ble født fra 1509 til 1512 i Slet, Ålborg, Danmark og døde i 1580 i Næsborg Ved Løgstør I Aalborg Amt, Jylland, Danmark 71 år gammel.

Niels giftet seg med

? [602] [MRIN: 314].

Barnet i dette ekteskapet var:

3040 i.

Peder Nielsen Winther [599]

? [602].

? giftet seg med

Niels Nielsen Winther [601]

Ola Mortensen

[2114] ble født i 1580 i Undset, Rendalen.

Ola giftet seg med ukjent.

Hans barn var: 

Ola Olsen [2112] 

Helge Olsen [2115] ble født i 1624 i Søndre Grøting, Rendalen og døde i 1671 47 år gammel. Ukjent Datter [2116] ble født i 1630 i Nestu Undset, Rendalen.

Embret Asjørnsen

[2109], sønn av Thore Asjørnsen [2110] og Ukjent , ble født i 1600 i Nystu, Undset, Rendalen.

Embret giftet seg med ukjent.

Hans barn var:

Asbjørn Embretsen [2107]

14. Generasjon (10x tippoldeforeldre)

9392. Tore Trondsen

[1901], sønn av Trond Eindridsen [1902] og Ukjent , ble født i 1530 i Tynnøl, Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland og døde 11591 i Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland.

Tore giftet seg med ukjent.

Hans barn var: 

Trond Toresen [1897]

11518. Hans Caspersøn

[882], sønn av Casper Caspersen Gamhard [884] og Ukjent [885], ble født i 1551 i Trondheim og døde den 9 mars 1620 i Trondheim 69 år gammel.
Hans giftet seg med Inger Lauritsdatter Arctander [883]  i 1571.
Barnet i dette ekteskapet var:  

Mariette Hansdatter [881]

Inger Lauritsdatter Arctander

[883],
datter av Laurits Nilssøn Arctander [886] og
Magdalena Sigurdsdatter [887], ble født i 1550 og døde den 1 Jul 1608 i Trondheim 58 år gammel.
Inger giftet seg med Hans Caspersøn [882] [MRIN: 422] i 1571.

12160. Niels Winther

[603], sønn av Anders Plogmand [605] og ? [606], ble født i 1482 i Næsborg Ved Løgstør I Aalborg Amt, Jylland, Danmark og døde i 1555 73 år gammel.
Generelle notater: Gårdeier i Næsborg ved Løgstør i Aalborg amt, Jylland.

Niels giftet seg med ? [604]
Barnet i dette ekteskapet var:

Niels Nielsen Winther
[601]

?[604].

? giftet seg med

Niels Winther [603]

Thore Asjørnsen
[2110], sønn av Asbjørn ?? [2111] og Ukjent , ble født ca. 1575. Thore giftet seg med ukjent.

Hans barn var: 
Embret Asjørnsen [2109]

15. Generasjon (11x tippoldeforeldre)

Trond Eindridsen

[1902],
 sønn av Eindrid Helgesen [1903] og Gudrid Adulfsdatter
[1904], ble født i 1475 i Tynnøl, Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland og døde i 1533 i Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland 58 år gammel.

Trond giftet seg med ukjent.

Hans barn var:9392 i. Tore Trondsen [1901]

Casper Caspersen Gamhard[884].

Casper giftet seg med

Ukjent [885]

Barnet i dette ekteskapet var:

11518 i.

Hans Caspersøn [882]

Ukjent

[885].

Ukjent giftet seg med

Casper Caspersen Gamhard [884]
 Laurits Nilssøn Arctander [886], sønn av Sigurd Amundson [888] og Margrethe Hansdatter [889], ble født i 1527 i Trondheim og døde den 9 Nov 1596 i Trondheim 69 år gammel.
Laurits giftet seg med Magdalena Sigurdsdatter [887] i mai 1554 i Trondheim.

Barnet i dette ekteskapet var:

Inger Lauritsdatter Arctander [883]

23039. Magdalena Sigurdsdatter

[887] ble født omkring 1536 i Verdal, Nord-Trøndelag og døde den 19 Nov 1595 i København, Danmark i en alder av omkring 59 år.

Magdalena giftet seg med Laurits Nilssøn Arctander [886]  i mai 1554 i Trondheim.  

Anders Plogmand [605], sønn av Peder (Per) Assersen Vinter [607] og ? [608], ble født i første halvdel av 1400 og døde i 1465 i Ålborg, Danmark 64 år gammel.

 

Anders giftet seg med

? [606]

Barnet i dette ekteskapet var: 

Niels Winther [603]

24321. ?

[606] ble født i Næsborg, Aalborg, Jylland.. og døde i Næsborg, Aalborg, Jylland...
Generelle notater: Anders var godsejer til Næsborg i Slet herred i Aalborg amt i Jylland.
Bondeslægten Winther i Næsborg havde en forfader, som hed Anders Plogmand. Det fremlagdede flere gange bevis for på Slet herredsting, og i 1577 også på Viborg Landsting. Deres trumf var ettingsvidne af Slet herredsting 1556, hvor 24 mand bevidner at have set, at Anders Winther fremlagdeen gammel kirkebog, hvorfra Næsborg kirkes jordebog anno 1465 citeres. Ifølge denne havde Anders Plogmand skænket 2 af de 4 ejendomme, kirken besad i sognet. Den ene, et stub jord,kaldet Kirketorp, gav anledning til strid, for der stod om den: och schall hand och hans sandeArffuinger raade for huoe der schall haffue samme jord, og heri lagde Anders Plogmands sandearvinger, at de skulle have indfæstningen ved fæsterskifte, mens kirkeværgen mente, den skulletilfalde kirken. Vi skal ikke her blande os i det spørgsmål, blot sende en venlig tanke til kirkens folkfor deres ihærdighed, for det er den, vi kan takke for oplysningen om, at Anders Winthers forfæderne var Anders Plogmand, om hvem vi samtidig, implicit, erfarer, at han var en bonde af etvist format, siden han kunne give sådanne gaver. Hvornår han levede, røbes ikke direkte, men i kirkens jordebog anno 1465 figurerede hans to donationer, og da den slags vel oftest hører en merefremskreden alder til, kan vi nok med rimelighed ansætte hans levetid til første halvdel af 1400-tallet.

Væbneren Anders Plogmand levede i Næsborg i begyndelsen af 1400-tallet, hele vejen knyttet tildet samme betydelige selveje, som må være identisk med det, som Jens Nielsen Munk skrev sig til i1404. Anders Vinters selveje på 9 gårde er ganske simpelt det eneste i Næsborg, der matcher etvæbnergods. Det må via en datter (måske en sønnedatter) af Jens Nielsen være kommet til væbnerenAnders Plogmand (som førte sin mors slægtsnavn, og hvis far var en Vinter fra Mors), som i løbet af1400-tallet må have mistet sin frihed±, antagelig fordi den gik i glemmebogen ved atvæbnertjenesten fra stedet ophørte.2

Anders Plogmand overtog, formentlig før 1418, gods i Næsborg som må have været identisk meddet, Jens Nielsen (Munk) skrev sig til i 1404.Godsets omfang må vi slutte os til ud fra det gods, som Anders Plogmands sønnesønner havdeskøde på i det efterfølgende århundrede, og det var i alt 9 gårde.

Gift med

_____

Datter av Niels Jensen.

Antagelig en datter (eller sønnedatter) av Jens Nielsen (Munk) av Visborg og Næsborg.

? giftet seg med

Anders Plogmand [605] 30480. Asbjørn ?? [2111] ble født ca. 1550.

Asbjørn giftet seg med ukjent.

Hans barn var: 

Thore Asjørnsen [2110]

16. Generasjon (12x tippoldeforeldre)

Eindrid Helgesen

[1903]
ble født i Tynnøl, Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland og døde i Lesja,
Gudbrandsdalen, Oppland.

Eindrid giftet seg med:

Gudrid Adulfsdatter [1904]

Barnet i dette ekteskapet var:

Trond Eindridsen [1902]

37569. Gudrid Adulfsdatter

[1904] ble født i Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland og døde i Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland.

Gudrid giftet seg med:

Eindrid Helgesen
[1903]
Sigurd Amundson [888], sønn av Amund Salthammer [890] og Fru Ottarsdatter [891],

ble født omkring 1490 i Salthammer, Skogn, Sør- Trøndelag og døde i 1578 i Værdal, Nord-Trøndelag i en alder av omkring 88 år.  Sigurd giftet seg med

Margrethe Hansdatter [889] 

Barnet i dette ekteskapet var: 

Laurits Nilssøn Arctander [886]

Margrethe Hansdatter

[889] ble født i 1500 og døde i 1573 73 år gammel.
Margrethe giftet seg med Sigurd Amundson [888] Peder (Per) Assersen Vinter [607], sønn av Asser Vintersen (Vinter) [609] og Mikkelsdatter Spend [610], ble født omkring 1377  i Vodstrup Ved Nykøbing Mors, Jylland, Danmark og døde etter 1460  i Nandrup På Mors, Jylland, Danmark 83 år gammel.

Generelle notater: Peder var væbner/godseier til Nandrup på Mors.

Peder giftet seg med

? [608]

Barnet i dette ekteskapet var: 

Anders Plogmand [605] 

? [608] giftet seg med

Peder (Per) Assersen Vinter [607]

17. Generasjon (13x tippoldeforeldre)

Amund Salthammer

[890]

ble født fra omkring 1460 til 1470.

Amund giftet seg med

Fru Ottarsdatter [891]

Barnet i dette ekteskapet var: 

Sigurd Amundson [888]

92153. Fru Ottarsdatter

[891].

Fru Ottarsdatter giftet seg med

Amund Salthammer [890]

Asser Vintersen (Vinter) [609].

Asser giftet seg med

Mikkelsdatter Spend [610]

Barnet i dette ekteskapet var: 

Peder (Per) Assersen Vinter [607]

97281. Mikkelsdatter Spend

[610], datter av Mikkel Pedersen Spend [1189] og Inger Torkildsdatter Due [1188]
ble født i 1355 på Tødsø, Danmark og døde etter 1423  i Vodstrup, Mors, Jylland, Danmark 68
år gammel.

Mikkelsdatter giftet seg med

Asser Vintersen (Vinter) [609]

18. Generasjon (14x tippoldeforeldre)

Mikkel Pedersen Spend

[1189] ble født i Morsø Nørre, Thisted, Danmark og døde på Morsø Nørre, Thisted, Danmark.

Mikkel giftet seg med

Inger Torkildsdatter Due [1188]

Barnet i dette ekteskapet var: 

Mikkelsdatter Spend [610]

Inger Torkildsdatter Due

[1188]
datter av Thorkild Mogensen Due [1190] og ??
[1191], døde i
1423 på Morsø Sønder, Thisted, Danmark.

Inger giftet seg med

Mikkel Pedersen Spend [1189]

19. Generasjon (15x tippoldeforeldre)

Thorkild Mogensen Due

[1190], sønn av Mogens Nilssen Due [1192] og ?? [1193], ble født i 1310 på Morsø Sønder, Thisted, Danmark.

Thorkild giftet seg med

?? [1191]

Barnet i dette ekteskapet var: 

Inger Torkildsdatter Due [1188]  [1191].

?? giftet seg med

Thorkild Mogensen Due [1190]

20. Generasjon (16x tippoldeforeldre)

Mogens Nilssen Due

[1192]
ble født omkring 1280 i Morsø Sønder Thisted, Danmark.

Generelle notater: Mogens Nilssen Due er stamfar til slekten Due.

Mogens giftet seg med

?? [1193]

Barnet i dette ekteskapet var: 

Thorkild Mogensen Due [1190]  [1193].

?? giftet seg med

Mogens Nilssen Due [1192]

(Intet etternavn)

? [598], 50, 53

? [602], 53, 55

? [604], 55, 56

? [606], 56, 57

? [608], 57, 58

?? [1191], 59

?? [1193], 59

?? [1245], 38, 45

?? [1253], 37, 45

?? [1257], 28, 37

?? [1289], 45, 50

?? [1298], 30, 38

?? [1509], 36, 44

?? [1672], 47, 51

?? [659], 46, 51

?? [661], 51, 54

?? [667], 20, 29

?? [899], 30, 38

??? [191], 28, 37

???? [221], 39, 46

???? [223], 46, 51

???? [225], 51, 54

???? [229], 26, 35

Iver [1880], 49, 52

Marte ?? [2219], 42, 48

Ukjent [323], 42, 48

Ukjent [325], 48, 52

Ukjent [327], 52, 54, 55

Ukjent [328], 26

Ukjent [416], 45, 50

Ukjent [885], 56, 57

(FLØTAR-LARS)

Lars Olsen Løkken [506], 23

(FLØTTEN)

Simon Eriksen [120], 9, 16, 24

(LYKKJE-PÆR)

Per Olsen [502], 23

(VECHLLØKKA)

Ingeborg Olsdatter [498], 23

(VINTER)

Asser Vintersen [609], 58, 59

?

Rebekka Johnsdatter [1287], 37, 44, 45, 50

??

?? [200], 51

?? [2108], 52, 54

?? [2113], 52, 54

Asbjørn [2111], 56, 58

Guldbrand [666], 20, 29

Jon [660], 51, 54

Maria Kristina [52], 11, 18

???

Gunhild [129], 42, 48, 49

Ingrid [339], 33, 42

????

Synnøve [623], 41, 48

ADULFSDATTER

Gudrid [1904], 57, 58

AMUNDSON

Sigurd [888], 57, 58, 59

ANDERSDATTER

Ane [2205], 18, 26

Caren [1096], 19, 28

Johanna [1656], 14, 23, 32

Karen [424], 20, 30

Mette [1395], 38, 46

ANDERSEN

Ole [226], 18, 26, 27, 35

Søren [1675], 32, 41

ANDERSSEN

Ole [80], 22, 30, 31, 39

Semming [116], 5, 10

ANDERSSØN

Svend [880], 53, 55

ANDREASDATTER

Aletta Johanna Cathrina [165], 3, 6, 10

Anne Margrete [2066], 10

ANDREASEN

Petter Tobias [2067], 10

ARCTANDER

Inger Lauritsdatter [883], 55, 56, 57

Laurits Nilssøn [886], 56, 57, 58

ARNESDATTER

Dordi [621], 42

Elianna [169], 22

ASBJØRNSDATTER

Karen [2106], 47, 52, 54

ASJØRNSEN

Embret [2109], 54, 56

Thore [2110], 56, 58

BAKKEN

Esten [163], 52, 54

BENTSDATTER

Johanna [2042], 25

Maren Margrete [2040], 25

Wivice [2041], 25

BENTSEN

Johan [2051], 25, 34, 35, 43

Tørris [2002], 10, 17, 25

BERGERSDATTER

Adolfine Kaurine [178], 9

Bergtora Kristine [183], 9

Erikka Albertine [176], 9

Navneregister

63

Utskrift fra Legacy

BERGERSDATTER

Karen Dortea [69], 3, 5, 9

Margrete [173], 8, 15, 23

Marie Bertine [177], 9

Marit [489], 15, 23

Marte [1544], 23

Petra [179], 9

BERGERSEN

Berger [1540], 23

Engebret [1543], 23

Hilberg Olaus Albert [182], 9

John [1541], 23

John Magnor [181], 9

Marthinus [1542], 23

Ole [1545], 23

Simon Kristian [180], 9

BERGHEIM

Jakob Mikal Larssen [702], 7

BERNTSEN

Ole [1250], 29, 37, 38, 45

BERSTAUTAITE

Aldona [10], 1

BERTEUSSEN

Erik [48], 6, 11

BJØRNERSSEN

Hans [1907], 16, 24, 33

Tosten [1911], 33, 42, 49

BLIX

Aleth Hansdatter [876], 44, 50, 53

Aleth Mortensdatter [871], 36, 44, 50

Hans Laurutssøn [419], 50, 53, 55

Laurits Mogensen [877], 53, 55

Sven Hansøn [418], 53

BRATLI

Kristine Mathea [2010], 5

Olaus Olsen [68], 3, 4, 5, 8

BREMS

Karen Jørgensdatter [410], 19, 28, 37

Martha Olsdatter [1500], 19, 27, 36

Ole Jørgensen [1510], 37

Ole Rasmussen [1286], 37, 44, 45, 50

Rasmus Madsen [1288], 45, 50

Rasmus Olsen [1508], 36, 44, 45

Rebecca Jørgensdatter [1511], 37

Rebekka Rasmusdatter [1507], 27, 36, 44

Signhild Olsdatter [592], 28, 37, 45

BRUVOLL

Anbjørg [78], 2

Anny Marie [53], 2

Arild [5], 1

Erika [8], 1

Finn Terje [7], 1

Frits [82], 2

Hugo [6], 1

John [1], 1

Lillemor [2217], 1

Osvald [55], 2

Simone [2214], 1

Torbjørn [83], 2

BRUVOLL LARSEN

Lython Georg [3], 1, 2

BRYNJULFSDOTTER

Marit [146], 33, 42

CASPERSSEN

Nils [427], 21, 30

CASPERSØN

Hans [882], 55, 56, 57

CHRISTENSEN

Jørgen [429], 10, 16

Mads [400], 13

DATTER

Ukjent [2116], 56

DIDRICHSEN

Jørgen Olai [1853], 27

Morten [1850], 27

Moses [1852], 27

Ole [1080], 12, 19, 27

Sidenius [1851], 27

DIDRIKSDATTER

Maria [1294], 27, 36

DUE

Inger Torkildsdatter [1188], 59

Thorkild Mogensen [1190], 59

EILERTSDATTER

Abigael [895], 21, 30

Anna [97], 13, 22

EINDRIDSEN

Trond [1902], 56, 57, 58

ELLEVSDATTER

Anna [198], 45, 51

EMBRETSEN

Asbjørn [2107], 52, 54, 56

ENDRESEN

Håken [1889], 34, 43, 49

ENGEBRETSEN

Haldog [1885], 24, 34, 42

ENOKSDATTER

Berit Marie [389], 13, 20, 29

Tora [1237], 12, 20, 29

Tora [1251], 29, 38

ENOKSEN

Nils [872], 27, 35, 36

Navneregister

65

Utskrift fra Legacy

ERICHSEN

Olle [326], 52, 54, 55

ERIKSDATTER

Ane [301], 24

Anne [144], 24, 33, 42

Berith Marie [37], 4, 6, 11

Britt [1892], 43, 49

Dordi [136], 16

Dordi [303], 24

Ingeborg [2090], 41

Ingeborg [279], 47

Karen [81], 22, 31

Kirsti [276], 47

Kirsti [302], 24

Lisabet [304], 24

Marit [282], 47

Marit [781], 30, 39

ERIKSEN

Elling [1671], 47, 51

Erik [283], 47

Ole [112], 14

Ole [455], 14

Olle [322], 42, 48, 52

Simen [299], 24

Spedbarn [650], 14

Syver [1881], 34, 43

Tollef [300], 24

ERIKSON

Ola [261], 31, 40, 47

Simen [275], 47

ERIKSSON

Haldo [278], 47

Ola [281], 47

ERIKSØNN

Bjørner [1914], 42, 49, 52

ERLANDSDATTER

Eli [1908], 16, 24

ERLANDSON

Haldog [1906], 17

Peder [779], 5, 10, 17

ESTENSDATTER

Eli [612], 23, 32, 41

Gudlaug [260], 40

Marit [959], 41

Sigrid [248], 22

ESTENSEN

Esten [259], 40

Hans [252], 22, 31, 39

John [133], 9, 16

Lars [111], 8, 14, 22

Lars [250], 22, 31, 39

Ola [249], 22

Navneregister

66

Utskrift fra Legacy

ESTENSEN

Simen [157], 47, 52, 54

FOSLING

Masi Møller Pedersdatter [50], 6, 11, 18

Peder Pedersen [51], 11, 18, 26

FREDRIKSEN ROCHMANN

Gotlieb [2018], 22, 31, 39

FRIDRICHSEN

Jens [337], 27

GAMHARD

Casper Caspersen [884], 56, 57

GIERTSDATTER

Ellen Marie [1396], 21

Fredricha Ovida [492], 21

Maria Petricha [493], 21

Nille Johanna [491], 21

GIERTSEN

Sedinius Martinus [242], 7, 13, 21

GOTLIEBSDATTER ROCHMANN

Gjertrude [2017], 14, 22, 31

GREGERSDATTER

Kirsten [596], 44, 50, 53

GREGUSSEN

Ole [1293], 27, 36

GRIGAITIS

Viddas [9], 1

GRIGAITYTE

Vijole [2], 1

GULDBRANDSDATTER

Anna [196], 37, 45, 51

Synøve [189], 19, 28, 37

GULDBRANDSEN

John [1281], 37

Mette [668], 29

Mons [387], 12, 20, 29

GUNDERSDATTER

Anne [2083], 32, 41, 48

HALDOGSEN

Engebret [1887], 34, 42, 43

Peder [1883], 17, 24, 25, 34

HALDOSSEN

Erik [273], 40, 47

HANSDATTER

Anne [1910], 24, 33

Anne Dorthea [202], 9, 15, 24

Dordi [316], 33

Golla [1547], 11, 18

Karen [406], 7, 12, 19

Magnild [246], 14, 22, 31

Margrethe [889], 57, 58

Mariette [881], 53, 55, 56

Pernille [1676], 32, 41

Navneregister

67

Utskrift fra Legacy

HANSDATTER

Randi [384], 7, 12, 13, 20

Randi [901], 20, 29, 38

HANSDATTER RIBE

Anna [2003], 10, 17

HANSDATTER SOLEM

Marie Kristine Bech [2072], 11

Olava [2027], 11

HANSEN

Erland [1865], 10, 16, 17, 24

Jørgen [224], 51, 54

Mikkel [1236], 12, 20, 29

Ole [1499], 19, 27

Peder [902], 20, 29, 38

Per Andreas Tønder [589], 19

Sidenius Andreas [590], 19

HANSSEN

Agnes [45], 4

Aminda [46], 4

Bertine [43], 4

Erik [201], 16

Fredrikke Sofie [33], 1, 2, 4

Hermann August [44], 4

Jentoft [47], 4

Lars [652], 40, 46, 47, 51

HANSSEN SOLEM

Hans Mathias [2070], 11

Ingvard Widding [36], 4, 6, 11

Karl Johan [2206], 11

Peter Olaus [2071], 11

HELGESDATTER

Anne [627], 31, 39

HELGESEN

Eindrid [1903], 57, 58

HENRIKSEN

Ole [1506], 27, 36

HENRIKSON

Håkon [892], 32, 40, 41

HINDBERG

Peder Rasmussen [1256], 28, 37

HOMLE

Karen Olusdatter [414], 36, 45

HUIDTFELT

Ane Dorteha Olsdatter [1091], 35

Anne Giertrude Olsdatter [1088], 35

HUITFELDT

Margrete Olsdatter [227], 18, 26, 27, 35

HUITFELLT

Hans Olsen [1094], 35

HUITFELT

Anders Olsen [1092], 35

Anne Dorthea Olsdatter [1083], 27, 35, 43

Navneregister

68

Utskrift fra Legacy

HUITFELT

Else Margrethe Olsdatter [1086], 43

Gjertrud Olsdatter [1093], 35

Jon Olsen [1090], 35

Ole Olsen [1084], 35, 43

Ole Olsen [1089], 35

HVIDTFELDT

Stefanus Olesen [214], 11, 18, 19, 26

HØSTMARK

Magdalena Nilsdatter [417], 45

Mariette Nilsdatter [412], 28, 36, 45

Nils Jensen [413], 36, 45, 50

HÅKENSDATTER

Guro [1886], 24, 34, 43

HÅKENSEN

Endre [1891], 43, 49

HÅKONSDATTER

Gudlaug [953], 40

Ingrid [954], 40

Marit [1665], 40

Marit [958], 40

HÅKONSEN

Peder [1664], 40

HÅKONSON

Anders [955], 40

Håkon [956], 40

Ola [611], 23, 32, 40

Simen [957], 40

INGEBRIGTSEN

Berit [130], 9

Ole [1999], 26, 35

Paul [1948], 10, 17, 18, 26

INGVARDSDATTER

Albertine Johanne [39], 6

Emilie Kjerregård [41], 6

Hansine Massilie [38], 6

Petra Caspara [1548], 6

INGVARDSEN

Emil Meier [40], 6

Hans Hagrup [34], 2, 4, 6

ISAKSEN

Jens [2060], 17

IVERSDATTER

Kirsti [125], 24, 33

Rønnaug [1875], 25, 34, 43

IVERSEN

Johannes [423], 20, 29, 30

Jon [1878], 43, 49, 53

Nils [199], 51, 53

IVERSEN KIENAPEL

Henrik [2020], 22

Navneregister

69

Utskrift fra Legacy

JACOBSDATTER

Berit [2095], 41

Ingeborg [2089], 41

Kirsti [2091], 41

Marit [2093], 41

JACOBSEN

Gunder [2084], 41

Jacob [2086], 41

Jens [2087], 41

Ola [2097], 41, 47, 48, 52

Ola [546], 23, 32, 41

Per [2088], 41

Simen [2085], 41

Simen [2101], 47

JAKOBSDATTER

Bolette [351], 15, 24

JAKOBSDATTER WINTHER

Karen [1366], 31, 39

Maren [2069], 36

JANSDATTER

Gjertrud Rochmann [77], 8, 14, 22

JANSEN

Mathias [216], 22, 31, 39

Nils [625], 48

Ole [624], 48

Samuel [619], 32, 41, 42, 48

JENSDATTER

Guri [1896], 49, 52, 55

Kirsten [600], 50, 53

Kirsten [620], 32, 41, 42

Siri [2026], 9

JENSEN

Berger [488], 15, 23

Hans Iver [2059], 17

Kristen [1918], 25, 34

JENSEN DY.

Jens [1899], 52, 55

JENSSEN

Mikkel [203], 13, 21, 30

JEREMIASDATTER

Rebekka [217], 22, 31, 39

JESPERSDATTER

Marit [1879], 43, 49

JOENSEN

Ole [1082], 27, 35

JOHAN BENTSEN

Fru [2054], 25, 34, 35

JOHANDATTER

Ane [2053], 34

JOHANNESDATTER

Anna Serine [92], 7, 13, 22

Kari [1871], 17, 25, 34

Navneregister

70

Utskrift fra Legacy

JOHANNESDATTER

Marit [1919], 25, 34

Rønnoug [1867], 10, 17, 25

JOHANNESEN

Syver [1872], 25, 34

JOHANNESSEN

Giert [421], 13, 20, 21, 30

JOHANSDATTER

Lisbet [2052], 34

JOHANSEN

Bent [2038], 17, 25, 26, 35

Bent [2055], 34, 43

Bernt [1252], 37, 45

Johan [2201], 12, 19

Morten [874], 44, 50

Svend Andreas [405], 7, 12, 19

JOHNDATTER

Malene [436], 5

JOHNSDATTER

Ingbertine Kristine [438], 5

Karen Kjerstine [149], 5

Malene [119], 5, 9, 16

Olaug [313], 9, 16

Oline Kristine [440], 5

JOHNSEN

Ingvard [437], 5

John [314], 16

Lars Olai [66], 1, 3, 4, 5

Nils [898], 30, 38

Peder [1868], 17, 25

JOHNSSEN

Simon Martin [439], 5

JONASSEN

Otte [1297], 30, 38

JONSDATTER

Anna Johanna [401], 13

Marit [1668], 47, 52

JONSEN

Ole [1248], 46, 51

Ole [1997], 18, 26

Ole Andreas [641], 8, 13, 14, 22

Peder [338], 33, 42, 48

JONSSEN

Esten [257], 31, 39, 40, 46

Iver [1876], 34, 43, 49

Ola [658], 46, 51, 54

JOSEFSDATTER

Berit [386], 12, 20, 29

JUSTDATTER

Mari [1890], 34, 43, 49

Mari [1898], 52, 55

Navneregister

71

Utskrift fra Legacy

JØRGENSDATTER

Anna [919], 29, 38, 46

Karen [117], 5, 10, 16

Lisbeth [2207], 16

Marith [2208], 16

JØRGENSEN

Ole [222], 46, 51, 54

KARLSDATTER

Kari [616], 15, 23, 24

KNUDSEN

Ingebrigt [131], 9

KNUDSSØNN

Erik [1916], 49, 52

KNUTSDATTER

Anne [1873], 25, 34

Mari [655], 46, 51

Marit [1877], 34, 43

KNUTSEN

Ola [126], 33, 42, 49

KONE

Peders [1241], 28, 37

KRISTENSDATTER

Elise [903], 20, 29

Margrete [1884], 17, 24, 25, 34

Martha [174], 15

KRISTIANSDATTER

Else [1239], 20, 28, 29

KRISTOFFERSEN

Hans Ingebrikt [407], 12, 19, 28

KROGEN

Jens I [415], 45, 50

KVEBERG

Hans Estensen [247], 22

LARSDATTER

Anne [262], 31, 40

Berit Martha [1402], 21

Berte Susanne [186], 12, 20, 28

Ingbertine Kristianne [674], 3

Jørgine Andrea [1939], 7

Jørgine Cicilie [691], 7

Karen [243], 7, 13, 21

Lorentse Marie [24], 3, 4, 7

Magdalene [2025], 9

Maren [2000], 26, 35

Mari [258], 31, 39, 40, 46

Mari [508], 31

Marie [73], 4, 8, 14

Marit [135], 9, 16

Marit [156], 41, 47

Marit [171], 22

Marit [434], 9

Oldine [433], 9

Navneregister

72

Utskrift fra Legacy

LARSDATTER

Otelie Matea [732], 7

Simonette Amanda [1941], 7

Theodora Alette Leonora [675], 3

LARSEN

Esten [245], 14, 22, 23, 31

Ingebrigt [1156], 9

Jens Severin [1755], 7

Jens Tobias [2256], 12

John [114], 3, 5, 9

Lars [425], 13, 21

Leonora Mathea [1797], 7

Ole Petter [87], 4, 7, 12

Paul [2065], 26, 35

Sigvart Kristian [1940], 7

Svend Kristian [1401], 21

Søren Agermann [1066], 7

LARSSEN

Eilif [678], 3

Erik [435], 9

Ludvik [677], 3

Osvald Jelmer [679], 3

Simen [432], 9

Torleif [676], 3

Trygve Adlander [680], 3

LARSSEN BRUVOLL

Gjærløv Kristian [32], 1, 3

LASSEN

Hans [654], 46, 51

LIND

Hans Hanssen [1242], 29, 38, 45

LOCHMAN

Lars Larsen [1187], 21

MADSDATTER

Jonetta [398], 13

Kari [1912], 33, 42

MADSEN

Jørgen [1394], 38, 46

MATHIASSEN

Jan [168], 14, 22, 31

Jan [218], 31, 39

MICHELSDATTER

Beret [673], 29, 38

MICHELSEN

Anders [228], 26, 35

MIKKELSDATTER

Barbro Kristina [211], 21

Grete Marie [185], 7, 12, 20

Mette Marie [1974], 21

Synnøve Maria [209], 21

MIKKELSEN

Berteus [207], 21

Navneregister

73

Utskrift fra Legacy

MIKKELSEN

Hans [1238], 20, 28, 29, 37

Jens Henrik [206], 21

Kristen [205], 21

Nils Matheus [100], 21

Søren [1295], 22, 30

Søren [91], 7, 13, 21

MOGENSDATTER

Gullog [878], 53, 55

MOGENSEN

Nils [782], 38, 46

MONSDATTER

Gunhild Oline [663], 20

Jensine Johanna [396], 13

Jonetta [665], 20

Jonette Katrine [88], 4, 7, 13

MONSEN

Bertel Mikal [390], 12

Hans Petter [392], 13

Jens Johan [395], 13

Mikkel Bangsund (Benjamin) [391], 12

Mons [385], 7, 12, 13, 20

Perolina [394], 13

MORTENSDATTER

Marit [113], 14

MORTENSEN

Ola [2114], 54, 56

NEBY

Anders Larsen [1669], 47

Ingrid Larsdatter [1670], 47

Kari Larsdatter [893], 32, 40, 47

Lars Eriksen [1662], 40, 47, 51

NIELSDATTER

Maren [594], 36, 44

NILSDATTER

Anna [1513], 30

Elen [1515], 30

Ellen [897], 21, 30, 38

Juliane [204], 13, 21, 30

Karen [815], 30

Kirsten [208], 21

Pernille [422], 13, 20, 21, 30

NILSEN

Guldband [197], 45, 51, 54

Jens [1512], 30

John [1516], 30

Nils [894], 21, 30

Ole [1514], 30

NILSSEN

Anders [780], 30, 38, 39, 46

Povel [672], 29, 38

Navneregister

74

Utskrift fra Legacy

NILSSEN DUE

Mogens [1192], 59, 60

OLAUSDATTER BRATLI

Hilda Bertea [15], 1, 3, 5

Olivia Marie [84], 5

OLESDATTER

Ane Maria [79], 13, 22, 31

Anna Dorteha [333], 26

Gertrue [332], 26

Ingeborg [127], 33, 42

Johanna Margrethe [335], 26

Lucia [2019], 22, 31, 39

Maren [330], 26

Rachel [334], 26

OLESEN

Anders [329], 26

Hans [918], 29, 38

Jan Mathias [632], 14

Knut [128], 42, 48, 49

Nils [331], 26

Ole [190], 28, 37

Ole [336], 26

Peder Kristian [23], 3, 4, 7

Simon [124], 24, 33, 42

Tobias Nicolai [167], 6

OLLESEN

Erik [145], 33, 42, 48

Erik [324], 48, 52, 55

OLSDATTER

?? [1087], 43

Albertine Kristine [458], 8

Ane [121], 16

Ane [213], 6, 11, 12, 19

Anne [1869], 17, 25

Anne [2120], 32

Anne [271], 40

Anne [548], 32

Anne Birgitte [1501], 27

Anne Margrete [1994], 10, 18, 26

Barbro [1674], 23, 32

Berit [253], 22, 31

Berith [873], 27, 36

Brynhild [267], 40

Elen [1504], 27

Elen [75], 8, 14, 23

Gjertrud [2076], 32

Gudlaug [614], 32, 41

Gudlaug [653], 40, 46

Gunhild [499], 23

Henriette Eline "Jette" [154], 8

Ingeborg [2081], 32

Ingeborg [497], 14, 23, 32

Navneregister

75

Utskrift fra Legacy

OLSDATTER

Ingrid [1663], 40, 47, 52

Johanna Petrika [631], 14

Johanne Katrine [1798], 7

Jøda [1915], 42, 49

Karen Maria [1081], 12, 19, 27

Kari [561], 32

Kirsten [1657], 37

Kirsti [2098], 41, 47

Kirsti [555], 32

Lorentine Margrethe [1795], 7

Maren [1247], 38, 46, 51

Maren [2077], 32

Maren [219], 31, 39, 46

Maren [383], 45

Maren [504], 23

Maren Bertine [1794], 7

Marit [132], 9

Marit [269], 40

Marith M. [2073], 6, 11

Oleana [500], 23

Oline Matea [456], 8

Regine Marie [1796], 7

Rikarda Oline [465], 8

Sigrid [251], 22, 31, 40

Sigrid [274], 40, 47

Simonette Marie [460], 8

Synnøve [618], 23, 33

Teodora Johanna [462], 8

OLSEN

Allert Olai [634], 14

Bertrand Martin [1789], 7

Christoffer [1095], 19, 27, 28

Didrich [1290], 19, 27, 36

Elias [633], 14

Emilie Marie [382], 7

Enok [900], 20, 29, 38

Erik [266], 40

Erik [74], 14

Guldbrand [193], 28, 37, 45

Gunder [1951], 41, 48

Haldo [263], 40

Hans [1244], 38, 45

Hans A. [1854], 12

Hans Andreas [1503], 27

Helge [2115], 56

Ingebrigt [1995], 17, 26, 35

Jacob [2082], 32, 41, 47

Jacob [2105], 47, 52, 54

Jacob [559], 32

Jakob [759], 23

Jens [2080], 32

Navneregister

76

Utskrift fra Legacy

OLSEN

Jens Johan [693], 7

Johan [622], 41, 48

John [1505], 27

Jørgen [591], 28, 36, 37

Kristen [256], 15

Kristian Martin [464], 8

Lars [265], 40

Lars Peder [184], 7, 12, 20

Magna Elie [28], 4

Morten [1292], 19

Niels [1849], 36

Ola [2078], 32

Ola [2099], 47

Ola [2112], 52, 54, 56

Ola [496], 14, 23, 32

Ole [1659], 37

Ole [1667], 47, 51, 52

Ole [192], 28

Ole [220], 39, 46, 51

Ole Henrik [1502], 27

Ole Petter [380], 7

Ole Rochmann [72], 4, 8, 14

Peder [188], 19, 28, 37

Peder [2075], 32

Peder Kristian Leif [31], 4

Samuel [1658], 37

Samuel [615], 15, 23, 24, 33

Sigrid Magdalena [29], 4

Stefanus Olai [158], 4, 6, 7, 12

Sverre Joakim [30], 4

OLSEN STADT

Ole [2202], 27

OLSSEN

Jon [656], 39, 40, 46, 51

OLSSON

Esten [613], 32, 41, 47

OTTARSDATTER

Fru [891], 58, 59

OTTESDATTER

Sofie [1296], 22, 30, 38

PAULSDATTER

Andrea [1996], 17, 26, 35

Berit [194], 28, 37

Gjertrud Katrine [1938], 6, 10, 18

PAULSEN

Andreas [2068], 18

PEDERSDATTER

Ane [236], 28

Anne [1859], 5, 10, 17

Berith Sofia [237], 28

Gjertrud [1998], 18, 26

Navneregister

77

Utskrift fra Legacy

PEDERSDATTER

Hanna Bolette [71], 5, 9, 15

Ingborg [1863], 17

Ingeborg [547], 23, 32

Ingeborg Anna [343], 15

Karen [239], 28

Karen Kirstina [352], 15

Kari [1861], 10

Kari [1866], 10, 16, 17, 25

Karoline [349], 15

Levanga Julianne [27], 4

Margrethe [1085], 35, 43

Marie Bertine [25], 4

Marit [1860], 10

Marit [1917], 25

Marit [428], 21, 30

Rønnaug [1888], 34, 42

Sigtrud [783], 38, 46

Synnøve [238], 28

PEDERSDATTER WINTHER

Inger [2021], 44

PEDERSEN

Gregers [597], 50, 53

Hans [350], 15, 24

Hans [388], 13, 20, 29

Jens [896], 21, 30

Johannes [1905], 10

Jon [778], 13, 22

Josef [670], 20, 29

Lars Hindberg [1254], 20, 28, 37

Mikkel [1240], 28, 37

Ole [1546], 11, 18

Ole [187], 12, 19, 20, 28

Ole [195], 37, 45

Ole [2220], 31, 39

Peder [1862], 10, 17, 25

Peder [2204], 18, 26

Peder [240], 28

Peder Samuel [342], 15

Sigurd Leonhard Julius [14], 1, 3, 4

Tollef [143], 24, 33, 42

Tosten [164], 3, 5, 6, 10

PEDERSEN "RØDSTEDT"

Jon [2218], 42, 48

PEDERSEN WINTHER

Jep [2022], 44

PETERS

Hedevig Elisabeth [235], 36, 44, 49

Hendrich Christian [1841], 44, 49, 50

PETTERSEN

Berger [70], 5, 8, 9, 15

Peter Johan [244], 8, 14, 15, 23

Navneregister

78

Utskrift fra Legacy

PFEIFF

Anna Sofie [1842], 44, 49, 53

Daniel Johannes [1843], 49, 53

PLOGMAND

Anders [605], 56, 57, 58

POLVELSDATTER

Randi (Dordi) [671], 20, 29, 38

PÅLSDATTER

Britt [1882], 34, 43

RACH

Kirsten Jørgensdatter [1255], 20, 28

ROCHMANN

Fredrich Wilhelm [1365], 31, 39

ROKMAN BRATLI

Konstanse Amanda Berminda [372], 5

RUUD

Odin Johan Kristian Pedersen [26], 4

RØEAAS

Peter Albrecht [1655], 14, 23

SALTHAMMER

Amund [890], 58, 59

SAMUELSEN

Ole [617], 23, 32, 33, 41

Peder [254], 9, 15, 16, 24

SEDINIUSDATTER

Karen Ane [2152], 13

Karen Johanne [2151], 13

SEDINIUSSEN

Lars Peder [89], 4, 7, 8, 13

SEMMINGSDATTER

Karen [115], 3, 5, 10

SIGURDSDATTER

Magdalena [887], 56, 57

SIMENSDATTER

Kari [657], 39, 40, 46

SIMENSEN

Ola [148], 41, 47, 52

SIMONSDATTER

Anne [2211], 41, 48

Dordi [138], 16

Kari [123], 16, 24, 33

Kari [137], 16

SIMONSEN

Ane [142], 16

Erik [139], 16

Lars [118], 5, 9, 16

Simon [140], 16

SOLEM

Hanna Pauline Hansdatter [1579], 11

Hans Olesen [49], 6, 11, 18

Ole Andreas Hanssen [1549], 11

Navneregister

79

Utskrift fra Legacy

SPEND

Mikkel Pedersen [1189], 59

Mikkelsdatter [610], 58, 59

STADT

Ane Birgitta Olsdatter [215], 11, 19, 27

Ole Nilsen [230], 19, 27, 36

STEFANUSDATTER

Anne Othelie [35], 2, 4, 6

STEFANUSEN

Lorents Edvard [162], 6

Ole Stadt [212], 6, 11, 12, 19

Petter Johan [161], 6

Svend Kristian [160], 6

STEPHANUSDATTER

Henriette Amalie [404], 7

Sirianna Cecilie [403], 7

STEPHANUSSEN

Ole Enok Martin [402], 6

STIEN

Olaug Katrine [16], 3

Petra [4], 1, 3

Åshild Lorentse [17], 3

STRØMME

Anna Torchelsdatter [233], 27, 36, 44

Torchel Enochen [870], 36, 44

SUDENSDATTER

Anne [1900], 52, 55

SVENDSDATTER

Fredrikke Cecilie [159], 4, 6, 7, 12

Ingeborg [420], 50, 53, 55

Johanne [426], 13, 21

Leonore Andrea [2200], 12

SVENDSEN

Hans Irgens [2199], 12

Reinert Johan [2198], 12

SYVERSEN

Johannes [1870], 17, 25, 34

Johannes [1874], 25, 34, 43

SØNN

Navnløs [501], 23

SØRENSDATTER

Juliane Marie [90], 4, 7, 13

SØRENSEN

Andreas [1673], 23, 32, 41

Jeremias [626], 31, 39

Johannes [96], 13, 22, 30

THOMASDATTER

Karen [1249], 46, 51

THOMMASSEN

Arne [170], 22

TOLLEFDATTER

Anna [317], 33

Navneregister

80

Utskrift fra Legacy

TOLLEFDATTER

Ingrid [318], 33

TOLLEFSDATTER

Nikoline Helene [1291], 19, 27

TOLLEFSEN

Anders [319], 33

Embret [321], 33

Erik [122], 16, 24, 33

Peder [320], 33

TORESEN

Just [1893], 43, 49, 52

Trond [1897], 52, 55, 56

TORGERSDATTER

Karen [430], 10, 16

TORSTEINSDATTER

Guri [1894], 43, 49

TORSTENSDATTER

Gudrun Anna [67], 1, 3, 6

TOSTENSEN

Bjørner [1909], 24, 33, 34, 42

Ole [1913], 42

TRONDSEN

Tore [1895], 49, 52, 55

Tore [1901], 55, 56, 57

TØNDER

Andreas Pedersen [234], 36, 43, 44

Cecilie Chatarina [1845], 44

Daniel Pheiffus [1844], 44

Ellen Pedersdatter [231], 19, 27, 36

Navnløs [1847], 44

Peder Andreassen [232], 27, 36, 44

Sophie Amalie [1846], 44

TØRRISDATTER

Ane Johanna [2039], 17, 25

Ane Marie [2058], 17

Bente [2047], 17

Marie [2046], 17

TØRRISEN

Hans [2049], 17

Ole [2050], 17

Paul [2057], 17

TØRRISSEN

Andreas [166], 6, 10, 11, 17

VINTER

Peder (Per) Assersen [607], 57, 58, 59

WINTHER

Anne Jakobsdatter [408], 12, 19, 28

Christen Ibsen [638], 50

Christen Pedersen [635], 53

Jakob Jakobsen [409], 19, 28, 36

Jakob Pedersen [411], 28, 36, 44

Jep Pedersen [595], 44, 50, 53

Navneregister

81

Utskrift fra Legacy

WINTHER

Niels [603], 55, 56, 57

Niels Nielsen [601], 53, 55, 56

Peder Ibsen [593], 36, 44, 45, 50

Peder Nielsen [599], 50, 53, 55

Peder Pedersen [636], 53

Poul Ibsen [637], 50

ÆRBOE

Mette Nilsdatter [1243], 29, 38, 46

Nils Jensen [1246], 38, 46

Min kone heter Vijole, og Erika og Simone er mine barn.

Vijole, min kone, kommer fra Vilkija, som ligger like utenfor Kaunas i Litauen. Hun kom til Norge første gang i 2002, og vi giftet oss 3 januar 2004.
Vijole fikk innvilget statsborgerskap i Norge i begynnelsen av 2012, etter nesten 10 år her i landet. Systemet er temmelig tungrodd.

Erika ble født 1. april 2004 og Simone 6. august i 2010.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

John Bruvoll | Svar 19.04.2013 00.58

Hei Mette. Ja det du skriver stemmer selvfølgelig. Men vi, jeg og du er også niende-menninger. Vi har også en felles 8xtippoldefar som hette Ole Rasmussen Brems

Mette Bakke | Svar 18.04.2013 23.15

Hei John! Har tenkt. Mine 2 sønner og du har felles tippoldeforeldre.
Så jeg mener dere er firemenninger? Kjenner du noe til Petter Stefanussen som bodde Oslo

john Bruvoll 19.04.2013 01.02

Om du sender e-postadressen din så kan jeg sende deg PDF-filer som viser dette. Jeg har ikke satt meg inn i din bestefars liv. Jeg ser han har flyttet til Oslo.

John Bruvoll | Svar 15.04.2013 02.39

Min e-postadresse er: john.bruvoll@basemail.no

Mette Bakke | Svar 14.04.2013 22.46

Anna O Stefanusdatter er søster til min ukjente bestefar

Mette Bakke | Svar 14.04.2013 22.04

Min ukjente bestefar Pette Johan Stefanussen(Petter Stefansen folketelling 1900) Min far født Gunnar Stefansen i 1909. Bestefar var da enkemann.Har jeg slekt ?

John Bruvoll 15.04.2013 02.36

Hei Mette. Dette kom brått på meg. men det jeg sånn fort kan se er at vi er niendemenninger i alle fall. Anna Othelie Stefanusdatter er min oldemor.

Berit | Svar 21.12.2011 22.37

God jul til deg og dine. Flott hjemmeside du har laget. Må ta fram slektstreet ditt å få Åshild til å forklare meg. Hils til Brattlia.

Hilsen fra Berit, Åge

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 20:14

I dette NRK programmet fra 1975 forteller flere av deltagerne fra Fritham om hva de opplevde.
https://tv.nrk.no/program/FREP41006775/arktisk-krig

...
10.12 | 12:52

Her er lenken. Zoom inn og klikk på markører og ruter for å få med info.: https://drive.google.com/open?id=1Qt7Z-m8-NqWtXEviq6Bnmzjqre8&usp=sharing

...
10.12 | 12:50

Jeg holder på å lage et kart over DS Malula/DS Selis sine bevegelser basert på diverse kilder. Under arbeid - oppdateres etter hvert som jeg finner mer info.

...
29.01 | 17:04

Interessant å lese. D/S Selis het opprinnelig D/S Malula og ble bygget i Rosendal i 1918 for min russiske oldefar Michael Sergejewitch Roshchakowsky.

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE